WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів - Курсова робота

Облік основних засобів - Курсова робота

пайовика на збудовану частину будівлі, та сама передача (одержання) частини будівлі
41.1 У забудовника 150000 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 151 "Капітальне будівництво"
41.2 У пайовика:
41 2.1 вбудоване приміщення магазину; 62000 103 "Будинки та споруди" 151 "Капітальне будівництво"
41 .2.2 2-х кімнатної квартири для продажу; 38000 28 "Товари" 151 "Капітальне будівництво"
4123 3-х кімнатну квартиру для потреб пайовика; 50000 103 "Будинки та споруди" 151 "Капітальне будівництво"
41 .2.4 одночасно на суму боргу. 150000 151 "Капітальне будівництво" 377 "Розрахунки з Іншими дебіторами"
ВИСНОВОК
Отже згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 об'єктом амортизації є вартість основних фондів (окрім вартості землі та незавершених капітальних інвестицій). Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкту активом (при зарахуванні на баланс),і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
На даному підприємстві нарахування амортизації основних фондів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується на строк корисного використання об'єкта основних фондів. Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на 12.
Протягом року в структурі основних фондів відбулися незначні зміни: на 0,7 % зросла частка будинків, споруд та передавальних пристроїв, на 0,2% зросла частка малоцінних необоротних активів, в той час як частка машин, обладнання та транспортних засобів зменшились відповідно - на 0,8 і 0,1%.
Сума нарахованої за рік амортизації 794,1 тис. грн. - за бухгалтерським обліком; 1022,0 - за податковим обліком.
Взагалі на підприємстві знос за період до 2003року становить 5421,4 тис. грн. Сума прибутку, що оподатковується, відповідно до податкового обліку становила - 1981,4 тис. грн. Нараховані податки на прибуток відповідно до:
" бухгалтерського обліку - 777,1 тис. грн.
" податкового обліку - 594,4 тис. грн.
Сума нарахованої амортизації використана повністю: 579,2 - на капітальне будівництво; 212,8 - на придбання (виготовлення) та поліпшення основних фондів; 2,1 - на придбання (виготовлення) інших необоротних активів.
Використана література
1. В. М. Пархоменко, П. П. Баранцев "Реформування бухгалтерського обліку в Україні".
2. Грабова Н. М., Добровський В. М. "Бухгалтерський облік на виробничих і торгівельних підприємствах".
3. Грабова Н. М., Кривоносов Ю.Г. "Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках".
4. Ткаченко Н. М. "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах".
5. Завгородній В.П. Бухгалтерский учет в Украине (С использ. Нац. Стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. - 5-е изд.,доп. И перераб. - К.: А.С.К.., 2001.- 848с. - (Экономика. Финансы. Право.)
6. Сердюк В. Н. Бухгалтерский учет: Учебно - практическое пособие. - 4-еизд., изм. и доп. - Донецк: Дон НУ,2002. - 448с.
7. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/ за ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця-3-вид., перераб. і доп.- Житомір: ЖІТІ,2001.-672с.
8. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ В.В. Горфынкель Е.М. Купряков, В.П. Просолов и др., под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, проф Е.М. Купрякова,- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1996.-367с.
9. Нидлз Б. И др. Принципы бухгалтерского учета/ Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Я.В. Соколова.- 2-е изд. - М.: Финансы и статистика,1994. - 496с.: ил.- (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).
10. Котик Н. С. Амортизационные отчисления: налоговый и бухгалтерский учет. - Х.: Фактор,2000.-40с.
11. Афанасьев Мст., Кузнецов П. Забытая амортизация// Экономист.- 2001.- №8 с.105.
12. Губачева О. Выбираем метод начисления амортизации// Бухгалтерский учет и аудит.-2000.-№11.-с.42.
13. Р. Грачева "Основные средства в бухгалтерском учете".// Дт-Кт (специальное приложение к журналу), 2001р.
14. В. Карєв Розрахунок амортизації // Бухгалтерський облік та аудит.-2001.-№11,12. 2002.-№2.
15. Каменская Т. Амортизация основных средств// Все о бухгалтерском учете.- 2000.-№52.-с.18.
16. Крысенко Т. Амортизация// Бухгалтерская практика.-2001.-№2.-с.61
17. Шевченкова Л. Амортизация основных средств согласно П(С)БУ №7// Баланс.-2000.-23.-с.41
18. Твердомед А. 6-й метод 7-го стандарта и 8-я статья// Вестник бухгалтера и аудитора Украины.-2000.-№13.-с.12.
19. Ластовецкий В.Е. Различия и взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета основных фондов//Вестник бухгалтера и аудитора Украины.-2001.-№4.-4.
20. Климовская М. Налоговая амортизация в бухгалтерском учете// Вестник бухгалтера и аудитора Украины.-2001.-№22.-с.15.
21. Баб'як Н.Д. Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово-господарської діяльності підприємств//Фінанси України.-2001.-№11.-с.34.
22. Лук'янченко О.О. Амортизаційна політика в Україні// Фінанси України.-2000.-№10.-с.46.
23. Лях Л., Короткевич О. Основне протиріччя державної амортизаційної політики та шляхи його подолання// Економіст.-2000.-№3.-с.103.
24. Безуглий А. Об изъятии амортизационных отчислений предприятий// Экономика Украины.-1999.-№5.-с.36.
25. Орлов П., Орлов С. Ускореная амортизация и ускореный износ основных фондов// Экономика Украины.-1999.-№5.- с.36.
26. Хмелевской Е. Амортизационная политика и обновление промышленно-производственных фондов// Экономика Украины.-1999.-№2.-с.28.
27. Хомяков В., Белинская В. Методика оценки влияния амортизационной политики на окупаемость капитальных вложений// Экономика Украины.- 2000.-№2.-с28.
28. Безуглый А. Об изъятии части амортизационных отчислений и использовании мощностей предприятий// Экономика Украины.-2000.-№1.-с.34
29. Орлов П., Орлов С. Государственная амортизационная политика и её отражение в стандартах бухгалтерского учета// Экономика Украины.-2001.-№3.-с.30.
30. Филимонова Л. бухгалтерский учет основных фондов//Атланта. Налоги и бухгалтерский учет.-2000.-№50.-с.31.
31. Закон Украины "О налогообложении прибыли предприятий"( в редакции от 22.05.97г. №283/97-ВР, с изменениями и дополнениями).
32. Положение (стандарт) бухгалтерского учета №7 "Основные средства", утвержденное приказом Министерства Финансов Украины от27.04.2000г. №92.
33. Приказ министерства статистики Украины от 29.12.95г. " Об утверждении типовых формпервичного учета".
34. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденная приказа Министерства финансов Украины от 30.11.99г. №291.

 
 

Цікаве

Загрузка...