WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами) - Курсова робота

Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами) - Курсова робота

касових операцій роблять наступні записи:
" прибуткування виторгу від реалізації товарів відображається по дебету рахунка 301 "Каса в національній валюті" у кореспонденції з кредитом рахунка 702 "Доход від реалізації товарів";
" одержання коштів з банківської установи відображається по дебету рахунка 301 "Каса в національній валюті" у кореспонденції з кредитом рахунка 311 "Поточні рахунки в національній валюті";
" повернення невикористаних підзвітних сум відбивається по дебету рахунка 301 "Каса в національній валюті" у кореспонденції з кредитом рахунка 372 "Розрахунки з підзвітними особами";
" виплата коштів працівникові на службове відрядження або на придбання матеріальних цінностей відбивається по дебету рахунка 372 "Розрахунки з підзвітними особами" у кореспонденції з кредитом рахунка 301 "Каса в національній валюті";
" виплата коштів постачальникові за отриманий товар відображається по дебету рахунка 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" у кореспонденції з кредитом рахунка 301 "Каса в національній валюті";
" виплата заробітної плати відображається по дебету рахунка 661 "Розрахунки по заробітній платі" у кореспонденції з кредитом рахунка 301 "Каса в національній валюті";
" виплата депонованої заробітної плати відбивається по дебету рахунка 662 "Розрахунки з депонентами" у кореспонденції з кредитом рахунка 301 "Каса в національній валюті";
" виплата засновникам і учасникам товариства дивідендів відбивається по дебету рахунка 671 "Розрахунки по нарахованих дивідендах" у кореспонденції з кредитом рахунка 301 "Каса в національній валюті".
Терміни надання фінансової і статистичної звітності затвердженні обліковою політикою підприємства:
" фінансова звітність
1. Баланс підприємства:
а) квартальний - до 25 числа наступного за звітним періодом місяця;
б) річний - до 20 лютого наступного за звітним роком;
2. Звіт про фінансові результати:
а) квартальний - до 25 числа наступного за звітним періодом місяця;
б) річний - до 20 лютого наступного за звітним роком;
3. Звіт про рух грошових коштів:
річний - до 20 лютого наступного за звітним роком;
Примітка до звітів:
Складаються до кожного звіту з метою його деталізації.
Відповідальність за своєчасне складання фінансової звітності покладається на головного бухгалтера.
Відповідальність за зміст фінансових звітів несуть особи, що його підписали - керівник і головний бухгалтер.
Річна бухгалтерська звітність підлягає обов'язковій аудиторській перевірці не пізніше 1 липня наступного за звітним роком.
" статистична звітність:
Фінансові показники підприємства - до 25 числа місяця, що іде за I, II і III кварталами.
Фінансові показники підприємства за IV квартал - до 15 лютого наступного за звітним роком.
Інша статистична звітність - згідно з терміном, передбаченим органами державної статистики.
Усі первинні документи, що підтверджують факт здійснення господарських операцій, надаються в бухгалтерію в такі терміни:
1) надходження і витрати коштів - у день здійснення операції;
2) надходження і вибуття матеріальних цінностей: товарів, придбаних для продажу й ін. - у день здійснення операції;
3) надходження і вибуття основного майна -у день здійснення операції;
4) товарні звіти магазина і складів - кожні 10 календарних днів;
5) касові звіти - щодня;
6) авансові звіти (по відрядженнях) - протягом 3-х днів після прибуття з відрядження;
7) суми, видані під звіт - по закінченні місяця;
8) табель обліку робочого часу - по закінченні місяця;
9) банківські документи - щодня;
10) інші (інвентаризаційні відомості, акти списання ТМЦ і
др.) - після здійснення операції.
Після запису всіх операцій у регістрах бухгалтерського обліку підраховуються підсумки і виробляється звірення зустрічних сум. Потім дані журналів-ордерів і відомостей записуються в оборотний баланс.
З метою підтвердження реальності фінансової звітності проводиться інвентаризація майна незалежно від його місцезнаходження. Інвентаризація проводиться згідно зі складеним і затвердженим перед початком поточного року графіком проведення інвентаризації. Інвентаризація проводиться спеціально створеною комісією з 3-х членів, що призначаються керівником, і очолюється заступником керівника. Інвентаризація проводиться в другій половині останнього дня робочого місяця.
З працівниками підприємства, що безпосередньо зв'язані з збереженням, продажем, перевезенням або використанням у процесі виробництва переданих їм цінностей складаються письмові договори про повну або колективну матеріальну відповідальність.
2.3. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку руху грошових коштів підприємства
Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті ТОВ "Укрпромсервіс" зберігає свої вільні грошові кошти в банку. Для розрахунків наявними засобами на підприємстві створена каса і ведеться касова книга обліку приходу і витрати коштів за установленою формою.
Прийом коштів ТОВ "Укрпромсервіс" здійснює з обов'язковим застосуванням реєстратора розрахункових операцій (РРО).
ТОВ "Укрпромсервіс" уклало договір з "Промінвестбанком" на розрахунково-касове обслуговування. На підставі цього договору відкритий поточний рахунок № 26002567897 в українських гривнях.
Касові операції на ТОВ "Укрпромсервіс" проводить касир, з яким укладений договір про повну матеріальну відповідальність за схоронність прийнятих цінностей. На 1.01.05 р. для підприємства встановлений ліміт каси в розмірі 2 500 грн. Грошові кошти з каси можуть використовуватися для сплати відряджень, оплати дрібних господарських витрат і видачі авансів. Перевищення ліміту каси допускається лише в період виплати заробітної плати, але не більш трьохробочих днів. Якщо після закінчення цих трьох днів у касі залишилися суми, що перевищують ліміт каси, то вони підлягають здачі в банк. Джерелами надходження коштів у касу є:
- виторг від реалізації продукції;
- повернення підзвітних сум;
Гроші, що надходять у касу, оформляються прибутковим касовим ордером (додаток 1), що підписує касир і головний бухгалтер. Сума грошей, що надійшли, у прибутковому касовому ордері записується цифрами і прописом. Після того, як гроші прийняті і перелічені платникові видають квитанцію, що підтверджує факт внесення грошей у касу. Квитанція завіряється касиром і головним бухгалтером ТОВ "Укрпромсервіс". Помарки, підчищення і виправлення в цих документах не допускаються. Прийом грошей по прибутковому касовому ордері виробляється тільки в день їхнього складання.
Для видачі грошей з каси в ТОВ "Укрпромсервіс" застосовується видатковий касовий ордер (додаток 3). У ньому вказується сума виданих грошей, прізвище, ім'я, по батькові того, хто їх одержав, на що сума повинна бути витрачена, дата видачі коштів. Виправлення в цьому документі не допускаються. Видача грошей здійснюється тільки в день складання видаткового касового ордера.
Коли касир видає гроші, він фіксує факт видачі своїм підписом. Видача грошей по видатковому касовому

 
 

Цікаве

Загрузка...