WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами) - Курсова робота

Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами) - Курсова робота

п'ятсот) гривень, поділений на дві частки.
Учасники Товариства вносять в статутний фонд грошові внески і володіють такими частками:
- Курильченко Сергій Дмитрович - 9250 (Дев'ять тисяч двісті п'ятдесят) гривень, що складає 50% статутного фонду.
- Курільченко Ірина Юріївна - 9250 (Дев'ять тисяч двісті п'ятьдесят) гривень, що складає 50% статутного фонду.
Внеском учасника Товариства можуть бути будови, споруди, устаткування і інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будовами, спорудами і устаткуванням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові засоби в гривнях та в іноземній валюті. Вартість майна, що вноситься визначається загальним рішенням учасників Товариства і першочергово фіксується в установчому договорі. Внесок, оцінений в гривнях, складає частку учасника в статутному фонді.
Предмет діяльності Товариства :
- проектні, будівельно-монтажні, монтажні, електромонтажні, ремонтні, ремонтно-будівельні, пусконалагоджувальні, загальнобудівельні і будівельні роботи, в тому числі за індивідуальним замовленням населення;
- торгово-закупівельна діяльність, організація роздрібної, комісійної та оптової торгівлі, з правом відкриття магазинів, відділів в магазинах, кіосків, лотків;
- виробництво, заготівля, зберігання, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції;
- виконання санітарно-технічних робіт,
- здійснення пошуково-дослідницьких і конструкторських розробок, розробка і впровадження науково-технічної документації;
- розробка нових видів техніки і технологій;
- виробництво і реалізація будматеріалів, запчастин до газового обладнання і устаткування для їх виготовлення;
- лісозаготівельні, деревообробні роботи;
- виготовлення і реалізація металоконструкцій, виробів з пластмаси, виготовлення інструментів і пристроїв;
- експедиторські послуги у встановленому законодавством порядку;
- транспортні послуги, послуги при перевезеннях зовнішньоторгових і транзитних вантажів після одержання ліцензії;
- створення ліцензійних складів і надання складських послуг у встановленому законодавством порядку;
- зовнішньоекономічна, в тому числі зовнішньоторгова, діяльність у встановленому законодавством порядку.
Діяльність Товариства здійснюється тільки після узгодження з державними органами, на які покладено нагляд за безпекою праці, протипожежною та екологічною безпекою і іншими органами відповідно до законодавства України, а по видам діяльності, що підлягає ліцензуванню - після отримання ліцензії.
Основним видом діяльності ТОВ "Укрпромсервіс" є оптово-роздрібна торгівля будівельними матеріалами, господарчими товарами, інструментами різного призначення. Торгівельна діяльність здійснюється у магазинах-складах: "Тройка", що знаходиться у м. Слов'янську по вулиці Леніна 16, та магазині "Пчелка" вул. Чубаря 5. Для забезпечення своєї діяльності Товариство співпрацює з субпідрядниками: ТОВ "Універсалторг" м. Донецьк і ВАТ "Спецізоляторстрой" м. Слов'янськ.
ТОВ "Укрпромсервіс" самостійно планує свою торгово-господарську діяльність на основі договорів або інших форм зобов'язань і вільному виборі їхнього предмета, порядку господарських взаємин і визначення відповідальності договірних сторін по узятих зобов'язаннях. Договір є основною формою, що регламентує взаємини підприємства з юридичними особами і громадянами.
2.2. Оцінка системи обліку на підприємстві
Підприємство самостійно визначає облікову політику підприємства; обирає форму бухгалтерського обліку як визначену систему регістрів обліку, порядок і спосіб реєстрації й узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних принципів бухгалтерського обліку із урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних; розробляє систему і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку. Керівник підприємства створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами і працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог по дотриманню порядку оформлення і передачі для обліку первинних документів.
Ведення бухгалтерського обліку на ТОВ "Укрпромсервіс" лежить на бухгалтерській службі підприємства на чолі з головним бухгалтером. Відповідальність працівників бухгалтерії по веденню бухгалтерського обліку регулюється посадовими інструкціями.
Бухгалтерія складається з головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, касира. Головний бухгалтер установлює службові обов'язки для підлеглих йому працівників. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо директорові фірми.
Головний бухгалтер ТОВ "Укрпромсервіс" зобов'язаний здійснювати ведення бухгалтерського обліку згідно з принципами і методами, передбаченими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; забезпечувати безперервне відображення операцій і достовірну оцінку активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку, використовуючи єдину систему обліку. Також у функціональні обов'язки головного бухгалтера входить ведення наступних ділянок облікових робіт:
- облік касових операцій;
- облік фінансових операцій;
- облік запасів;
облік розрахунків з постачальниками і т.д.
Обліковою політикою підприємства затверджена журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку, яка представлена на рис. 2.1.
Рис. 2.1. Схема бухгалтерського обліку на ТОВ "Укрпромсервіс"
Головний бухгалтер забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і надання у встановлений термін фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь воформлення матеріалів, зв'язаних з нестачею і відшкодуванням утрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.
Головному бухгалтеру надається право підпису документів, які служать підставою для приймання і видачі товарно-матеріальних цінностей і коштів, а також розрахункових, кредитних і грошових зобов'язань. Зазначені документи без підпису головного бухгалтера вважаються недійсними і не приймаються до виконання.
Головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання й оформлення документи по операціях, що суперечать законодавству і порушують договірну і фінансову дисципліну. Про такі документи головний бухгалтер письмово повідомляє керівникові і при одержанні від нього письмового розпорядження про прийнятих зазначених документів до обліку виконує його. За незаконність зроблених операцій відповідальність несе керівник.
За невиконання або несумлінне виконання своїх зобов'язань головний бухгалтер несе відповідальність відповідно до діючого законодавства.
Підставою для бухгалтерського

 
 

Цікаве

Загрузка...