WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

інформаційних функцій бухгалтерського обліку:
" збір, реєстрація і передача вихідних даних по первинному обліку зроблених господарських операцій, оформлених бухгалтерським апаратом;
" участь у зборі, реєстрації і передачі даних по первинному обліку господарських операцій, чинених і оформлюваних в окремих підрозділах підприємства;
" аналіз і коректування первинної інформації;
" підготовка і коректування нормативно-довідкової інформації на машинних носіях;
" автоматизований контроль введеної інформації;
" одержання інформації в регламентному і нерегламентному режимах;
" контроль і аудит на предмет повноти і вірогідності отриманої інформації;
" виявлення помилок і неточностей в обліковій інформації і її коректуванні;
" аудит правильності складання періодичної і річної звітності;
" видача працівникам підприємства довідок і роз'яснень по розрахунках і господарських операціях на основі наявного інформаційного фонду системи обліку, контролю й аудита;
" відображення інформації для архівного збереження.
Можливим напрямком удосконалювання цих проблем є впровадження автоматизації первинного обліку і процесу збору інформації.
Сучасні засоби обчислювальної техніки, включаючи пристрою збору, виміру, реєстрації, передачі, нагромадження інформації в ринкових умовах, дозволяють автоматично одержати всю первинну інформацію про господарські операції, що відбуваються, процесах і явищах.
На сучасному етапі з'явилися умови для автоматичного сприйняття і реєстрації первинних даних на ЕОМ, що забезпечують швидке введення первинної інформації й обробку її на великих швидкостях.
Маються різні шляхи удосконалювання організації первинного обліку з використанням ЕОМ.
Це, наприклад: скорочення і вилучення з первинних документів постійних показників і запис їх у пам'ять ЕОМ; скорочення загального обсягу первинної інформації за рахунок виключення з неї умовно-постійної інформації; заміна більшості звичайних паперових первинних документів машинними носіями інформації.
В даний час обробка первинної облікової документації ведеться в ручну.
Однак ведення первинного обліку можна робити за допомогою програми фірми "1С - Бухгалтерія" версії 7.7. "Підприємство".
При цьому підприємство має можливість вільно експериментувати з різними звітами і формами документів.
Програмний пошук по журналах проводок за будь-який період часу представляє широкі можливості для вибірки потрібних записів і тих або інших господарських операціях, і набагато ефективніше мати всю облікову інформацію в машинному виді, щоб оперативно одержувати ті дані, що необхідні і зокрема для визначення як фактично понесених прибуток, так і для проведення прогнозованих розрахунків по ефективності і перспективності того або іншого товару.
Конфігурація даної програми набудована на інтегроване ведення обліку, при цьому вона має:
1. єдину базу даних і систему діючої нормативно-довідкової інформації;
2. автоматичне відображення товарно-складських операцій;
3. розрахунку зарплати з відображенням інформації в бухгалтерському обліку;
4. формування звіту про прибутки і збитки за результатами діяльності.
Особливостями пропонованої конфігурації є наявність моделі обліку:
" валових витрат і валових доходів, що дає можливість бухгалтерові вибрати найбільш зручна і звичну для нього модель;
" ПДВ, що усуває можливість виникнення погрішностей при різних схемах обчислення ПДВ;
" списання товарно-матеріальних цінностей;
" товарно-матеріальних цінностей у розрізі партій з повним контролем при операціях приходу, відвантаження, повернення і списання;
" облік і контроль виписки податкових накладних, формування книг обліку продажів і придбання товарів (робіт, послуг);
" розрахунок заробітної плати, що враховує усі види оплати праці (по ставках, погодинна, відрядна) і їхньої комбінації (по ставках + відрядна, погодинна + відрядна, т.п.);
" автоматичний розрахунок лікарняних і відпусток, з огляду на середню заробітну плату за попередні місяці;
" Контроль балансу робочого часу;
Мінімальні вимоги до комп'ютера і програмного забезпечення:
операційна система Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows NT 4.0 (з виправленнями (3 сервіс пак)), Windows 2000 (з виправленнями);
установлена версія системи "1С:Підприємство" (необхідні компоненти "Бухгалтерський облік", "Оперативний облік", "Розрахунок";
комп'ютер на базі процесора Intel Pentium-166 і вище (рекомендоване Pentium - 233 і вище) можливе використання "клонів" з відповідними технічними характеристиками;
оперативна пам'ять 64 Мбайт і більш;
твердий диск обсягом не менш 2,5 гб (для установки необхідно близько 500 Мбайт);
друкувальний пристрій;
VGA-сумісний монітор (рекомендований SVGA).
Побудова обліку в програмі "1C Бухгалтерія" приведено в схемі 4.1.
4.2. Вдосконалення фінансової і облікової політики
Підприємство в умовах високої інфляції й існуючої податкової політики держави може мати різні інтереси в питаннях формування і використання прибутку, виплати дивідендів, регулювання витрат виробництва, збільшення майна й обсягів продажів (виторгу від реалізації). Однак усі ці аспекти діяльності підприємства, відбиті у фінансовому, податковому й управлінському типах обліку, піддаються керуванню за допомогою методів, напрацьованих світовою практикою, сукупність яких і складає систему керування фінансами.
Відомо, що в сьогоднішніх умовах для більшості підприємств характерна реактивна форма керування фінансами, тобто прийняття управлінських рішень як реакції на поточні проблеми, або так називане "латання дір". Така форма керування породжує ряд протиріч: між інтересамипідприємства і фіскальних інтересів держави; ціною грошей і рентабельністю виробництва; рентабельністю власного виробництва і рентабельністю фінансових ринків; інтересами виробництва і фінансової служби і т.д.
Однієї з задач реформи підприємства є перехід до керування фінансами на основі аналізу фінансово-економічного стану з урахуванням постановки стратегічних цілей діяльності підприємства, адекватних ринковим умовам, і пошуку шляхів їхнього досягнення. Результати діяльності будь-якого підприємства цікавлять як зовнішніх ринкових агентів (у першу чергу інвесторів, кредиторів, акціонерів, споживачів і виробників), так і внутрішніх (керівників підприємства, працівників адміністративно-управлінських структурних підрозділів, працівників виробничих підрозділів).
При проведенні реформи підприємства стратегічними задачами розробки фінансової політики підприємства є:
- максимізація прибутку підприємства;
- оптимізація структури капіталу підприємства і забезпечення його фінансової стійкості;
- досягнення прозорості фінансово-економічного стану підприємств для власників (учасників, засновників), інвесторів, кредиторів;
- забезпечення інвестиційної привабливості підприємства;
- створення ефективного механізму керування підприємством;
-

 
 

Цікаве

Загрузка...