WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

видача допомоги на лікування, на придбання путівок, одноразових допомог при виході на пенсію, до ювілейних дат, весіллі, відпузці, часткової сплати харчування, проїзда та і.н.
У процесі аналізу вивчають виконання колективного договору за всіма його направленнями, а також динаміку основних показників як по загальній сумі, так і в розрахунку на одного робітника.
Для аналізу забезпеченості та ефективного використання робочої сили використовують статестичну форму № 1-ПВ Звіт з праці .
Найбільш відповідальний етап у аналізі забезпечиності підприємства робочою силою - вивчення її руху.
Таблиця 3.3
Рух робочої сили у ТОВ"Сіверський доломіт"
Показник За 2004р. За 2005р.
Прийнято на підприємство
Вибуло з підприємства, у тому числі
- за властним бажанням
- з приводу скорочення штатів
Середньооблікова чисельність працівників
Коефіцієнт обігу?
- по прийманню
- по вибуттю
Коефіцієнт текучості 111
148
67
?
491
0,22
0,3
0,14 162
171
80
5
482
0,34
0,35
0,17
За даними таблиці видно, що на аналізуємому підприємстві робочої сили у 2005р. значно вище ніж у 2004р.
3.2. Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві
Повноту використання трудових ресурсів на даному підпрмємстві можно оцінити за кількістью вілпрацьованих днів і годин одним робітником за аналізуємий період часу, тобто за рік, а також за ступенем використання фонду робочого часу. Такий аналіз проводять за кожною категорією робітників, по кожному виробничому підрозділу та в цілому по підприємству.
Основними джерелами інформації, використовуваних в аналізі трудових ресурсів, є: дані звітності з праці, форма № П - 4 "Свідки про чисельність, заробітну плату та руху робітників", дані табельного обліку, одночасовий облік робітників за професією та кваліфікацією, дані вибіркових оглядів за використанням трудових ресурсів, свідки про трудомісткість продукції та завданнями по їх зниженню.
Таблиця 3.4
Використання трудових ресурсів ТОВ "Сіверський доломіт"
Показник 2004 р. 2005 р. Відхилення
План Факт Від 2004 р. Від плану
Середньорічна чисельність робочіх (ЧР) 518 515 517 -1 +2
Відпрацьовано одним робочім за рік
Днів ( Д )
Годин ( Г ) 220
1818 220
1830 210
1810 -10
-8 -10
-20
Середня тривалість робочого дня ( П ), г. 7,85 7,95 7,8 -0,05 -0,15
Фонд робочого часу, г. 1118991 1119240 1112404 -6587 -6836
У тому числі надурочно відпрацьований час, г. 932393 - 935707 +3314 +935707
Якщо фактично одним робочім відпрацьовано меньше днів і годин, ніж передбачалось за планом, то можна визначіти надпланові втрати робочого часу:
ПРВд = ( Дф - Дпл ) * ЧРф * Ппл ( 3.4 )
ПРВв = ( Пф - Ппл ) * Дф * ЧРф ( 3.5 )
де ПРВд - цілодені втрати робочого часу
ПРВв - внутрізмінні втрати робочого часу
На основі цих формул бачімо:
ПРВд = -10 * 517= -5170 * 7,95= -41101,5 г.
ПРВв = -0,15 * 210= -31,5 * 517= -16285,5 г.
Разом = -57387 г.
Як показують ці дані, підприємство має нестачу трудових ресурсів і, недивлячись на це, ресурси використовуються недостатньо повно. В середньому одним робочім відпрацьовано 210 днів замість 220 за планом, із-за чого надпланові цілодені втрати робочого часу склали 10 днів на кожного робочого, а на всіх - 5170 днів, або 41101,5 г.
Сутт єві та внутрізмінні втрати робочого часу: за один день вони склали 0,15 г., а за всі відпрацьовані дні - 16285,5 г. Загальні втрати робочого часу - 57387 г.
3.3. Аналіз використання фонда робочого часу
Использование рабочего времени на ТОВ "Северский доломит" анализируется путем сопоставления отчетных данных с плановыми показателями. Анализ начинается с общей оценки использования рабочего времени в человеко-часах в отчетном периоде от соответствующего показателя за предыдущий период или планового показателя.
На изменение эффективного фонда рабочего времени оказывают влияние следующие факторы:
" Изменение среднесписочной численности рабочих;
" Изменение продолжительности рабочего года ( количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год );
" Изменение средней продолжительности рабочего дня.
Расчет количественного влияния факторов на изменение эффективного фонда рабочего времени определяются способом разниц абсолютных и относительных показателей.
Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерь сопоставляются данные фактического и планового баланса рабочего времени. Они могут вызываться разными причинами: невыходами на работу с разрешения администрации, неявками на работу по болезни, прогулами, отсутствием материалов на рабочих местах, отклонением электроэнергии, авариями, простоями из-за неисправности машин и оборудования и т.д.
Анализ причин необходимо проводить по группам: зависящие и независящие от трудового коллектива, и по видам. Особое внимание в анализе причин следует сосредоточить на тех причинах, которые зависят от усилий трудового коллектива хозяйствующего субъекта. Уменьшение потерь рабочего времени по причинам, зависящим от трудового коллектива, является резервом увеличения производства пролдукции. Данный резерв не требует дополнительных капитальных вложений, дает быструю отдачу.
Сокращение потерь рабочего времени являетсяважнейшим резервом увеличения выпуска прдукции. Чтобы подсчитать прирост выпуска продукции за счет сокращения потерь рабочего времени, необходимо плановую среднечасовую выработку умножить на потери рабочего времени:
+/-Вп = Вч.пл * Пфэ ( 3.6 )
где Вч.пл - плановая среднечасовая выработка,
Пфэ - потери рабочего времени.
Потери рабочего времени не всегда приводят к уменьшению объема выпуска продукции, так они могут быть компенсированы повышением интенсивности труда работников, что предполагает необходимость анализа производительности труда.
Таблица 3.5
Анализ использования фонда рабочего времени
Показатели План Факт Откло-
Нение
1. Общее число человеко-часов, отработанных всеми рабочими за год 936393 935707 - 686
2. Общее число человеко- дней, отработанных всеми рабочими за год 112225 111322 - 903
3. Среднесписочная численность рабочих, чел. 518 517 - 1
4. Продолжительность рабочего года, (дней) (2/3) 217 215 - 2
5. Продолжительность рабочего дня, (часы) (1/2) 8,3 8,4 + 0,1
По данным таблицы видно, что на данном предприятии недоработано 686 часов.
Чтобы определить количественное влияние факторов на изменение эффективного фонда времени, необходимо использовать способ абсолютных разниц. Суть данного способа заключается в том, что по каждому фактору определяется абсолютное отклонение.
Полученное отклонение по каждому фактору необходимо умножить на плановое или фактическое значение всех остальных факторов:
1. (-1) * 217 * 8,3 = - 1801,1
2. 517 * (-2) * 8,3 = - 8582,2
3. 517 * 215 * +0,1 = 11115,5
Баланс

 
 

Цікаве

Загрузка...