WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

виконуючи обов'язки голови правління назначений Молчанов В.В., від 31 грудня тимчасово виконуючим обов'язки голови правління був назначений Мірошніченко М.М., який на загальних зборах акціонерів у 2000 році назначений головою правління Товариства. Головним обласним фінансовим управлінням була проведена реєстрація емісії від 24.07.1996 р. за № 132/1/96 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кількістю 3150280 штук, сума за номіналом склала 787570,0 грн. На початок 1999 року було розміщено 99,1 % акцій Товариства. На початок 2000 року не розміщених акцій ВАТ "СКЗ" не має.
До складу Товариства входять: комбікормовий цех; маслоцех; елеватор; автопарк. Комбікормовий цех - виробництво комбікормових по видам, переробка зернових. Маслоцех - переробка насіння соняшників, зернодробилка, просорушка. Елеватор - приймання зернових культур та їх зберігання. Автопарк - експлуатація та ремонт вантажного та легкового автотранспорту. Всі структурні одиниці ВАТ "СКЗ" знаходяться в м. Слов'янськ на території заводу.
Основним видом діяльності товариства є виробництво комбікормів за видами: для великої рогатої худоби, свиней, стартовий комбікорм, а також іншої продукції - олії соняшникової, надання послуг населенню по переробці зернових, пшениці, ячменя, кукурудзи, жита, сої. Динаміка доходу від реалізації основної продукції не була однозначною. Так, значення цього показника за 2004 рік у порівнянні з 2000 р. свідчить про його зростання на 7423,3 -тис. грн. чи 121,3%, що є дуже гарним фактором у діяльності Товариства. Ринком збуту комбікормової продукції ВАТ "СКЗ" охоплює у Слов'янському районі Донецької області, охоплює слідуючи філії Агрофірми "Шахтар" АП Шахта ім. Засядько, а саме: філія "Колос"; філія "Донбас"; філія "Україна"; філія "Родіна"; філія "Красная звезда"; філія "Новоселовка"; філія "Краматорське"; філія "Спепне"; філія "Рассвет"; філія "Орджоникидзе". Виробництво комбікормів забезпечує більш ніж 89 % доходу від реалізації продукції Товариства. Собівартість реалізованої продукції протягом трьох років мала тенденцію збільшення за рахунок дорожчання сировини (пшениці, жита, кукурудзи та інш.).
Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності, а так само веде статистичну звітність і надає ]ї у встановленому порядку й обсязі органам державної статистики. Перший фінансовий рік почався з дати реєстрації, закінчився 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарного. Фінансово - господарська діяльність підприємства здійснюється відповідно до планів, що затверджуються зборами акціонерів підприємства. Підприємство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність, виходячи з аварійності і витіканні термінів експлуатації споруджень і комунікацій, а так само виходячи з платоспроможності клієнтів.
2.2. Оцінка організації бухгалтерського обліку на підприємстві
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безупинно з дня реєстрації підприємства. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, схоронність оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого терміну, але не менш трьох років, несе керівник підприємства і головний бухгалтер.
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві введені в штат підприємства бухгалтера і створена бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером.
Підприємство самостійно визначає облікову політику; обирає форму бухгалтерського обліку як визначену систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації й узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних принципів і з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних; розробляє систему і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку. Керівник підприємства створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами і працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера по дотриманню порядку оформлення і передачі для обліку первинних документів.
Головний бухгалтер забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і надання у встановлений термін фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформлення матеріалів, зв'язаних з нестачею і відшкодуванням утрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.
Єдина система обліку на ВАТ "Слов'янський комбікормовий завод" забезпечується трьома нерозривно зв'язаними видами обліку: оперативно-технічним, статистичним і бухгалтерським. Також на підприємстві ведеться податковий облік відповідно до законодавства України.
Головний бухгалтер підприємства відповідно до Закону України від 16.07.99 р. № 996 - ХІ "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" і відповідно до Положень (стандартами) бухгалтерського обліку з метою забезпечення єдиних принципів, методів і процедур, використовуваних підприємством для складання і надання звітності розробив наказ "Про облікову політику ВАТ "СКЗ", що був затверджений 7 березня 2000 року генеральним директором.
Згідно цього наказу облікова політика ВАТ "СКЗ" визначається наступними положеннями.
Активи і зобов'язання відбиваються в балансі тоді, коли вони відповідають наступним критеріям:
- існує імовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод;
- їхня оцінка може бути вірогідно визначена.
Відстрочені податкові активи визнаються в тому випадку, якщо податок на прибуток, визначений відповідно до облікової політики підприємства, менше суми податку на прибуток, визначеного відповідно до діючого законодавства, а відстрочені податкові зобов'язання - тоді, коли податок на прибуток, визначений відповідно до діючого законодавства, менше суми податку на прибуток, нарахованого відповідно до облікової політики підприємства. Відстрочені податкові активи або відстрочені податкові зобов'язання в проміжній фінансовій звітності не відбиваються, а показуються цілком тільки в річній звітності.
Одиницею запасів з метою бухгалтерського обліку вважаються вид запасів. Придбані запасизараховуються на баланс по собівартості, визначеної відповідно до П(С)БО 9. Первісна вартість запасів, виготовлених власними силами, визначається згідно П(С)БО 16, по середньозваженому методу оцінки вибуття запасів.
Дебіторська заборгованість за продукцію і товари відображається в балансі по чистій реалізаційній вартості на дату балансу, рівній сумі дебіторської заборгованості за продукцію за винятком

 
 

Цікаве

Загрузка...