WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів - Курсова робота

Облік основних засобів - Курсова робота

періоду у наступних розмірах (у розрахунку на календарний період):
- група 1 - 1,25%;
- група 2 - 6,25%;
- група 3 - 3,75%.
Платник податків може самостійно прийняти рішення про застосування прискореної амортизації основних засобів групи 3; що придбалися після вступання у силу Закону "Про оподаткування прибутку підприємств"; по наступним нормам (у розрахунку на кожний рік):
- 1-й рік експлуатації - 15%,
- 2-й рік експлуатації - 30%,
- 3-й рік експлуатації - 20%,
- 4-й рік експлуатації - 15%,
- 5-й рік експлуатації - 10%,
- 6-й рік експлуатації - 5%,
- 7-й рік експлуатації - 5%
У податковому обліку окремий об'єкт основних фондів групи 1 амортизується до досягнення вартості такого об'єкту 100 мінімумів доходів громадян, що не оподатковуються - 1700 грн.
При досягненні об'єктом залишкової вартості - 1700 грн., відповідно до пп. 8.3.7, п. 8.3 ст. Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", його залишкова вартість дорівнюється до нуля, а сума 1700 грн. відноситься до складу витрат відповідного звітного кварталу.
Амортизація основних фондів груп 2,3 виконується до досягнення такої групи нулевої вартості.
Крім того у податковому обліку облік основних засобів ведеться:
- групи 1 по кожній окремій будові, споруді або їх структурному компоненту, та у цілому по групі як сума вартості окремих об'єктів,
- групи 2 ведеться по їх сукупній вартості незалежно від часу введення в експлуатацію таких основних фондів,
- групи 3 ведеться по їх сукупній вартості, або пооб'єктне, у випадку застосування прискореної амортизації.
Розглянемо на нашому прикладі податкові методи нарахування амортизації. Припустимо, що у нашому прикладі обладнання відноситься до 3 групи. Тоді квартальна норма амортизації буде дорівнювати 3.75 %.
Рік Квартал Амортизаційні відрахування за квартал Накопичена амортизація (знос) на кінець кварталу Залишкова вартість на початок звітного кварталу
1 1 2000 * 3.75 % =750 750 20000
2 19250* 3.75 % =722 1472 19250
3 18528* 3.75 % =695 2167 18528
4 17833* 3.75 % =669 2836 17833
Усього 2836 2836
2 1 17164* 3.75 % =644 3480 17164
2 16520* 3.75 % =620 4100 16520
3 15900* 3.75 % =596 4696 15900
4 15304* 3.75 % =574 5270 15304
Усього 2434 5270
3 1 14730* 3.75 % =552 5822 14730
2 14178* 3.75 % =532 6354 14178
3 13646* 3.75 % =512 6866 13646
4 13134* 3.75 % =493 7359 13134
Усього 2089 7359
4 1 12641* 3.75 % =474 7833 12641
2 12167* 3.75 % =456 8289 12167
3 11711* 3.75 % =439 8728 11711
4 11272* 3.75 % =423 9151 11272
Усього 1792 9151
5 1 10849* 3.75 % =407 9558 10849
2 10442* 3.75 % =392 9950 10442
3 10050* 3.75 % =377 10327 10050
4 9673* 3.75 % =363 10690 9673
Усього 1539 10690
Таблиця 3.1. Нарахування амортизації методом зменшення залишкової вартості згідно з податковим законодавством, грн.
Як бачимо, накопичена амортизація (знос) за 5 років не надто перебільшила половину первісної вартості об'єкту (53.4 %). Для ліквідаційної вартості це занадто.
Платник податків може самостійно вирішити застосовувати прискорену амортизацію основних засобів 3 групи, що були придбані після прийняття Закону про оподаткування прибутку .
Рік Амортизаційні відрахування за рік Накопичена амортизація (знос) на кінець року Залишкова вартість на кінець року
0 - - 20000
1 20000 * 15 % = 3000 3000 17000
2 20000 * 30 % = 6000 9000 11000
3 20000 * 20 % = 4000 13000 7000
4 20000 * 15 % = 3000 16000 4000
5 20000 * 10 % = 2000 18000 2000
6 20000 * 5 % = 1000 19000 1000
7 20000 * 5 % = 1000 20000 -
Таблиця 3.2. Нарахування амортизації прискореним методом згідно з податковим законодавством, грн.
Треба зазначити, що використання дозволених П(Б)О №7 методів нарахування амортизації основних засобів веде до плутанини понять, що використовуються у бухгалтерському та податковому обліку. Це стосується основ для збільшення первісної вартості основних засобів, визнання їх груп, а також залишкової вартості ( балансової), переоцінка якої не передбачена податковим законодавством. У результаті застосування у бухгалтерському обліку податкових методів нарахування зносу основних засобів, що не відповідає вимогам ні бухгалтерського, ні податкового обліку.
Закінчуючи розбір методів нарахування амортизації у бухгалтерському обліку, можна навести приклади альтернативних методів, які не передбачені у П(С)БО №7, але мають практичне використання у світі.
Метод списання та заміни.
Він, як правило, використовується господарськими організаціями, що розполагають великою кількістю відносно малоцінних основних засобів, що розташовані на великій географічній території. До числа таких відносяться залізничні компанії, основними засобами яких виступають вагони та локомотиви; телефонні компанії, матеріальну базу яких складають лінії зв'язку, комутатори, підстанції, телефонні апарати тощо; організації комунального обслуговування, енергопостачання та інші. Часто для таких компаній ведіння рахунку відрахувань на знос по кожному основному засобу не доцільно із-за надто значного об'єму облікової роботи та пов'язаних з цим витрат.
При обліку витрат методом списання та заміни витрат на знос дорівнюють вартості списаних у той чи інший період основних засобів, ліквідаційна вартість основних засобів відіймається з витрат на знос у той період, коли робиться їх списання. Знос по окремим основним засобам не нараховується, при їх списанні не відображається прибуток чи витрати, а рахунок нарахованого зносу не використовується. Ведеться облік первісної вартості основних засобів (по витратам на їх придбання). Часто він ведеться не по окремим засобам, а по групам засобів.
Різниця між списанням та заміною складається у способі оцінки виводимих з господарського звороту основних засобів.
При списанні сума витрат на знос дорівнює первинній вартості списуємого основного засобу за винятком його ліквідаційної вартості. При нарахуванні зносу по групі активів у якості первинної вартості кожного з них береться первісна вартість купленого раніше за інших. У цьому випадку нарахування зносу при списані аналогічно обліку товарно-матеріальних запасів методом FIFO.
При заміні витрат на знос групи основних засобів визначається виходячи з вартості того з них, який було куплено в останню чергу, аналогічно методу LIFO при обліку товарно-матеріальних запасів.
Треба особливо зазначити, за застосування наданих методів обмежено надто вузьким кругом зазначених раніше галузей. Взагалі наданні методи не відповідають критеріям систематичності та раціональності. Для наданих галузей у "суспільновизнаних методах бухгалтерськогообліку" робиться виняток, а використовуємиє у них методи обліку зносу враховуються недопустимими для інших галузей.
Методи групового та складового обліку зносу.
Він передбачає можливість об'єднання декількох основних засобів у єдине ціле, ведення

 
 

Цікаве

Загрузка...