WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами) - Курсова робота

Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами) - Курсова робота

клієнта до обслуговуючого банку. Ця функція дозволяє підприємству і банкові оперативно обмінюватися інформацією.
Розглянемо основні можливості системи.
За допомогою опцій "Вхідні прибуткові", "Вхідні видаткові", "Вихідні видаткові" можна переглянути рух грошових коштів на рахунках за будь-який період, увести платіжні документи, змінити статус уведених документів, переглянути залишки на рахунках, надрукувати реєстр документів у будь-якому розрізі, надрукувати виписку руху коштів за будь-який період.
Наприклад, за допомогою функції "Вхідні прибуткові" на екрані можна переглянути всі платежі, що надійшли на рахунок.
Для того, щоб здійснити операцію зі свого поточного рахунка користувачеві "Клієнт-Банк" потрібно ввійти в пункт меню "Документи/Додати". У цьому випадку на екрані комп'ютера з'явиться документ, що по своєму виді мало чим відрізняється від стандартного платіжного доручення.
Окремі поля платіжного електронного документа можуть бути автоматично заповнені з бази шаблонів періодичних платежів. Це значно скорочує час на підготовку платіжного електронного документа.
Після підготовки на платіжний документ ставлять електронні підписи директора і головного бухгалтера і відправляють у банк засобами електронного зв'язку після виконання функції меню "ОК".
У такий спосіб операціоніст банку одержує від підприємства готовий для відправлення по системі електронних платежів НБУ документ в електронному виді, а не на паперовому носії. Це, крім всього іншого, виключає помилку, що може допустити операціоніст банку при перенесенні інформації з паперового документа, наданого клієнтом, у комп'ютер.
Якщо виявиться, що працівник підприємства припустив помилки при формуванні електронного документа, уже відправленого в банк, система дозволяє перевірити, чи відправив банк платіж по призначенню або кошти ще знаходяться на рахунку підприємства. Якщо платіж ще не відправлений, система дозволяє підприємству скасувати платіж, а потім внести корективи в платіжний документ і відправити його в банк повторно.
Переваги системи "Клієнт-Банк".
По-перше, зручність. Адже в системі "Клієнт-Банк" автоматизована підготовка таких документів, як платіжні доручення, меморіальний ордер, заявка на переклад валюти. Вид електронних документів, відбитих в інтерфейсі користувача, максимально наближений до паперових, що значно спрощує користування системою. Як і паперові, електронні платіжні документи, що відправляються в банк, підписують посадові особи підприємства, але замість звичайної використовується підпис, що зберігається на дискетах.
По-друге, оперативність. При користуванні системи "Клієнт-Банк" збільшується швидкість проходження платежів (якщо операціоніст банку підтверджує електронний документ клієнта відразу при його надходженні в банк). Висока оперативність обумовлена тим, що, як указувалося вище, платіжне доручення в електронному виді готується один раз, причому це робить не операціоніст банку, а працівник підприємства. Крім того, не потрібно готувати первинні платіжні документи на паперових носіях. Замість них раз у тиждень готується реєстр електронних документів. Зрозуміло, що відпадає необхідність у щоденних візитах у банк для проведення безготівкових платежів. Це заощаджує час і засоби.
По-третє, мобільність. Користування системою "Клієнт-Банк" робить спілкування з банком необмеженим у часі, оскільки технічні можливості більшості програмних комплексів дозволяють цілодобово відправляти документи в банк і переглядати отримані відтіля.
Засоби безпеки інформації сучасних систем "Клієнт-Банк" при коректному їхньому використанні гарантують надійний захист системи від несанкціонованого доступу і модифікації інформації, переданої по телефонних каналах зв'язку.
Поряд з очевидними перевагами, система "Клієнт-Банк" має і деякі недоліки. Основний недолік - керівник повинен постійно працювати за комп'ютером. Оскільки "Клієнт-Банк" установлюється на чітко визначеному комп'ютері, то переказ коштів з використанням системи вимагає присутності в цьому місці керівних осіб підприємства, наділених правом першого або другого підпису. У противному випадку керівники підприємства змушені відкрити електронний підпис іншим особам, що збільшує небезпеку несанкціонованого використання засобів на поточному рахунку.
Підприємство щодня здає виторг у банк, на що бухгалтер витрачає 2-3 години робочого часу. Оскільки із застосуванням системи "Клієнт-Банк" потреба в цьому відпадає, те для транспортування суми коштів, що перевищує ліміт каси доцільно буде скористатися послугами інкасаторів, що надаються банком.
ВИСНОВКИ
Грошові кошти є найбільш обмеженим ресурсом в перехідній до ринку економіці, і успіх підприємства у виробничо-комерційній діяльності визначається здатністю керівництва мобілізувати ці засоби й ефективно їх використовувати.
Проведення розрахунково-касових операцій через банк дозволяє державі всебічно контролювати господарчо-фінансову діяльність об'єднань (підприємств). Банк контролює підприємства й у частині дотримання ними установлених фондів заробітної плати, лімітів на відрядження і господарські витрати, стежить за своєчасністю розрахунків підприємств із бюджетом по податках і платежам, за своєчасною оплатою рахунків і платіжних вимог постачальників, видає підприємству позички на різні цілі, під визначені забезпечення і спостерігає за поверненням цих позичок у встановлений термін і т.п.
Оскільки грошові кошти виступають посередником у всіх розрахунках, то для забезпечення нормального кругообігу їх у народному господарстві в умовах ринкової економіки необхідно правильно і вчасно виконувати всі розрахунки. У свою чергу ефективність розрахункових операцій багато в чому залежить від стану бухгалтерського обліку коштів, розрахункових і кредитних операцій. Перед бухгалтерським обліком в області обліку грошових коштів стоять наступні основні задачі:
" своєчасне і правильне проведення необхідних розрахунків як шляхом безготівкових перерахувань, так і готівкою;
" повне й оперативне відображення в облікових регістрах наявності і руху грошових коштів і розрахункових операцій;
" дотримання діючих правил використання коштів по призначенню відповідно до виділених лімітів, фондів і кошторисів;
" організація і проведення у встановлений термін інвентаризацій коштів і стану розрахунків, вишукування можливостей недопущення виникнення простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості;
" контроль за наявністю і схоронністю грошей у касі, на розрахунковому й іншому рахунках у банках;
" контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни, своєчасності перерахування сум за матеріальні цінності, а також коштів, отриманих у порядку кредитування.
Прийом і видача коштів або безготівкові перерахування банк здійснює по розрахунково-платіжних документах установленої форми. Найбільш розповсюдженими з них є: оголошення на внесок наявними, грошові і розрахункові чеки, платіжні доручення, платіжні доручення, доручення-вимоги, заяви на виставляння акредитива й ін.
Як об'єкт дослідження було узяте

 
 

Цікаве

Загрузка...