WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів - Курсова робота

Облік основних засобів - Курсова робота

розуміють вартість відтворення їх (спорудження, виготовлення, придбання) в сучасних умовах при сучасному рівні цін, норм і розцінок. Інформація про відновну вартість основних засобів має велике значення для планування подальших капітальних інвестицій.
Під ліквідаційною вартістю основних засобів розуміють суму грошових коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує одержати від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат, пов'язаних з реалізацією (ліквідацією). При цьому строк корисного використання визначається як очікуваний період часу, протягом якого основні засоби будуть використовуватися підприємством, або обсяг продукції (робіт, послуг), які підприємство очікує отримати від їх використання.
1.2Облік надходження та вибуття основних засобів на підприємство
Надходження основних засобів
Основні засоби підприємств формують в результаті:
" капітальних інвестицій (спорудження, придбання, виготовлення);
" внесків засновників (учасників) до статутного капіталу підприємства;
" в порядку безоплатної передачі іншими юридичними особами.
Синтетичний облік основних засобів ведеться на рахунку 10 "Основні засоби", який призначений для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух як власних основних засобів, так і одержаних за умов фінансового лізингу, а також орендованих цілісних майнових комплексів, які належать до складу основних засобів.
По дебету рахунка 10 "Основні засоби" відображаються:
" надходження основних засобів (придбаних, створених, безоплатно отриманих), зарахованих на баланс підприємства;
" сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісне очікуваних від використання об'єкта;
" сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів.
По кредиту рахунка 10 "Основні засоби" відображаються:
" вибуття основних засобів внаслідок реалізації, ліквідації, безоплатної передачі іншим підприємствам;
" часткова ліквідація;
" сума уцінки вартості основних засобів.
"
Рахунок 10 "Основні засоби" ведеться за субрахунками:
101 "Земельні ділянки",
102 "Капітальні витрати на поліпшення земель"
103 "Будинки і споруди",
104 "Машини й обладнання",
105 "Транспортні засоби",
106 "Інструменти, прилади та інвентар",
107 "Робоча і продуктивна худоба",
108 "Багаторічні насадження",
109 "Інші основні засоби".
Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту окремо.
Для обліку інших необоротних матеріальних активів, які не входять до складу об'єктів, які відображаються на рахунку. 10 "Основні засоби", Планом рахунків передбачений рахунок II "Інші необоротні матеріальні активи", який ведеться за субрахунками:
111 "Бібліотечні фонди",
112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи",
113 "Тимчасові (нетитульні споруди)
114 "Природні ресурси",
115 "Інвентарна тара",
116 "Предмети прокату",
117 "Інші необоротні матеріальні активи".
На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" ведуть облік предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається шляхом нарахування зносу за встановленою підприємством нормою з урахуванням очікуваного строку використання таких об'єктів.
Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться по кожному об'єкту таких активів.
Вибуття основних засобів
Об'єкт основних засобів виключається з активів (списується з балансу) у випадку його вибуття внаслідок:
продажу;
безкоштовної передачі;
невідповідності критеріям визнання активом.
Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається відрахуванням з доходу від вибуття основних засобів їхньої залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.
Вибулі регістри аналітичного обліку основних засобів (ф. 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів ", Ф. 03-3 "Акт списання основних засобів ") додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.
У випадку часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість і знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості і зносу ліквідованої частини об'єкта.
У випадку вибуття об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. Таким чином, сума, що враховується у складі додаткового капіталу, буде включати тільки суми дооцінки тих основних засобів, які перебувають на обліку підприємства.
Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу вибулих основних засобів в обов'язковому порядку відображається в примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні засоби.
Таблиця Оформлення в обліку операції вибуття об'єкта основних засобів (постачальник й одержувач - платники ПДВ)
Зміст господарської операції Дт Кт
1. Продаж основних фондів
Отримано доход від реалізації об'єкта основних засобів 377 742
Зменшення доходу на суму ПДВ 742 641
Списано суму нарахованого зносу проданого об'єкта основних засобів 13 10
Залишкова вартість проданого об'єкта основних засобів включена до складу витрат 972 10
Доход від реалізації віднесений на фінансовий результат 742 793
Собівартість реалізованого об'єкта віднесена на фінансовий результат 793 972
Отримано оплату від покупця 31 377
2. Продаж основних фондів після одержання авансу
Отримано аванс від покупця об'єкта основних засобів 31 685
Відбито суму податкових зобов'язань по ПДВ в отриманому авансі 643 641
Передано об'єкт основних засобів покупцеві, відображено доход від реалізації об'єкта основних засобів 685 742
Зменшення доходу на суму ПДВ 742 643
Списано суму нарахованого зносу проданого об'єкта основних засобів 13 10
Доход від реалізації віднесений на фінансовий результат 742 793
Віднесена на фінансовий результат собівартість реалізованого об'єкта 793 972
3. Вибуття основних фондів внаслідок безкоштовної передачі
Передано об'єкт основних засобів новому власникові об'єкта основних засобів по залишковій вартості 377 10
Нараховано податкові зобов'язання на суму ПДВ виходячи зі звичайної ціни (залишкової вартості) 377 641
Списано суму нарахованого зносу переданого об'єкта основних засобів 13 10
Відбито балансову вартість переданого об'єкта й витрати, які пов'язані з передачею (ПДВ) 972 377
Віднесена на фінансовий результат собівартістьреалізованого об'єкта 793 972
4. Вибуття основних фондів через ліквідацію
Списано нарахований

 
 

Цікаве

Загрузка...