WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

сопоставлений = -1801,1 - 8582,2 + 11115,5 = 732,2 человеко - часов.
Расхождения объясняются тем, что на предприятии действует большое количяество смен.
3.4. Аналіз продуктивності праці
Для оцінки уровня продуктивності праці на даному підприємстві використовується система загальних, часних показників. Один і той же результат у процесі виробництва може бути отриманийза разною ступеню ефективності праці. Під продуктивніст ю праці розуміють його результативність або дієздатність людини виробляти за одиницю робочого часу певний обсяг продукції.
Продуктивність праці визначається кількіст ю продукції, котру виробляє робочій за одиницю часу, або кількіст ю часу, витраченого на виготовлення одиниці продукції.
Виробіток продукції в грошовому вимірнику на одного середньообчислюємого робітника як показник продуктивності праці складається з виробітку продукції, викликаної підвищенням технічного рівня виробництва внаслідок зменшення витрат робочого часу на виготовлення одиниці продукції, та визначається факторами, змінюючими обсяг продукції в грошовому вимірюванні і нічого загального не маючи з продуктивністю праці, тобто факторами оціночного характеру.
Будь який босяжний показник, прийнятий для розрахунку виробітка продукції на одного середньообчислюємого робітника, оцінюваний в грошовому вимірнику, підвержин впливу зміни таких факторів, як структурні здвиги в асортименті випускаємої прдукції, непродуктивні витрати робочого часу, зміна факторів технічного прогресу котрі впливають на рівень виробітку через продуктивність праці.
Для визначення рівня виробітка продукції на одного працюючого складається аналітична таблиця.
Таблиця 3.6
Виробіток продукції на одного працюючого
Показник План Факт Відхилення від плану
Випуск товарної продукції в грошовому вимірюванні, грн. 1200800
1458000
258000
Чисельність роботаючих, люд. 518 517 -1
Чисельність робочіх, люд. 505 493 -12
Питома вага робочіх (ПВ),% 97 95 -2
Відпрацьовано днів одним робочім за рік (Д) 220 210 -10
Середня тривалість робочого дня (Т), г. 7,95 7,8 -0,15
Загальна чисельність відпрацьованого часу за рік :
-всіма робочіми, люд./г
-одним робочім, люд./г.
935707
1853
932393
1819
-3314
+38
Середньорічний виробіток одного роботаючого (РВ), грн. 1164 1199 +35
Середньодений виробіток робочого (ДВ), грн. 5,3 5,7 +0,4
Середньогодиний виробіток робочого (ГВ), грн. 686,5 771 +84,5
Відсіль середньорічний виробіток продукції одним робітником дорівнює добутку наступних факторів:
РВ = ПВ*Д*Т*ГВ (3.7)
РВ = 95*210*7,8*771=1199
За даними цыэъ таблиці видно, що середньорічний виробіток робітника підприємства більше планового на 35 тис.грн., вона збільшилась за рахунок збільшення середньогодиного та середньоденого виробітку робочого. Таке відхилення викликано впливом наступних факторів:
" збільшення інтенсивності праці;
" непродуктивні втрати робочого часу;
" понадпланові цілоденні та внутрізміні втрати робочого часу;
" надурочно відпрацьована година;
" зміни питомої ваги робочіх в чисельності структури роботаючих.
3.5. Оцінка використання фонду оплати праці
Використання трудових ресурсів, підвищення продуктивності праці необхідно розглядати у взаємозв язку з оплатою праці. З підвищенням прдуктивності праці виникають дійсні можливості збільшення його оплати. Тільки за таких умов виникають можливості для нарощування темпів розширеного здійснення.
У зв язку з цим аналіз використання засобів на оплату праці на кожному підприємстві має велике значення. У процесі його слід здійснювати систематичний контроль за використанням фонду оплати праці, виявляти можливості економії засобів за рахунок росту продуктивності праці та зниження трудоємкості продукції.
Фонд заробітної платні за діючою інструкцією органів статистики включає до свого складу не тільки фонд оплати праці але і виплати за рахунок засобів соціального захисту та чистого прибутку, залишающеюся у роспорядженні підприємства. Свідки про використання засобів, направлених на потребление, представленні в таблице 3.7.
Аналіз витрачання засобів на оплату праці у кожному виробництві має важливе значення. У прцесі його необхідно здійснювати систематичний контроль за використанням фонду оплати праці, виявити можливість економії засобів за рахунок підвищення продуктивності праці і зниження трудомісткості продукції.
Таблиця 3.7
Аналіз використання засобів, направлених на потребление
Види виплат План Факт Отклонение
Основная
1. По сдельным расценкам
2. Тарифным ставкам и окладам
Договор
Дополнительная
3. Премия
4. Класность
5. Н/с
6. Доплата по сдельным
7. Совмещение
8. Ночные
9. Переработка гафика
10. Праздничные
11. Бригадирские
12. Подготовка кадров
13. Г/о
14. Доплата за прошлый период
15. Отпуск ученический
16. Отпуск
17. Компенсация
18. Индексация
19. Доплата к минимальной
Др. компенсационые выплаты
20. Премия
Итого ФОП
21. Выходное пособие
Итого:
Всего начислено
22.больничные за счет предприятия
23. больничные за счет соц./страха
Всего удержано
ФОТ к выдаче
593685,93
875602,09
2340,13
983120,62
10987,89
47205,32
9698,73
133110,51
76327,52
17281,35
17337,54
8596,51
3073,57
1643,17
6415,25
7168,71
242361,8
25894,43
72812,33
54589,26
18198,36
3207450
5873,24
3213323,2
3354763,9
44897,56
96543,21
1678758,56
1448113,42
594058,76
875766,69
2466,93
984060,57
11847,92
47311,79
9729,87
134114,83
77487,04
18085,22
17419,21
8693,67
3161,44
1752,27
6499,65
7202,91
243258,5
26057,53
73564,12
54609,76
19085,22
3216234
6128,01
3222361,91
3364613,18
45397,86
96853,41
1679940,83
1449189,78
+372,83
+164,6
+126,8
+939,95
+860,03
+106,47
+31,14
+1004,32
+1159,52
+803,87
+81,67
+97,16
+87,87
+109,1
+84,4
+34,2
+896,7
+163,1
+751,79
+20,5
+886,86
+8784
+254,77
+9038,7
+9849,3
+500,3
+310,2
+1182,3
+1068,4
Наибольший удельный вес в составе средств, использованых на потребление, занимает фонд оплаты труда, включаемый в себестоимость продукции.
Приступая к анализу использования фонда зароботной платы, включаемого в себестоимость продукции, в первую очередь необходимо расчитать абсолютное и относительное отклонение фактической его величины от плановой.
Абсолютное отклонение (ФЗПабс) определяется сравнением фактически использованых средств на оплату труда (ФЗПф) с плановым фондом зароботной платы (ФЗПпл) в целом по предприятию, производственным подразделениям и категориям работников:
ФЗПабс = ФЗПф - ФЗПпл

 
 

Цікаве

Загрузка...