WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

Облік використання трудових ресурсів та фонду оплати праці” (на прикладі ВАТ “Сіверський доломіт”) - Дипломна робота

стосовно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства". Інвентаризацію каси проводять поквартально, а інвентаризацію майна, коштів, розрахунків раз в кінці року перед складанням річної фінансової звітності, оплату праці працівників проводять стосовно з заключеним колективним договором, затвердженим штатним розкладом підприємства.
Відповідальність за достовірність облікових даних, повноту відображених господарських операцій, правильність і своєчасне представлення фінансової, податкової звітності несе головний бухгалтер.
2.3. Документальне оформлення кадрового обліку на підприємстві
Кожний громадянин має право на працю, реалізація якої здійснюється шляхом укладення трудового договору на даному підприємстві, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Облік праці і заробітної плати займає одне з центральних місць в системі обліку на підприємстві.
Трудовий договір передбачає підкорення працівника внутрішньому трудовому розпорядку, тобто дотримання режиму робочого часу, виконання певної роботи.
При висновку цивільно-правових договорів, договір підряду, доручення, видавничого договору процес праці не регламентується, а відносини сторін виникають тільки з питань результатів праці (обмовляється ціна і предмет договору, термін і якість виконання робіт і т.д.).
Розмежування поняття трудового договору має важливе практичне значення. Так, тільки період роботи за трудовим договором зараховується в трудовий стаж, записується в трудову книжку. Укладення трудового договору оформляється наказом.
Зарахування на роботу згідно з трудовою угодою оформляється наказом власника або уповноваженого їм особи. На даному підприємстві ведуть книгу наказів про прийом, переклади і звільнення з роботи працюючих за трудовими договорами. Ця книга повинна бути прошитою, пронумерованою, скріплено підписом керівника і друком підприємства.
В цілях підвищення ефективності праці, виробництва і якості продукції, а також нормалізації співвідношень між результатом праці і доходами працівників укладають контрактну форму трудового договору.
Контракт полягає у письмовій формі і підписується керівником підприємства, з одного боку, і працівником - з іншого. В контракті визначаються предмет висновку і термін дії договору, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення, організація праці працівника, умови розповсюдження контракту.
Прийом на роботу за контрактом оформляють наказом. Оплата праці за контрактом складається з двох частин: авансової і винагороди за кінцевий результат. Періодичність виплати і розмір авансу встановлюється за угодою сторін, при цьому він не може бути нижчим за мінімальні розміри оплати праці працівників відповідної кваліфікації, встановлених чинним законодавством. Винагороди за кінцевий результат виплачують після завершення роботи з урахуванням її кількості і якості.
За успішне виконання умов контракту або окремих його етапів підприємство може додатково до договірної суми виплатити одержувачу за рахунок власних засобів заохочувальну винагороду, передбачену при підписанні контракту. Виплата всіх сум, що належать, проводиться в строк, визначений за угодою сторін, але не пізніше ніж в 10-денний термін після підписання акту про ухвалення виконаної роботи.
Роботу виконану за контрактом, приймають по акту здачі-приймання. Нарахування оплати проводять на підставі акту здачі-приймання робіт і звіту виконавця.
Крім того, на підприємстві ведуть особисті листки і картки, книги протоколів загальних зборів трудового колективу.
На ТОВ "Сіверський доломіт" ведеться облік особистого складу на підставі наступних документів:
наказу про прийом на роботу -ф. Т-1 (Додаток 1)
наказу про переклад на іншу роботу - ф. Т-5 (Додаток 2)
наказу про надання відпустки - ф. Т-6 (Додаток 3)
наказу про припинення трудового договору - ф. Т-8 (Додаток 4) і
ін.
Свідки про працівника фіксуються в особистій картці - ф. Т-2
(Додаток 6).
Кожному працівнику привласнюється табельний номер, який вибирається з алфавітної книги (Додаток 7). По цьому номеру працівник числиться у табелі обліку робочого часу і у всіх документах на зарплату.
Облік особового складу на даному підприємстві веде відділ кадрів.
Типові форми первинних документів по обліку праці і заробітної платі затверджені наказом Міністерства статистики України № 144 від
22.05.1996 р.
2.4. Синтетичний і аналітичний облік оплати праці
Синтетичний облік розрахунків з робітниками і службовцями по оплаті праці підприємство здійснює на пасивному рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" по субрахунках: 661 "Розрахунки за заробітною платою", 662 "Розрахунки з депонентами".
По дебету субрахунку 661 відображають виплати, утримання, переліки заробітної плати, а по кредиту - нарахування працівникам основної і додаткової заробітної плати, премії, допомоги з тимчасової непрацездатності.
Документальне оформлення синтетичного обліку розрахунків з оплати праці ведуть в регістрі синтетичного обліку Головна книга, в якій відображається економічно однорідні господарські операції в грошовому вимірюванні, з вказівкою дати, номера і суми бухгалтерського запису, як правило, без об'єкту пояснення. В кінці місяця по кожному синтетичному рахунку Головної книги виводять залишок, який записують в окрему графу. За даними Головної книги складають баланс (Додаток 13).
Нарахування і утримання із заробітної плати працівників даного підприємства ведуть в особових рахунках.
На підставі особового рахунку нарахування заробітної плати Різнику Віктору Андрійовичу за січень 2006 р. відображають записом:
Дт. рах. 23 "Виробництво" 513,71 грн.
Кт. рах. 661 "Розрахунки за заробітною платою" 513,71 грн.
Суми утримань із заробітної платні Різника Віктора Андрійовича за січень 2006 р.відображають записом:
Дт. рах. 661 "Розрахунки за заробітною платою" 235,39 грн.
Кт. рах. 641 "Розрахунки за податками" (на суму затвердженого прибуткового податку, підлягаючого перерахуванню до бюджету);
Кт. рах. 651 "За пенсійним забезпеченням" (на суму утримань збору до Пенсійного фонду);
Кт. рах. 653 "За страхуванням на випадок безробіття" (на суму утримання збору до фонду соціального страхування на випадок безробіття), на загальну суму утримань 235,39 грн.
До видачі за січень місяць 2006р. Різнику Віктору Андрійовичу належить 279 грн., які відображаються записом:
Дт. рах. 661 "Розрахунки за заробітною платою" 279 грн.
Кт. рах. 301 "Каса в національній валюті" 279 грн.
У складі загальної суми виплати заробітної плати працівникам підприємства за січень місяць переноситься в Головну книгу на Дт. рах. 661 "Розрахунки за заробітною платою" з кредиту рахунку 301 "Каса в національній валюті" по журналу-ордеру №1 на суму 216769 грн.
( Додаток 11).
Загальну суму утримань збору до пенсійного фонду із заробітної плати працівникам даного підприємства за січень місяць переносять до Головної книгу з журналу-ордера №10 на суму 5171.33 грн. і

 
 

Цікаве

Загрузка...