WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами) - Курсова робота

Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами) - Курсова робота

підприємство ТОВ "Укрпромсервіс". Основним видом діяльності якої є оптова і роздрібна торгівля будівельними матеріалами і господарчими товарами.
У ході проведеного дослідження вивчені теоретичні питання, зв'язані з організацією ведення фінансового обліку грошових коштів і їхніх еквівалентів. Була проаналізована система обліку як взагалі так і по темі дослідження, в саме освітлене відображення в бухгалтерському обліку ТОВ "Укрпромсервіс" операції, зв'язані з рухом грошових коштів як в касі та і на поточному рахунку.
У результаті аналізу системи обліку коштів на базовому підприємстві було визначено:
" на підприємстві застосовується журнально-ордерна форма обліку;
" облік касових операцій ведеться відповідно до Порядку ведення касових операцій у національній валюті;
" ліміт залишку готівки в касі встановлений у розмірі 2 500 грн.;
" облік операцій по поточному рахунку ведеться відповідно до Інструкції № 3 "Про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті", затвердженої постановою Правління НБУ від 04.02.98 № 36. Підприємство має поточний рахунок у національній валюті у відділенні Промінвестбанку;
" облік операцій, зв'язаних з рухом грошових коштів цілком відповідає нормативно-правовій базі діючої в Україні.
Як заходи по удосконаленню системи обліку коштів запропоновано:
" використання системи "Клієнт-банк";
" інкасація торговельного виторгу.
Основною функцією системи "Клієнт-Банк" є надання можливості підприємству проводити платежі зі свого поточного рахунку в банку, не відвідуючи банк, з офісу підприємства, це
Крім того, система "Клієнт-Банк" дозволяє:
" здійснювати моніторинг коштів на поточному рахунку;
" одержувати виписки з поточного рахунка;
" одержувати від банку щоденні офіційні курси іноземних валют, використовуваних при здійсненні операцій;
" вести довідник своїх контрагентів по платежах і довідник призначення платежу;
" одержувати від обслуговуючого банку повідомлення про нові банківські послуги, про зміну процентних ставок по кредитах і депозитам, іншу інформацію, яку банк вважає потрібним оперативно доводити до клієнтів. Можливо і звертання клієнта до обслуговуючого банку. Ця функція дозволяє підприємству і банкові оперативно обмінюватися інформацією.
Отже, впровадження системи "Клієнт-банк" обумовлено насамперед зручністю і скороченням втрати часу на здійснення безготівкових розрахунків, при дотриманні повної конфіденційності і схоронності інформації підприємства.
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України від 16.07.1999р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" (зі змінами і доповненнями).
2. Закон України від 06.07.95 року №265/95-ВР у редакції Закону від01.06.2000р. №1776-ІІІ "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, суспільного харчування і послуг" зі змінами і доповненнями.
3. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 року №72
4. Положення про форму і зміст розрахункових документів, затверджений наказом ГНАУ від 01.12.2000 р. №614, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. під №105/5296.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності., затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99р. №391/3684.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів.", затверджений у Міністерстві фінансів України від 31.03.99р. №87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99р. №398/3691 (зі змінами і доповненнями).
7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений у Міністерстві фінансів України від 30.11.99р. №291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.99р. № 892/4185.
8. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція №291 затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. №893/4186.
9. Порядок реєстрації і ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затверджений наказом ГНАУ від 01.12.2000 р. №614, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.2001р. №106/5297.
10. Інструкція про організації роботи з наявного звертання установами банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 р. №69, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.08.2001 р. №732/5923.
11. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 р. №135, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25.04.2001 р. №368/5559.
12. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студентів вузів спеціальности 7.050106 "Облік та аудит"./Вид. 2-гі, доп. і перероб.- Житомир: ЖІТІ, 2002.-640 с.
13. Грабова Н. Н., Добровский В.Н. Бухгалтерський облік у виробничих і торговельних підприємствах, 2000: Навч. посібник длястудентів вузів/Під ред. Н.В. Кужельного. - К.: А.С.К., 2002.- 624 с. - (Економіка. Фінанси. Право.)
14. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні (с використ. Нац. стандартів): Учб. посібник для студентів вузів. - 5 вид., доп. і перераб. -ДО.: А.С.К.,2001.-848с. - (Економіка. Фінанси. Право.)
15. Завгородній В.П. Податки і податковий контроль в Україні. - К.: А.С.К., 2000. - 639 с. - (Економіка. Фінанси. Право.)
16. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. - К: ЦНЛ 2003 р. 626 с.
17. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : Підручник/ За ред. Проф. М.Ф.Огійчука. - К.: Аграрна освіта, 2002 р. - 605 с.
18. Партін Г.О. Бухгалтерський облік: Основа теорії та практики. Навч. посібник. - К., 2001р.
19. Сировец В.Г. Грошовий обіг в Україні. - Харків, 2003р.
20. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Первинні документи та їх заповнення. - К: ЦНЛ 2004 р. 440 с.
21. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. екон. спец. - 6-вид., допов. й переробл.- К.: "А.С.К.", 2001.-784 с.
22. Баланс. Усеукраїнський бухгалтерський щотижневик №26 (459) від 26 червня 2004р. стор.7
23. Баланс. Усеукраїнський бухгалтерський щотижневик №68 (501) від 25 липня 2004р. стор.4
24. Баланс. Усеукраїнський бухгалтерський щотижневик №9 (542) від 27 лютого 2005 р. стор.9
25. Главбух. Журнал № 22 (172) від 18 червня 2004р. стор.37
26. Главбух. Журнал № 51 (201) від 25 грудня 2004р. стор.68
27. Дебет - кредит. Журнал № 17 від 29 квітня 2004 р. стор. 8
28. Податки і бухгалтерський облік. Журнал № 5 (454) від 15 січня 2005р. стор. 28

 
 

Цікаве

Загрузка...