WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами) - Курсова робота

Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами) - Курсова робота


БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА
на тему:
Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами).
ЗМІСТ
ВСТУП 3
1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 6
1.1. Огляд літератури з тими дослідження 6
1.2. Економічна сутність грошових коштів 8
1.3. Порядок організації розрахунків готівкою 10
1.4. Порядок організації безготівкових розрахунків 19
2. ОЦІНКА СИСТЕМИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТОВ "УКРПРОМСЕРВІС" 33
2.1. Коротка характеристика підприємства 33
2.2. Оцінка системи обліку на підприємстві 35
2.3. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку руху грошових коштів підприємства 45
2.4. Пропозиції по удосконаленню обліку грошових коштів на підприємстві...53
ВИСНОВКИ 57
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 60
ДОДАТКИ 63
ВСТУП
Керування грошовими коштами має першорядне значення. Мистецтво керування поточними активами полягає в тому, щоб тримати на рахунках мінімально необхідну суму коштів, що потрібні для поточної оперативної діяльності. Сума коштів, яка необхідна підприємству, це по суті справи страховий запас, призначений для покриття короткочасної незбалансованості грошових потоків. Сума грошових коштів повинна бути такою, щоб її вистачало для виробництва всіх першочергових платежів. Оскільки грошові кошти, знаходячись у касі або на рахунках у банку, не приносять доходу, їх потрібно мати в наявності на рівні безпечного мінімуму. Наявність великих залишків грошей протягом тривалого часу може бути результатом неправильного використання оборотного капіталу.
Гроші як загальний еквівалент вимірюють вартість усіх товарів. Але не гроші роблять товари порівнянними, а кількість витраченого на них суспільно необхідної праці. На стадії формування товарних відносин гроші зіграли роль засобу, що дорівнював до грошей інші товари. У результаті виник масштаб цін, прийнятий державою за грошову одиницю.
У товарному обігу гроші відіграють роль посередника в обміні двох товарів: Т - Д - Т. Функцію нагромадження скарбів раніш виконували повноцінні гроші - золото і срібло. Оскільки гроші представляють загальне втілення багатства, то виникає прагнення до їх нагромадження. У докапіталістичних формаціях існувала найпростіша форма нагромадження багатства, коли витягнуті із обігу золото і срібло зберігалися у власника. Зі зростанням товарного виробництва перетворення грошей у скарби стає необхідною умовою регулярного поновлення відтворення. Прагнення до одержання найбільшого прибутку змушує підприємців не зберігати гроші як мертвий скарб, а пускати їх в оборот.
Функція грошей як засобу платежу виникла у результаті розвитку кредитних відносин. У цьому випадку гроші використовують при:
продажу товарів у кредит, необхідність якої зв'язана з неоднаковими умовами виробництва і реалізації товарів, різною тривалістю їхнього виробництва і обігу, сезонним характером виробництва.
В умовах розвитого товарного господарства гроші у функції засобу платежу поєднують багатьох товаровиробників. У зв'язку з цим розрив однієї ланки в ланцюзі платежів веде до розвитку кризових явищ. Щоб зм'якшити ці негативні явища, уводиться система повідомлених платежів, заснована на автоматичному зарахуванні на рахунок клієнта коштів.
Функція світових грошей одержала повний розвиток зі створенням світового ринку. Світові гроші мають трояке призначення і служать: загальним платіжним засобом; загальним купівельним засобом; матеріалізацією суспільного багатства.
Грошам належить ключова роль в економіці. Виявляється це в наступному:
- суспільна роль грошей, їхня функція в економічній системі полягає в тому, що вони виступають як сполучна ланка між товаровиробниками. Вони є загальною умовою суспільного виробництва, "інструментом" суспільних економічних зв'язків незалежних товаровиробників.
- гроші грають і якісно нову роль - вони стають капіталом і мають самозростаючу вартість. Гроші перетворюються в грошовий капітал у відтворенні індивідуального капіталу завдяки тому, що їхнє функціонування включене в кругообіг промислового капіталу, і вони являють собою вихідний пункт і результат кругообігу останнього.
Актуальність теми випливає з того, що гроші обслуговують виробництво і реалізацію суспільного капіталу, виступаючи у виді грошових потоків, що рухаються як усередині виробництва засобів виробництва, так і усередині виробництва предметів споживання, а також між ними.
За допомогою грошей відбуваються утворення і перерозподіл національного доходу через державний бюджет, податки, позики й інфляцію.
Таким чином, необхідно знати, яким капіталом розташовує підприємство й у які активи він вкладений. Необхідно також вивчити склад і якість найбільш істотних активів підприємства, від наявності і стану яких багато в чому залежать кінцеві результати його діяльності.
Предметом дослідження є процес обліку грошових коштів.
Ціль дослідження складається у вивченні порядку ведення обліку грошових коштів на підприємстві.
Задачі представленої роботи наступні:
розглянути сучасний облік коштів і проблеми його удосконалювання;
дати коротку характеристику досліджуваного підприємства;
розглянути порядок ведення касових операцій;
операції на рахунках у банку.
Об'єктом дослідження узяте товариство з обмеженою відповідальністю "Лев". Основний вид діяльності: оптова торгівля спиртними напоями і продуктами харчування.
1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
1.1. Огляд літератури з тими дослідження
Розкриваючи тему дипломної роботи "Облік горошових коштів" був вивчений великий обсяг навчальної і нормативної літератури, з яких можна звернути увагу на наступні.
В даний час в Україні грошовий обіг регулюється наступними нормативними документами:
" Порядком ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженому Постановою НБУ, зі змінами і доповненнями;
" Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, від 19 лютого 2001 р. N 69;
" Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті від 29 березня 2001 р. N 135;
" Наказом Міністерства статистики України "Про твердження типових форм первинного обліку касових операцій";
" Положенням бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженому наказом Мінфіну України від 31.03.99р. № 87.
Дуже доступно розкрита досліджувана тема в книзі Грабової Н.Н., Добровського В.Н.: "Бухгалтерський облік у виробничих і торговельних підприємствах", Київ "А.С.К."2003 . Книга складається з двох розділів: "Теоретичні основи бухгалтерського обліку" і "Бухгалтерський облік у виробничих і торговельних підприємствах". У першому розділі книги розкривається теоретичний зміст основних категорій і принципів організації бухгалтерського обліку. Другий розділ містить питання методики і технікибухгалтерського і податкового обліку стосовно до діючих законодавчих і нормативних актів в області обліку, звітності й

 
 

Цікаве

Загрузка...