WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

плати (680 грн. на місяць) вони мають право на 100% податкову соціальну пільгу.
Якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше зазначених вище підстав, податкова соціальна пільга застосовується один раз із підстави, якою передбачено її найбільший розмір.
Алгоритм розрахунку податку із зарплати виглчдає так:
ПДФО = (ЗП - СФ - ПСП) * 13%,
де ПДФО - податок з доходів фізичних осіб,
ЗП - нарахована місячна заробітна плата,
СФ - внески до трьох соціальних фондів,
ПСП - податкова соціальна пільга,
13% - ставка податку.
3. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ У ТОВ СІВЕРСЬКИЙ ДОЛОМІТ
3.1.Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
До трудових ресурсів налажить та частина населення‚ котра володіє необхідними фізичними даними‚ знаннями та трудовими навичками у відповідній галузі. Формування трудових ресурсів та їх використання у різних галузях економіки мають свої особливості. У виробництві з розвитком виробничих сил‚ науково - технічного прогресу скорочується чисельність робітників‚ зайнятих безпосередньо виробництвом продукції‚у їхньому використанні спостерігається сизоність та тісний зв'язок з природно-кліматичними умовами.
Мета аналізу трудових ресурсів полягає у тому, щоб розкрити резерви збільшення єфективності виробництва за рахунок продуктивності праці, більш раціонального використання чисельності робочих, та їх робочого часу.
Достатня забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами‚ їх раціональне використання‚ високий рівень продуктивності праці має велике значення для збільшення обсягу виробництва продукції та підвищення ефективності виробництва.Зокрема‚ від забезпеченості виробництва трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежить обсяг і своєчасність виконання виробничих робіт‚ ефективність використання техніки і як доказ ? обсяг виробництва продукції‚її собівартість‚ прибуток та ряд інших економічних показників
Основні задачі аналізу ?
" вивчення та оцінка забезпеченості підприємства і його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому‚ а також по категоріям та професіям ;
" визначення та вивчення показників плинності трудових ресурсів ;
" аналіз даних про використання трудових ресурсів ;
" виявлення резервів трудових ресурсів‚ більш повного та ефективного їх використання.
Забезпеченість трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної їх наявності по категоріям та професіям з плановою потребою.
Таблиця 3.1
Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами
Категорії робітників
План
Факт
Робочі
Промислово-виробничий персонал
Інженерно-технічні робітники 80
380
40 85
350
35
Службовці 15
12
Охорона
Управління
Всього 23
18
556
20
15
517
Результати даних розрахунків показубть середню забезпеченість підприємства трудовими ресурсами. У зв язку з тим, що на підприємстві з обставин сизоного характеру виробництва потреба у трудових ресурсах у різний період різко коливається, при більш углубленому аналізі треба вияснити забезпеченість підприємства трудовими ресурсами у період найбільш напружених робіт.
Особливу увагу приділяють аналізу забезпечиності виробничих підприємств кадрами найбільш важливих. Необхідно аналізувати і кількісний склад трудових ресурсів за віком, статю, освітою, кваліфікацією.
Таблиця 3.2
Кількісний склад трудових ресурсів підприємства
Показник
Чисельність робітників на кінець кварталу (року)
Удельний вес,?
Групи робочіх?
За віком, років?
Від 20 до 30
від 30 до 40
від 40 до 50
від 50 до 60
Всього?
За статтю?
Чоловіки
жінки
Всього?
За освітою?
Початкове
Незакінчене середнє
Середнє, середньоспеціальне
Вища
Всього:
За трудовим стажом, років
До 5
Від 5 до 10
Від 10 до 15
Від 15 до 20
Більше 20
Всього:
120
185
137
75
517
325
192
517
35
140
280
62
517
10
121
108
138
140
517
23
36
26
15
100
63
37
100
7
27
54
12
100
2
23
21
27
27
100
По адміністративно-управлінському персоналу необхідно перевірити відповідність фактичного уровня освіти кожного робітника займаємої їм посади та вивчити питання, стосовно підбору кадрів, їх підготовкою та підвищенням кваліфікації.
Для характеристики руху робочої сили розрахуємо динамику наступних показників?
? коефіцієнт обігу по прийманню робітників Кпр?
Кпр = Кількість прийнятого персоналу на роботу (3.1 )
Середньооблікова чисельність персоналу
Кпр = 162 / 482 = 0,34 ( 2005 р. );
Кпр = 111 / 496 = 0,22 ( 2004 р. )
? коефіцієнт обігу по вибуттю Кв?
Кв = Кількість звільнених робітників (3.2 )
Середньооблікову чисельність персоналу
Кв = 171 / 482 = 0,35 ( 2005р. );
Кв = 148 / 496 = 0,3 (2004 р. )
?коефіцієнт текучості кадрів Ктк?
Ктк = Кількість звільнених за властним бажанням (3.3 )
Середньооблікову чисельність персоналу
Ктк = 80 / 482 = 0,17 ( 2005 р. );
Ктк = 67 / 496 = 0,14 ( 2004 р. )
Необхідно вивчити причини звільнення робітників (за властним бажанням, скороченнякадрів, порушення трудової дисципліни і т.і.).
Напруження в забезпечиності підприємства трудовими ресурсами може бути трохи знято за рахунок більш повного використання наявної робочої сили, зростанню продуктивності праці робітників, інтенсифікації виробництва, комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, впровадження нової більш виробничої техніки, вдосконалення технологіі та організації виробництва.У процесі аналізу повинні бути виявлені резерви скорочення потреби в трудових ресурсах у результаті проведення вищезазначених заходів.
Якщо підприємство розширює свою діяльність, збільшує свої виробничі потужності, створює нові робочі місця, то необхідно визначіти додаткову потребу у трудових ресурсах по категоріям і професіям та джерелам їх привличения.
Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами треба проводити у взаємозв?язку з вивченням виконання плану соціального розвитку підприємства за наступними групами показників?
- збільшення кваліфікації працівників?
- покращення умов праці і укріплення здоров'я робітників?
- покращення соціально-культурних умов?
- соціальна захищеность членів трудового колективу.
Велику увагу приділяють питанням соціальної захищеності членів трудового колективу, рішення котрих з розвитком риночних відносин все в більшій мірі полягає на підприємство. Найбільш типічними направленнями соціальної захищеності, визначені колективними договорами, є надання матеріальної допомоги, видача безвідсоткових суд на будівництво житла,

 
 

Цікаве

Загрузка...