WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

кредиторською заборгованістю, короткостроковим кредитом банку знизилися за аналізований період тільки на 5 %, тобто організація використовує тільки позикові засоби для виробничої діяльності.
Виходячи з даних бухгалтерського балансу ВАТ "СКЗ" (додаток 1) були розраховані коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість (табл. 3.8.).
Таблиця 3.8.
Коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість
ВАТ "СКЗ" за 2004 рік (у частках одиниці)
Показники На початок року На кінець року Зміна
(+, -)
1. Коефіцієнт капіталізації
10 9,5 -0,5
2. Коефіцієнт забезпечення власними джерелами фінансування
- 0,11 - 0,11 0
3. Коефіцієнт фінансової незалежності
0,09 0,095 +0,005
4. Коефіцієнт автономії (фінансування)
0,1 0,11 +0,01
Динаміка коефіцієнта (К 1) капіталізації свідчить про далеко не достатню фінансову стійкість підприємства, тому що для цього необхідно, щоб цей коефіцієнт був не вище одиниці. На величину цього показника впливають наступні фактори: висока оборотність, стабільний попит на реалізовану продукцію. Однак коефіцієнт капіталізації дасть лише загальну оцінку фінансової стійкості. Цей показник необхідно розглядати в ув'язанні з коефіцієнтом забезпеченості власними засобами (К 2). Він показує, у якому ступені матеріальні запаси мають джерелом покриття власні оборотні кошти. Як показують дані табл. 3.8., на аналізованому підприємстві цей коефіцієнт має негативне значення, оскільки власних оборотних коштів у підприємства немає.
Значення коефіцієнта фінансової незалежності (К 3) нижче критичного значення в 5 разів що свідчить про далеко не сприятливу фінансову ситуацію, тобто власникам належить 10 % вартості майна. Цей висновок підтверджує і значення коефіцієнта автономії (К 4).
Аналіз ділової активності підприємства дозволяє виявити наскільки ефективно воно використовує свої засоби (табл. 3.9.).
Для більш детального проведення аналізу ділової активності введемо наступні позначення:
- середньооблікова чисельність працівників;
- середня за період вартість оборотних активів;
- середній за період підсумок балансу;
- середня за період величина оборотних активів;
- середня за період величина запасів;
- середня за період дебіторська заборгованість;
- середня за період кредиторська заборгованість;
- середня за період величина власного капіталу.
Таблиця 3.9.
Розрахунок показників ділової активності ВАТ "СКЗ"
Показник 2004 рік 2003 рік
Виторг від реалізації, тис. грн. V = 65425,2 V = 15087,1
Чистий прибуток, тис. грн. Рч=607,9 Рч= - 544,5
Продуктивність праці
Фондовіддача виробничих фондів
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів
Коефіцієнт загальної оборотності капіталу
Повний коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів
Середній термін оборотності дебіторської заборгованості
Середній термін обороту матеріальних засобів
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
Середня тривалість обороту кредиторської заборгованості
Оборотність власного капіталу
Тривалість операційного циклу
Тривалість фінансового циклу
Ділову активність підприємства "СКЗ" характеризують наступні показники:
- чистий прибуток збільшився і склав на 01.01.2005р. 607,9 тис. грн., що вище цього ж показника за 2003 рік на 1152,4 тис. грн.;
- продуктивність праці збільшилася на 37,09 у порівнянні з 2003 роком, за рахунок збільшення виторгу від реалізації на 50338,1 тис. грн.;
- фондовіддача виробничих фондів також збільшилася і склала на 01.01.05р. 35,25 грн. на 1 грн. устаткування, що вище цього ж показника за 2003 рік на 27,2 грн. Період оборотності всього капіталу склав 52 дня, тобто він скоротився в порівнянні з минулим роком у 3 рази. Це означає, що на підприємстві повільніше відбувався в 2003 році повний цикл звертання, що приносить прибуток;
- оборотність оборотних коштів у 2004 році склала 8,76 оборотів у рік або відповідно 41,6 дня. Оборотність збільшилася на 5,84 обороту або на 20,9 дня, тобто на підприємстві підвищилася ефективність використання оборотних активів;
- оборотність запасів на 01.01.05 р. збільшилася і склала 23 обороти в рік або відповідно 15,9 днів. Період оборотності запасів знизився на 28 днів у порівнянні з минулим роком, тобто збільшилася можливість погашення боргів;
- оборотність власного капіталу підприємства виросла за рік на 77 оборотів і склала на 01.01.05р. 97,23 обороти в рік, що складає 3,7 дні. Це обґрунтовано тим, що підприємство має малу суму власного капіталу;
- оборотність дебіторської заборгованості збільшилася в 2004 р. і склала 16,8 оборотів у рік, що більше в порівнянні з минулим роком на 11,57 обороти. Період погашення дебіторської заборгованості склав під кінець року 21,8 дня, що менше в порівнянні з минулим роком на 47,1 дня. Це свідчить про скорочення обсягу комерційного кредиту наданого своїм покупцям і ін. дебіторам;
- оборотність кредиторської заборгованості склала на 01.01.05 р. 27,6 оборотів у рік. Період погашення кредиторської заборгованості знизився на 23,2 дні і склав на кінець 2004 року 13,2 днів. Але кредиторська заборгованість на кінець року перевищила дебіторську заборгованість, що свідчить про те що підприємство тимчасово залучає в оборот засобів більше, ніж відволікає з обороту;
- тривалість операційного циклу знизилася за рік на 75,1 днів і склала на 01.01.05 р. 37,7 дня, що позитивно характеризує фінансову діяльність підприємства по скороченню грошових ресурсів, що знаходяться в матеріальних засобах і дебіторській заборгованості;
- тривалість фінансового циклу також знизилася за рік на 48,9 днів і склала в 2004 році 24,5 днів, це час, протягом якого фінансові ресурси відвернені з обороту.
Далі за допомогою даних "Звіту профінансові результати" (додаток 2) проаналізуємо динаміку рентабельності продажів, рентабельність власних засобів, виробничих фондів, фінансових вкладень, перманентних засобів (табл. 3.10.)
Економічна рентабельність склала за звітний рік 16,9 % і зросла в порівнянні з минулим роком на 33,5%, тобто збільшився прибуток який одержують у розрахунку на гривню свого майна.
Таблиця 3.10.
Показники рентабельності
Найменування показника На кінець
2004 р. На кінець
2003 р.
1. Рентабельність продажів
3,71% - 3,76%
2. Рентабельність власного капіталу
20,8% - 20,92%
3. Економічна рентабельність
16,90% - 16,60%
4. Фондорентабельність
23,32% - 22,08%
5. Рентабельність основної діяльності
5,06% - 4,97%
6. Рентабельність перманентного капіталу
20,8% - 20,92%
Економічна рентабельність підвищується при незмінній рентабельності продажів і росту обсягу реалізації, що випереджає збільшенні вартості активів, тобто прискорення оборотності активу. І, навпаки, при незмінної ресурсовіддачи рентабельність активів може рости за рахунок росту рентабельності продажів.
Рентабельність

 
 

Цікаве

Загрузка...