WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

і поточною оцінками. По-друге, навіть якщо припустити, що активи приведені в балансі по їхній поточній вартості, валюта балансу, проте, не буде відбивати точної вартісної оцінки підприємства, оскільки ринкова оцінка підприємства в цілому, як правило, вище сумарної ринкової оцінки його чистих активів. Ця різниця характеризує величину "гудвилла" даного підприємства і може бути виявлена лише в процесі його продажу. Не випадково в ряді країн дискутувалося питання про можливість і доцільність періодичної вартісної оцінки іміджу фірми і відображення його в активі балансу.
10. Крім того, у балансі усе ще залишаються статті, що носять характер регулятивів, що завищують валюту балансу. Насамперед, це відноситься до статті "Непокриті збитки" (регулятив до джерел власних засобів).
У балансі маються також статті, що завищують його валюту в силу існуючої методології формування статутного капіталу. Відповідно до нормативних документів сума заборгованості засновників по внесках у статутний капітал відбиває по дебету субрахунку "Несплачений капітал". З моменту виникнення цієї заборгованості і до моменту її погашення (а цей період може бути досить протяжним - так, при первинній емісії акцій половина статутного капіталу повинна бути оплачена на момент реєстрації суспільства, а друга половина - протягом року) валюта балансу виявляється завищеною на величину непогашеної заборгованості засновників.
Майнове положення підприємства на початок і кінець звітного періоду характеризується даними балансу. Порівнюючи динаміку підсумків розділів активу балансу, можна виявити тенденції зміни майнового стану. Результативність і перспективність діяльності можуть бути узагальнені і оцінені за даними аналізу динаміки прибутку, а також порівняльного аналізу темпів росту коштів, обсягів його виробничої діяльності і прибутку.
При швидкому читанні звітності необхідно звертати увагу насамперед на так називані "сигнальні" статті. Зміст цієї перевірки полягає в наступному.
Дані про недоліки в роботі можуть безпосередньо бути присутні у бухгалтерській звітності в явному або завуальованому виді. Перший випадок має місце, коли в звітності є "сигнальні" статті, що умовно можна підрозділити на дві групи:
1) що свідчать про вкрай незадовільну роботу в звітному періоді і сформованому в результаті цього поганий фінансовий стан;
2) що свідчать про визначені недоліки в роботі.
Третій етап - основний в експрес-аналізі; його ціль - узагальнена оцінка результатів господарської діяльності і фінансового стану об'єкта. Такий аналіз проводиться з тим або іншим ступенем деталізації, в інтересах різних користувачів.
У загальному виді методикою аналізу звітності передбачається аналіз ресурсів і їхньої структури, результатів господарювання, ефективності використання власних і позикових засобів. Зміст експрес-аналізу - добір невеликої кількості найбільш істотних і порівняно нескладних у вирахуванні показників і постійне відстеження їхньої динаміки.
Більшість із приведених у табл. 3.1. показників, так само як і тенденції їхньої зміни, мають досить нескладну і наочну економічну інтерпретацію.
Багато яких з даних показників нерідко приводяться в звіті; у тому випадку, якщо в рамках експрес-аналізу визнається доцільним робити додаткові розрахунки, то вони цілком можуть виконуватися по спрощених алгоритмах. Зокрема, немає необхідності робити додаткове очищення балансу, а також перекомпонування окремих його статей і підрозділів.
Таблиця 3.1.
Сукупність аналітичних показників для експрес-аналізу
Напрямок (процедура) аналізу Показник
1. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
1.1. Оцінка
майнового
стану 1. Величина основних засобів і їхня частка в загальній сумі активів
2. Коефіцієнт зносу основних засобів
3. Загальна сума господарських засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства
1.2. Оцінка фінансового
стану
1. Величина власних засобів і їхня частка в загальній сумі джерел
2. Коефіцієнт поточної ліквідності
3. Частка власних оборотних коштів у загальній їхній сумі
4. Частка довгострокових позикових засобів у загальній сумі джерел
5. Коефіцієнт покриття запасів
1.3. Наявність "сигнальних" статей у звітності
1. Збитки
2. Позички і позики, не погашені в термін
3. Прострочена дебіторська і кредиторська заборгованість
4. Векселі видані (отримані) прострочені
2. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Оцінка
прибутковості 1. Прибуток
2. Рентабельність операційна
3. Рентабельність основної діяльності
2.2. Оцінка
динамічності 1. Порівняльні темпи росту виторгу, прибутку і
сукупного капіталу
2. Оборотність активів
3. Тривалість операційного і фінансового циклу
2.3. Оцінка
ефективності
використання
економічного
потенціалу 1. Рентабельність авансованого (сукупного) капіталу
2. Рентабельність власного капіталу
Експрес-аналіз може завершуватися висновком про доцільність або необхідність більш поглибленого і детального аналізу фінансових результатів і фінансового стану.
Ціль заглибленого або внутрішнього аналізу - більш докладна характеристика майнового і фінансового становища об'єкта, що хазяює, результатів його діяльності в минулому звітному періоді, а також можливостей розвитку об'єкта на перспективу. Він конкретизує, доповнює і розширює окремі процедури експрес-аналізу. При цьому ступінь деталізації залежить від бажання аналітика.
У загальному виді програма поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства може виглядати так.
1. Попередній огляд економічного і фінансового становища суб'єкта господарювання
1.1. Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності
1.2. Виявлення "сигнальних" статей звітності
2. Оцінка й аналіз економічного потенціалу суб'єкта господарювання
2.1. Оцінка майнового стану
2.1.1. Побудова аналітичного балансу
2.1.2. Вертикальний аналіз балансу
2.1.3. Горизонтальний аналізбалансу
2.1.4. Аналіз якісних зрушень у майновому положенні
2.2. Оцінка фінансового становища
2.2.1. Оцінка ліквідності і платоспроможності
2.2.2. Оцінка фінансової стійкості
3. Оцінка й аналіз результативності фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання
3.1. Оцінка виробничої (основний) діяльності
3.2. Аналіз рентабельності
3.3. Оцінка положення на ринку цінних паперів
Перша група напрямків, по суті, і являє собою експрес-аналіз звіту (звітності). Наступні дві групи характеризують відповідно статику і динаміку фінансово-господарської діяльності, при цьому аналіз може виконуватися одним із двох способів: а) на підставі вихідної звітності; б) на підставі аналітичного нетто. Другий спосіб більш кращий, оскільки, як відзначалося вище, баланс, використовуваний у даний час, не вільний від визначених перекручувань.
Таким чином, побудова аналітичного балансу фактично

 
 

Цікаве

Загрузка...