WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

ціна викупу яких вище номіналу (рядок 230/графа 5) Дт 421 , 422
Кт 45, 44, 685
Підсумок графи 5 форми № 4 збігається зі значенням рядка 320 форми № 1
Інший додатковий капітал Збільшення:
дооцінка необоротних активів (основних засобів (рядок 60/графа 6) або нематеріальних активів (рядок 100/графа 6));
дооцінка незавершеного будівництва (рядок 080/графа 6);
дооцінка фінансових інструментів (рядок 120/графа 6);
безкоштовне одержання необоротних активів (рядок 270/графа 6). Дт 10 -12, 15, 14, 35, 44
Кт 423, 424, 425
Зменшення:
уцінка необоротних активів (основних засобів (рядок 70/графа 6) або нематеріальних активів (рядок 1 1 0/графа 6));
уцінка незавершеного будівництва (рядок 090/графа 6);
уцінка фінансових інструментів (рядок 1 20/графа 6);
нарахування амортизації за безкоштовно одержаними необоротними активами (рядок 270/графа 6). Дт 423, 424, 425 Кт 10 - 12, 14, 35, 40, 44, 74
Підсумок графи 6 форми № 4 відповідає показнику рядка 330 форми № 1
Резервний капітал Збільшення:
спрямування частини прибутку на формування і поповнення РК (рядок 1 60/графа 7) дт 441, 443
Кт43
Зменшення:
виплати за рахунок РК (привілейовані дивіденди (рядок 1 40/графа 7) або відсотки за облігаціями (рядок 1 70/графа 7));
покриття збитків (рядок 1 70/графа 7). Дт43
Кт 442, 443, 671, 685
Підсумок графи 7 форми № 4 ідентичний значенню рядка 340 форми № 1
Нерозподілений прибуток Збільшення:
чистий прибуток, отриманий за звітний період (рядок 130/графа 8). Дорівнює значенню рядка 350 форми № 1 або рядка 220 форми № 2 Дт 41 , 42, 43, 45,79
Кт441
Зменшення:
чистий збиток за звітний період (рядок 130/графа 8). Дорівнює показнику рядка 350 форми № 1 або рядка 225 форми № 2 - виплата дивідендів (рядок 1 40/графа 8);
відрахування до РК (рядок 1 60/графа 8). Дт442
Кт79
Дт441
Кт443
Неоплачений капітал Збільшення:
заборгованість учасників за внесками до СК (рядок 180/графа 9) Дт 46
Кт 40, 41,421,45
Зменшення:
погашення заборгованості за допомогою внесення внесків до СК (рядок 190/графа 9);
заборгованість за неоплаченими акціями (частками), раніше викупленими для їх перепродажу (передачі) у інших учасників (рядок 200/графа 9) Дт 10 -12, 14, 20, 22, 28, 30, 31,35,40,67, 521,68 Кт46
Підсумок графи 9 форми 4 відповідає показнику рядка 360 форми № 1
Вилучений капітал Збільшення:
фактична собівартість акцій власної емісії (часток), викуплених у акціонерів (учасників) (рядок 210/графа 10);
вилучення капіталу при виході учасника (рядок 240/графа 10) Дт45
Кт30, 31, 441,672
Зменшення:
реалізація (перепродаж) викуплених акцій у акціонерів (учасників) власної емісії (часток) (рядок 220/графа 1 0);
анулювання викуплених акцій (часток) (рядок 230/графа 10) Дт 30, 31,40, 421,443,46, 685 Кт45
Підсумок графи 10 форми 4 відповідає показнику рядка 370 форми № 1
Отже в цьому розділі був розглянутий порядок складання фінансової звітності ВАТ "Слов'янський комбікормовий завод" на умовному прикладі, який відображає практично всі операції, які здійснюються підприємством в господарчій діяльності. В наступному розділі буде проведений аналіз фінансово-господарчої діяльності ВАТ "СКЗ", але для його буде використана справжня фінансова звітність, оскільки, звітність яка була складена в розділі 2 умовна і не відображає справжньої ситуації, яка склалася на підприємстві.
3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" ПО ДАНИМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
3.1. Задачі і методика аналізу фінансово-господарської діяльності
Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільним їхнім розміщенням і ефективним використанням, фінансовими взаєминами з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.
Щоб розвиватися в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, потрібно знати, як керувати фінансами, який повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, яку частку повинні займати власні засоби, а яку позикові. Випливає знать і такі поняття ринкової економіки, як фінансова стійкість, платоспроможність, ділова активність, рентабельність і ін.
Головна мета аналізу - вчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.
При цьому необхідно вирішувати наступні задачі.
1. на основі вивчення взаємозв'язку між різними показниками виробничої, комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконання плану по надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позиції поліпшення фінансового стану підприємства.
2. Прогнозувати можливі фінансові результати, економічну рентабельність виходячи з реальних умов господарської діяльності, наявності власних і позикових ресурсів і розроблених моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.
3. Розробляти конкретні заходи, спрямовані на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства (ФСП). Для оцінки стійкості ФСП використовується система показників, що характеризують зміни:
- структури капіталу підприємства по його розміщенню і джерелам утворення;
- ефективності й інтенсивності використання капіталу;
- платоспроможності і кредитоспроможності підприємства;
- запасу фінансової стійкості підприємства.
Аналіз ФСП ґрунтується головним чином на відносних показниках, тому що абсолютні показники балансу в умовах інфляції складно привести до зіставленого виду. Відносні показники фінансового стану аналізованого підприємства можна порівнювати:
- с загальноприйнятими "нормами" для оцінки ступеня ризику і прогнозування можливості банкрутства;
- с аналогічними даними інших підприємств, що дозволяє виявити сильні і слабкі сторони підприємства і його можливості;
- с аналогічними даними за попередніроки для вивчення тенденції поліпшення або погіршення ФСП. [37, c. 123]
Аналізом фінансового стану займаються не тільки керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів; банки - для оцінки умов кредитування і визначення ступеня ризику; постачальники - для своєчасного одержання платежів; податкові інспекції - для виконання плану надходження засобів у бюджет і т.д. Відповідно до цього аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній. Розходження між ними представлені на рис. 3.1., хоча на практиці ці два види аналітичної роботи нерідко перетинаються.
Рис. 3.1. Види аналізу
Метою зовнішнього або експрес-аналізу є оперативна і спрощена оцінка фінансового благополуччя і динаміки розвитку суб'єкта, що хазяює. У процесі аналізу можна запропонувати розрахунок

 
 

Цікаве

Загрузка...