WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

застосування пакета програм "1С Бухгалтерія". Бухгалтерський облік бухгалтерська інформація в умовах автоматизованої обробки інформації використовується набагато ширше, ніж при ручній обробці даних.
Функції АРМБ полягають у виконанні наступних обліково-контрольних операцій:
- автоматизація документування первинної інформації;
- оперативне керування, контроль за наявністю і рухом матеріальних коштів;
- можливість автоматизованого складання форм фінансової звітності;
- видача необхідної інформації до друку або на екран дисплея по запиті.
Також у цій главі роботи представлені рекомендації з розробки фінансової політики ВАТ "СКЗ":
- розробка облікової і податкової політики;
- вироблення кредитної політики підприємства;
- керування оборотними коштами, кредиторською і дебіторською заборгованістю;
- керування витратами, включаючи вибір амортизаційної політики;
При визначенні облікової політики у підприємства існує вибір, що стосується, головним чином, методів списання сировини і матеріалів виробництва, варіантів списання малоцінних предметів, методів оцінки незавершеного виробництва, можливості застосування прискореної амортизації, варіанти формування ремонтних і страхових фондів і т.д.
На підставі цих даних підприємство буде вирішувати питання про достатність власних оборотних коштів або про їхній недолік. В останньому випадку приймається рішення про залучення позикових засобів, прораховується ефективність різних варіантів.
Керування оборотними коштами, дебіторською заборгованістю, кредиторською заборгованістю, нарахуваннями й іншими засобами короткострокового фінансування (крім виробничих запасів), а також рішення питань по цих проблемах вимагає значної кількості часу, і на цьому напрямку найбільше яскраво виявляється основна проблема керування фінансами: вибір між рентабельністю й імовірністю неплатоспроможності (вартість активів підприємства стає менше його кредиторської заборгованості).
З метою керування витратами і вибору амортизаційної політики рекомендується використовувати дані фінансово-економічного аналізу, що дають первісне представлення про рівень витрат підприємства, а також рівня рентабельності.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" № 996- XIV від 16.07.99.
2. Закон України "Про податок на додану вартість" затверджений 26.08.98 №992-32.
3. Закон України від 28.12.1994 р.№334/94-ВР "Про прибуток підприємств".
4. Закон України " Про підприємництво" від 7 лютого 1991р.
5. План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій затверджений Міністерством фінансів України №291 від 30.11.99.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 30.03.99.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати." №92 від 27.04.2000 р.;
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доход", затверджене Міністерством фінансів України від 28.07.2000 р. № 181
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрата", затверджене Міністерством фінансів України від 29.08.2000 р. № 183
10. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку і твердженні типових форм первинного обліку" №352 від 29.12.95р.;
11. Інструкція застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та інші нормативні документи №291 від 30.11.99р;
12. Баканів М.І, Шеремет А.Д. "Теорія економічного аналізу"-М.: Фінанси і статистика, 2000.-416с.
13. Бірюкова И.ДО, Кодрянський А.В. "Бухгалтерський облік в Україні"-К.: 2003р.-265с.
14. Бутинець Ф.Ф. "Теорія бухгалтерського обліку"- 2-і вид. К.: Тов-во "Знання",2000р.- 640с.
15. Богатко А.Н. "Основи економічного аналізу,"-М.: Фінанси і статистика, 1997.-363с.
16. Богдановська Л.А, Віногоров Г.Г. "Методи фінансового аналізу".-Мінськ: Шк.,1997-363с.
17. Грабова Н.Н, Добровський.М. "Бухгалтерський облік у виробничих і торговельних підприємствах 2000"-К. "А.С.К.": 2001р.-624с.
18. Журавльов В.В. Савруков Н.Т. "Аналіз господарсько-фінансової діяльності"-Чебоксари:, 1999.-135с.
19. Івахненко В.М. "Курс економічного аналізу"-К.: 1998р.- 315с.
20. Завгородній В.П. "Бухгалтерський облік, контроль і аудит у системі керування підприємством"-К.: Видавництво Бліц-інформ, 2002-829с.
21. Завгородній В.П. "Бухгалтерський облік в Україні"-4-і вид.К.:А.С.К.2001р.-848с.
22. Завгородній В.П, Сопко В.В. "Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю й аналізу"-К.:КНЕУ, 2000р.
23. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу й аудита.-К.: "А.С.К." 2001.-763с.
24. Калина А.В. "Сучасний економічний аналіз і прогнозування" -ДО.: МАУП, 1998.-268с.
25. Ковальов В.В. "Фінансовий аналіз. Керування капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності"-М.: Фінанси і статистика, 1998.-511с.
26. Коробов М.Я. Фінансовий економічний аналіз діяльності підприємства"-К.: Знання, 2000.-378с.
27. Кривоносий Ю.Г. "Облік основних господарських операцій"-К.:А.С.К.-2000р.-504с.
28. Любушин Н.П. "Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства"-М.: Юнити, 1999.-471с.
29. Мец В.О. "Економічний аналіз фінансового результату і фінансового стану підприємства"- К.:КНЕУ,1999-132с.
30. "Новий бухгалтерський облік в Україні"- Тернопіль: "Карт-Бланк",2000р.-288с.
31. Петрик Е. Коментарі до національних нормативів аудита №1 і №2."Бухгалтерський облік і аудит"№4,2003 р.
32. Лучко М.Ревізія в промисловості. "Бухгалтерський облік і аудит"№6,2004м
33. Осейко Н.Н. "Бухгалтерський облік за допомогою персонального комп'ютера"-К., 2002р.-356с.
34. Осмоловський В.У, Стражев В.О. "Теорія аналізу господарської діяльності"-Мінськ., 2001-351с.
35. Панків Д.А. "Бухгалтерський облік і аналіз у закордонних країнах;-Мінськ., 2000р.-413с.
36. Партін Г.О. "Бухгалтерський облік:основи теорії і практики" К.: Тов-во "Знання" 2004р.-245с.
37. Попович П.Я. "Економічний аналіз і аудит на підприємстві"-Т.: Економічна думка, 2002.-351с.
38. Савицька Г.У "Аналіз господарської діяльності підприємства":5-і изд.-Мінськ: ТОВ "Нове знання". 2001р.-688с.
39. Сопков.У, Завгородній В.П. "Організація бухгалтерського обліку, контролю й аналізу"-К.:КНЕУ, 2003-260с.
40. Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський облік на підприємствах України"-К.:А.С.К., 2001р.-784с.
41. Фінансовий менеджмент: теорія і практика/ Під.ред. Стояновой Э.С.-5-і изд. М.: Перспектива 2003р.-657с.
42. Шеремет А.Д., Негашев Э.В. "Методика фінансового аналізу" -М.: ИНФРА, 1999.-207с.
43. Шишкін А.К. "Облік, аналіз, аудит на підприємстві"- М.: "Юніті", 1996.-207с.
44. Журнал " Усі про бухгалтерський облік" №32(578), 9 квітня 2004р. с. 34
?
Д О Д А Т К И

 
 

Цікаве

Загрузка...