WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

журналі-ордері.
По рахунках, які охоплюють велику кількість об'єктів, що враховуються, (основні засоби, матеріали й ін.), аналітичний облік ведуть у загальноприйнятому порядку (на картках або в книгах).
Наприкінці місяця по кожному журналу-ордеру підраховують обороти, що обов'язково звіряють з даними документів, що послужили підставою для записів. Журнали-ордери і допоміжні відомості до них підписуються працівниками, що здійснювали записи, і головним бухгалтером. Місячні обороти журналів-ордерів переносять у Головну книгу, призначену для узагальнення даних поточного обліку журналів-ордерів.
Для кожного синтетичного рахунка в книзі приділяється окрема сторінка, а для запису місячних оборотів - окремий рядок. Кредитові обороти журналів-ордерів у Головну книгу переносяться загальним підсумком (оскільки розгорнуто по кореспондуючих рахунках вони відбиті в журналі-ордері); дебетові обороти рахунків записуються окремими сумами з різних журналів-ордерів (щоб показати кореспонденцію дебетового обороту). Таким чином, журнали-ордери і Головна книга взаємно доповнюють один одного і дають розгорнуту кореспонденцію по дебету і кредиту кожного рахунка. Тому складати оборотну відомість по синтетичних рахунках при журнально-ордерній формі немає необхідності.
Наприкінці місяця по кожному синтетичному рахунку Головної книги виводять залишок, який записують в окрему графу. За даними Головної книги складають баланс.
Після складання балансу журнали-ордери здаються в бухгалтерський архів, де вони переплітаються в окремі папки з дотриманням хронологічної послідовності.
Одним з істотних переваг журнально-ордерної форми обліку є пристосованість облікових регістрів для складання звітності. Для цього завчасно в журналах-ордерах передбачається перелік показників звітності, у розрізі яких і здійснюється поточний облік. Це дає можливість без додаткових вибірок і розрахунків з облікових регістрів одержувати необхідну інформацію для складання звітності (рис. 2.1.).
Рис. 2.1. Схема документообігу в ВАТ "СКЗ"
2.3. Порядок складання фінансової звітності на підприємстві
Фінансова звітність на ВАТ "СКЗ" складається на основі даних поточного бухгалтерського обліку, згрупованих у Головній книзі, журналах-ордерах і даних аналітичного обліку. Більшість статей заповнюють безпосередньо за даними Головної книги про залишки (сальдо) синтетичних рахунків на звітну дату.
Для контролю вірогідності окремих статей фінансової звітності на досліджуваному підприємстві використовуються результати інвентаризації (шляхом взаємоперевірки) розрахунків з бюджетом, банками, різними дебіторами і кредиторами. Особливо важливо установити тотожність балансових показників розділів пасиву і розділів активу з кредиторською і дебіторською заборгованостями по розрахунках з бюджетом і даними, що утримуються в податковому органі, про стан цих розрахунків на дату складання звітності.
Порядок складання фінансової звітності на ВАТ "СКЗ" розглянемо на прикладі, який умовно відображає діяльність підприємства за 2004 рік.
Приклад. За 2004 рік на ВАТ "Слов'янський комбікормовий завод" були здійснені такі операції.
Була реалізована продукція на суму 3 000 000 грн., крім того, ПДВ - 600 000 грн., підприємство отримало на розрахунковий рахунок за реалізовану продукцію 2 500 000 грн., крім того, ПДВ - 500 000 грн., покупці перерахували аванс за нереалізовану продукцію на рахунок підприємства в сумі 1 000 000 грн., крім того, ПДВ - 200 000 грн.
Виробничі витрати склали 1 000 000 грн. (використані матеріали - 725 000 грн., нарахована зарплата - 200 000 грн., зроблені нарахування на зарплату - 75 000 грн.).
Загальновиробничі витрати - 412 500 грн. (нараховані амортизація виробничого устаткування - 5250 грн., комунальні послуги - 75 000 грн., крім того, ПДВ - 15 000 грн., нарахована зарплата 100 000 грн., зроблено нарахування на зарплату - 37 500 грн., нарахована амортизація нематеріальних активів 6000 грн., послуги сторонніх організацій - 163 750 грн., крім того, ПДВ - 32 750 грн., списані МШП -25 000 грн.).
Виробнича собівартість реалізованої продукції склала 1 412 500 грн.
Адміністративні витрати - 340 000 грн. (аудиторські послуги - 200 250 грн., крім того, ПДВ - 40 050 грн., заробітна плата адміністративного персоналу - 100 000 грн., нарахування на зарплату - 37 500 грн., нараховано комунальний податок - 2250 грн.).
Витрати на збут - 210 000 грн., (маркетингові послуги - 21 000 грн., крім того, ПДВ - 4200 грн., рекламні послуги - 189 000 грн., крім того, ПДВ - 37 800 грн.).
Витрати іншої операційної діяльності - 16 000 грн. (штрафні санкції -16 000 грн).
Оплачена й оприбуткована сировина і матеріали на суму 600 000 грн., крім того, ПДВ - 120 000 грн.
Оплачені й оприбутковані МШП терміном служби менш 365 днів на суму 25 000 грн., крім того, ПДВ - 5000 грн.
Нараховано дивіденди акціонерам - 28 571 грн.
Виплачено дивіденди акціонерам - 20 000 грн.
Зроблено відрахування в резервний фонд підприємства - 500 грн.
Отримано заробітну плату з банку в касу підприємства - 330 000 грн.
Видано заробітну плату з каси - 330 000 грн.
Зроблено утримання з зарплати:
o прибутковий податок - 60 000 грн.;
o збору на обов'язкове державне пенсійне страхування - 8000 грн.;
o внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування по безробіттю - 1000 грн.;
o внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю - 1000 грн.
Перераховано податки:
o у пенсійний фонд - 136 000 грн.;
o у фонд соціального страхування по тимчасовій непрацездатності - 13 000 грн.;
o у фонд соціального страхування в зв'язку з травмами на виробництві - 4000 грн.;
o у фонд соціального страхування на випадок безробіття - 7000 грн.;
o прибутковий податок - 60 000 грн.;
o комунальний податок - 2000 грн.
Нараховано податок на прибуток відповідно до декларації про прибуток підприємства - 350 000 грн., включаючи сплачений податок на дивіденди - 8571 грн.
Перераховано у бюджет податок на прибуток - 100 000 грн.
Ці операції відображаються в бухгалтерському обліку підприємства як приведено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1.
Журнал господарчих операцій
№ Зміст господарської операції Кореспонденція Сума
Дт Кт
1 Списані на основне виробництво сировина і матеріали 231 201 725 000
2 Нараховано заробітну плату основних виробничих робітників 231 661 200 000
3 Нарахований на зарплату збір на обов'язковедержавне пенсійне страхування 231 651 62 000
4 Нарахований на зарплату внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 231 652 8000
5 Нарахований на зарплату внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 231 653 3000
6 Нарахований на зарплату внесок на обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійному захворюванні

 
 

Цікаве

Загрузка...