WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами) - Курсова робота

Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами) - Курсова робота

ордері здійснюється тільки після пред'явлення одержувачем документа, що засвідчує його особистість. Номер цього документа, дату видачі в обов'язковому порядку фіксують у видатковому касовому ордері. Видаткові і прибуткові касові ордери нумеруються роздільно в порядковій послідовності від початку до кінця року.
Видача заробітної плати з каси відбувається по платіжних відомостях (додаток 4), що завіряє своїм підписом керівник і головний бухгалтер. При одержанні грошей працівники ставлять у платіжній відомості свій підпис. Одноразові видачі грошей на оплату праці окремим особам виробляється по видатковому касовому ордеру.
На ТОВ "Укрпромсервіс" всі операції по надходженню і витраті коштів записують у касову книгу (додаток 5). Вона пронумерована, прошнурована і завірена печаткою організації. Кількість аркушів підраховується і завіряється підписом головного бухгалтера і директора.
Наприкінці робочого дня касир підводить підсумки надходжень і видачі з каси коштів, виводить залишок грошей у касі на початок наступного дня.
Усі записи в касовій книзі робляться кульковою або чорнильною ручкою. Записи робляться через копіювальний папір на двох аркушах, один із яких потім відриваються. Його використовують як звіт касира по проведеним за день операціям. Разом із прибутковими і видатковими касовими документами він наприкінці дня здає її на перевірку в бухгалтерію. Виправлення в касовій книзі заборонені. Зроблені коригувальні записи завіряються підписами касира і головного бухгалтера. Контроль за правильністю ведення касових операцій у ТОВ "Укрпромсервіс" покладений на головного бухгалтера.
На підприємстві каса знаходиться в окремому ізольованому приміщенні, вхід у яке під час виконання касових операцій закривається з внутрішньої сторони. У приміщенні знаходиться сейф для збереження готівки і цінних паперів.
Один раз у квартал бухгалтерія ТОВ "Укрпромсервіс" проводить ревізію каси. При інвентаризації проводиться перерахування наявності грошей і інших цінностей, що знаходяться в касі.
Для проведення ревізії директор ТОВ "Укрпромсервіс" видає наказ про проведення інвентаризації і призначає склад комісії. До складу комісії обов'язково повинен входити представник бухгалтерії. Ревізія в приміщенні каси проводиться тільки в присутності касира.
Відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність касир повинен відповідати при виявленні нестач. Якщо при ревізії в касі виявлені надлишки, то вони підлягають оприбуткуванню. У будь-якому випадку касир повинен відзвітуватися про отримане відхилення. Результат інвентаризації відбиваються в акті інвентаризації коштів.
Порядок ведення касових операцій періодично перевіряє і банк (не рідше 1 рази в 2 роки).
На ТОВ "Укрпромсервіс" касові операції відбивають у журналі-ордері № 1. Це необхідно для виявлення оборотів по рахунку 301 "Каса".
Кредитові обороти по рахунку 301 відбивають у журналі ордері №1 у розрізі кореспондуючих рахунків, обороти по дебету рахунка заносяться у відомість №1. Записи виробляються підсумковими рядками за день (додаток 6).
Відповідно до інструкції про ведення касових операцій при невеликому числі операцій, можливо угруповання документів за 3-5 днів, але в ТОВ "Укрпромсервіс" касир здає звіт щодня.
Залишок коштів у касі показують на зворотній стороні журналу-ордера на початок і кінець місяця.
Сальдо на кінець місяця одержують додатком до сальдо на початок місяця дебетового обороту за винятком кредитового обороту в журналі-ордері №1 (додаток 7). Потім звіт касира на кінець місяця порівнюють з отриманою сумою. Журнал-ордер №1 є регістром місячного обороту. Потім підсумки кредитових оборотів заносять у Головну книгу.
На підприємстві облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами". При направленні працівника у відрядження виписують посвідчення про відрядження, де вказується прізвище, ім'я, по батькові працівника, посада, місце призначення і ціль поїздки.
З каси в підзвіт видаються суми на:
" закупівлю товарно-матеріальних цінностей;
" на господарські цілі;
" на відрядження для рішення господарських питань.
Працівник, якому видані грошові кошти під звіт, повинен протягом трьох робочих днів подати в бухгалтерію підприємства авансовий звіт (додаток 8) про витрачені засоби.
Бухгалтерія перевіряє правильність оформлення авансових звітів і прикладених до них документів, установлює законність і доцільність зроблених витрат. Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть у журналі-ордері № 7 (додаток 9). Місячні обороти журналу-ордера №7 забезпечують синтетичні показники по рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами".
ТОВ "Укрпромсервіс" має в Промінвестбанку поточний рахунок у національній валюті і для обліку використовує субрахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті".
Усі вільні грошові кошти підприємства повинні зберігатися на поточному рахунку в банку. Для відкриття рахунка ТОВ "Укрпромсервіс" надало в банк:
- заяву з проханням про відкриття рахунка;
- завірену нотаріусом копію статуту;
- картку встановленого зразка зі зразками підписів головного бухгалтера і керівника з відбитком печатки;
- довідку з податкової інспекції про постановку ТОВ "Укрпромсервіс" на облік.
Після цього, банк перевіряє отримані документи і видає рішення про відкриття рахунку. Після цього банк зобов'язаний повідомити податкової інспекції номер рахунка.
Грошові кошти на поточний рахунок можуть надходити з різних джерел:
- від реалізації продукції, робіт, послуг;
- у вигляді грошових коштів, що надійшли з каси підприємства;
- у виглядікороткострокових позичок банку (у даний час, особливо в комерційних банках, таке перерахування не практикується. Це зв'язано з небажанням банку платити відсотки за перебування грошей на поточному рахунку);
- з інші джерела господарської діяльності;
- надходження з бюджету.
Видача грошових коштів з поточного рахунка ТОВ "Укрпромсервіс" здійснюється на підставі платіжного доручення (додаток 10), при зарахуванні грошей з каси - оголошенням на внесок наявними. Коли банк приймає гроші, він дає квитанцію про прийом коштів.
Кошти від покупців продукції, робіт, послуг на розрахунковий рахунок надходять на підставі виставлених покупцями платіжних доручень. У ряді випадку, коли покупець не хоче вчасно розплатитися за отриманий товар, то підприємство виставляє платіжне вимогу-доручення. На підставі цього документа банк перелічує грошові кошти з поточного рахунка покупця на поточний рахунок постачальника.
Витрати коштів здійснюються на різні цілі:
- оплата продукції постачальникам;
- виплата заробітної плати;
- перерахування коштів у бюджет;
- на господарські нестатки;
- на нараховані відсотки по отриманих позичках.
Платежі з поточного рахунку здійснюються на підставі платіжних документів, виставлених ТОВ "Укрпромсервіс" або постачальниками.
Відповідно до затвердженій формі в платіжному дорученні вказується повне найменування підприємства, адреса банку, кому

 
 

Цікаве

Загрузка...