WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів - Курсова робота

Облік основних засобів - Курсова робота

знос об'єкта основних засобів, що ліквідується 13 10
Списано об'єкт основних засобів у частині залишкової вартості 976 10
Нараховано витрати, пов'язані з ліквідацією об'єкта основних засобів 976 661
(65,68)
Віднесені на фінансовий результат витрати по списанню ліквідованого об'єкта 793 976
Оприбутковано матеріали, які отримані в результаті ліквідації об'єкта основних засобів 209 746
Визнаний доход від ліквідації віднесений на фінансовий результат 746 793
5. Вибуття основних фондів, якщо сума дооцінки перевищує суми уцінок
Отримано доход від реалізації об'єкта основних засобів 377 742
Зменшення доходу на суму ПДВ 742 641
Списано нарахований знос реалізованого об'єкта основних засобів 13 10
Списано залишкову вартість реалізованого об'єкта основних засобів 972 10
Віднесено доход від реалізації на фінансовий результат 742 793
Віднесена на фінансовий результат собівартість реалізованого об'єкта 793 972
Зменшено додатковий капітал на величину перевищення всіх попередніх дооцінок над всіма проведеними уцінками даного об'єкта основних засобів 423 441
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ОБ'ЄКТА, ПІДДАНОГО ПЕРЕОЦІНЦІ
Приклад Оформлення в обліку операції вибуття об'єкта основних засобів, у випадку якщо сума дооцінок перевищує суми уцінок
Господарська операція
Кореспонденція рахунків Сума, грн. Сальдо рахунків
Дт Кт Дт Кт
Дані у фінансовій звітності на початок періоду до переоцінки
Переоцінена вартість 200 10 -
Сума дооцінки (у минулому) - 50 423
Сума нарахованого зносу - - 100 13
Залишкова вартість - 100 -
Проведення й оформлення переоцінки
Отримано доход від реалізації об'єкта основних засобів 377 742 360 -
Зменшення доходу на суму ПДВ 742 641 60 -
Списано нарахований знос реалізованого об'єкта основних засобів 13 10 100 - -
Списано залишкову вартість реалізованого об'єкта основних засобів 972 10 100
Доход від реалізації віднесений на фінансовий результат 742 793 300 - -
Віднесена на фінансовий результат собівартість реалізованого об'єкта 793 972 100 - -
Зменшено додатковий капітал на величину перевищення всіх попередніх дооцінок над всіма проведеними уцінками даного об'єкта основних засобів 423 441 50 441
Дані у фінансовій звітності на кінець періоду після переоцінки
Первісна (переоцінена) вартість - - - - -
Сума нарахованого зносу - - - - -
Нерозподілений прибуток на суму списаного додаткового капіталу - - 50 - 441
1.3Облік капітальних інвестицій
Під капітальними інвестиціями розуміють затрати на спорудження, виготовлення або придбання основних засобів, а також реконструкцію, розширення і технічне переозброєння діючих підприємств.
Джерелами фінансування капітальних інвестицій можуть бути як власні кошти (прибуток, амортизаційні відрахування, бюджетне фінансування, фінансування сторонніх організацій в порядку пайової участі у будівництві та ін.), так і залучені кошти (банківські кредити та інші позикові кошти).
Капітальні роботи можуть виконуватися або підрядним способом (тобто спеціалізованими будівельно-монтажними організаціями на договірних засадах), або господарським способом (тобто самим підприємством).
Порядок обліку затрат на капітальні інвестиції регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".
Синтетичний облік затрат на капітальні інвестиції (незалежно від способу виконання робіт) ведеться на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" за субрахунками:
151 "Капітальне будівництво";
152 "Придбання (виготовлення) основних засобів";
153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів";
154 "Придбання (створення) нематеріальних активів";
155 "Формування основного стада".
По дебету рахунка 15 "Капітальні інвестиції" і його субрахунків відображають затрати (на придбання та створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів), по кредиту - списання зазначених затрат на закінчені та здані в експлуатацію об'єкти.
Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень.
На організацію обліку затрат на капітальні інвестиції впливає спосіб виконання будівельно-монтажних робіт.
При підрядному способі виконання робіт облік матеріальних, трудових і фінансових затрат на будівельно-монтажні роботи здійснює сам підрядчик. Підприємство-забудовник у цьому разі здійснює тільки облік затрат на капітальні інвестиції і розрахунки з підрядчиком за виконані і прийняті за актами роботи.
Виходячи з цього, підприємство-забудовник на вартість виконаних будівельно-монтажних і прийнятих за актами робіт робить запис по дебету рахунка 15 "Капітальні інвестиції" і кредиту рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками". Така сама проводка складається на вартість придбаних об'єктів основних засобів, які не потребують монтажу (транспортні засоби, верстати, вимірювальні прилади, інвентар тощо).
Облік обладнання, яке потребує монтажу, ведеться в складі виробничих засобів на субрахунку 205 "Будівельні матеріали". Вартість такого обладнання, переданого в монтаж, списується на дебет рахунка 151 "Капітальне будівництво" з кредиту рахунка 205 "Будівельні матеріали".
Сума ПДВ, включена в рахунки підрядних організацій за виконані будівельні роботи, постачальників за придбані основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, відображається записом по дебету рахунка 641 "Розрахунки по податках" і кредиту рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".
Погашення заборгованості підрядним організаціям за виконані роботи і постачальникам за поставлені основні засоби, інші необоротні матеріальні і нематеріальні активи (включаючи ПДВ) відображається записом по дебету рахунка 63 "Рахунки з постачальниками і підрядчиками" і кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках".
При господарському способі виконання будівельно-монтажних робіт затрати на капітальні інвестиції підприємство-забудовник відображає на дебеті рахунка 15 "Капітальні інвестиції" у кореспонденції з кредитом
відповідних рахунків:
205 "Будівельні матеріали" (на вартість витрачених будівельних матеріалів і обладнання, переданого для монтажу, на об'єктах будівництва);
66 "Розрахунки з оплати праці", 65 "Розрахунки за страхуванням" (на суму заробітної плати, нарахованої робітникам, що зайняті на будівельних роботах, і нарахованих сумах збору на соціальні заходи) та ін.
За даними рахунками 15 "Капітальні інвестиції" визначають фактичну собівартість закінчених об'єктів будівництва (реконструкції,придбання). Введення в експлуатацію кожного об'єкта оформляється Актом приймання-передачі основних засобів (ф. № 03-І), який є підставою на списання

 
 

Цікаве

Загрузка...