WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами) - Курсова робота

Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами) - Курсова робота

оподатковування.
Вивчаючи методичний посібник "Облік на підприємстві" серії "Баланс Бібліотека бухгалтера" №3, 2004, можна сказати, що в посібнику консультаційний матеріал представлений на умовах наскрізного приклада діяльності промислово-торговельного підприємства з моменту його реєстрації до одержання фінансових результатів.
Метою посібника "Облік на підприємстві" є розкриття бухгалтерського обліку на прикладах із практикою заповнення первинної документації. Посібник призначений для початківців, для тих, хто мало знаком з бухгалтерською наукою, але мріє опанувати професією бухгалтера. Методичний посібник "Облік на підприємстві" - посібник про сучасний бухгалтерський облік, що містить унікальну колекцію консультацій для бухгалтера (касира) - Облік розрахункових операцій" із заповненням касової книги, грошового чека, касових видаткових і прибуткових ордерів, документів по оформленню розрахунків з підзвітними особами;
Ціль книги "Бухгалтерський облік у торгівлі", Н.Н. Грабової - розкрити особливості організації бухгалтерського обліку торгово-комерційної діяльності; на підставі діючих нормативних документів викласти порядок обліку товарних операцій на підприємствах; включаючи зовнішньоекономічну діяльність, основних засобів і нематеріальних активів, праці і заробітної плати, витрат звертання і фінансових результатів діяльності.
У підручнику "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України" описані основи теорії бухгалтерського фінансового обліку, його організація на підприємствах України. Велика увага приділяється вивченню економічного змісту рахунків бухгалтерського обліку і методології його ведення з урахуванням вимог пропонованих Національними стандартами, з використанням останніх нормативних документів, введених в Україні з 1 червня 2000 року.
Автор підручника - професор кафедри обліку й аудиту Українського державного університету харчових технологій Н.М. Ткаченко.
Підручник складається з двох розділів. У першому описуються основи бухгалтерського обліку. В другому - бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.
У підручнику чітка будівля бухгалтерського обліку коштів зі змінами, що відбувалися в його організації і техніку ведення. Це підвищує роль обліку як основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обміркованих рішень і передбачення ризику у виробничо-господарській фінансовій діяльності підприємства, у системі оподатковування, у складанні балансу, фінансової звітності й ін.
1.2. Економічна сутність грошових коштів
Гроші - це загальний еквівалент для всіх видів інших товарів, тобто вони служать засобом вираження вартості товарів.
Гроші є специфічним товаром, тому що вони не здатні прямо задовольняти будь-які фізичні чи духовні потреби людини, а тільки опосередковано - через витрачання їх на купівлю різних товарів та послуг.
Грошам, на відміну від інших товарів, притаманна абсолютна ліквідність.
Ліквідність визначається як:
1) можливість використання певного активу в ролі засобу платежу;
2) здатність даного активу зберігати свою номінальну вартість незмінною.
Рух грошей, що обслуговує реалізацію товарів, нетоварні платежі і розрахунки в господарствах, являє собою грошовий обіг.
Грошовий обіг підрозділяється на дві сфери: готівкова і безготівкова.
Готівково-грошовий оборот - рух готівки в сфері обігу і виконання ним двох функцій (засобу платежу і засобу обігу).
Готівка використовуються для розрахунків, не пов'язаних безпосередньо з рухом товарів і послуг, а саме: розрахунків по виплаті заробітної плати, премій, при оплаті цінних паперів і т.д.
Готівково-грошовий оборот включає рух усієї готівково-грошової маси за визначений період часу між населенням, фізичними і юридичними особами і державними органами.
Готівково-грошовий рух здійснюється за допомогою різних видів грошей: банкнот, металевих монет, інших кредитних інструментів (векселів, чеків, кредитних карток).
Безготівковий обіг - рух вартості без участі готівки: перерахування коштів по рахунках кредитних установ, залік взаємних вимог і ін.
Безготівковий обіг має важливе економічне значення в прискоренні оборотності оборотних коштів, скороченні готівки, зниженні витрат обігу.
В залежності від економічного змісту розрізняють дві групи безготівкового обороту: по товарних операціях і фінансових зобов'язаннях.
До першої групи відносяться безготівкові розрахунки за товари і послуги, до другого - платежі в бюджет (податок на прибуток, ПДВ і ін.), і позабюджетні фонди, погашення банківських позичок, сплата відсотків за кредит, розрахунки зі страховими компаніями й ін.
Між готівково-грошовим і безготівковим оборотом існує тісна і взаємна залежність: гроші постійно переходять з однієї сфери обігу в іншу, змінюючи форму наявних грошових знаків на депозит у банках і навпаки.
Безготівковий платіжний оборот невіддільний від обігу готівки й складає разом з ним єдиний грошовий обіг країни, у якому циркулюють єдині гроші одного найменування.
Бухгалтерський облік коштів покликаний вирішувати наступні основні задачі:
- вчасно і точно відбивати наявність і рух (надходження і вибуття) коштів у касі і на рахунках в установах банків;
- контролювати дотримання ліміту готівки в касі, схоронність і раціональне використання коштів;
- правильно відбивати розрахункові операції, забезпечити контроль за своєчасністю платежів і дотриманням установленого порядку розрахунків;
- правильно відображати отримані кредити, забезпечувати контроль за їх використанням по призначенню і за своєчасним погашенням.
Правильна побудова обліку грошових коштів дає можливість забезпечити інформацію про їхню наявність, цілеспрямоване використання і контроль за збереженням.
Основу обліку грошових коштів складає їхня класифікація:
1.По призначенню:
- засоби для обороту;
- для спеціального призначення.
2.По місцю збереження:
- засоби в банку;
- засоби в касі;
- засоби в підзвітних осіб;
- засоби в контрагентів (видані аванси);
- вкладені в цінні папери.
Таким чином, грошові кошти зв'язані з виробництвом і обсягом суспільного продукту, а також його невиробничим споживанням, є конкретним об'єктом бухгалтерського обліку.
1.3. Порядок організації розрахунків готівкою
Основним нормативно-правовим документом, який врегульовує питання обліку касових операцій, є затверджений Постановою Правління Національного банку України "Положення про ведення касових операцій у національній валюті України" № 72 від 19.02.2001 р.
Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб (крім установ банків і підприємств поштового зв'язку) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, їх відокремлені підрозділи,представництва іноземних організацій і фірм, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - підприємства), а також на зареєстрованих у встановленому порядку фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи

 
 

Цікаве

Загрузка...