WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів - Курсова робота

Облік основних засобів - Курсова робота

та підрядниками"
3 Відображення сум за консультаційні, Інформаційні, посередницькі, реєстраційні, транспортні послуги І Інші витрати, пов'язані з придбанням основних засобів 100 15 "Капітальні Інвестиції" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
4 Відображення сум ПДВ 20 641 "Розрахунки за податками" 685 "Розрахунки з Іншими кредиторами"
5 Відрахування в Пенсійний фонд при придбанні легкових автомобілів 50 949 "Інші витрати операційної діяльності" 651 "За пенсійним забезпеченням"
6 Зарахування об'єктів до складу основних засобів 1100 1 0 "Основні засоби" 15 "Капітальні Інвестиції"
II БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Підрядним способом
7 Відображення затрат на проектні, будівельно-монтажні роботи по рахункам підрядників І проектних організацій 1500 15 "Капітальні Інвестиції" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
8 Відображення суми ПДВ в рахунках підрядників І проектних організацій 300 641 "Розрахунки за податками" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
9 Одержання цільового фінансування на будівництво з зовнішніх джерел (бюджет, різноманітні позабюджетні І міжгалузеві фонди) 1800 31 "Рахунки в банках" 48 "Цільове фінансування І цільові надходження"
10 Використання коштів цільового фінансування для розрахунку з підрядниками 1800
1800 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 31 "Рахунки в банках"
69 "Доходи майбутніх періодів"
11 Зарахування побудованого об'єкту до складу основних засобів 1500 1 0 "Основні засоби" 15 "Капітальні Інвестиції"
Господарським способом
12 Відображення фактичних затрат на спорудження І виготовлення основних засобів 500 15 "Капітальні Інвестиції" 205 "Будівельні матеріали" 23 "Виробництво" 65 "Розрахунки за страхуванням" 66 "Розрахунки з оплати праці"
13 Зарахування побудованого (виготовленого) об'єкту до складу основних засобів 500 10 "Основні засоби" 15 "Капітальні Інвестиції"
IV БЕЗОПЛАТНЕ ОДЕРЖАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
19 Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів 4000 10 "Основні засоби" 424 "Безоплатно одержані необоротні активи"
20 Затрати на транспортування і монтаж безоплатно отриманих основних засобів 300 15 "Капітальні Інвестиції" 685 "Розрахунки з Іншими кредиторами"
21 Сума ПДВ в рахунках на послуги, зазначені в п 20 60 641 "Розрахунки за податками" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами
22 Зарахування витрат по операції 20 до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів 300 10 "Основні засоби" 15 "Капітальні Інвестиції"
V ІНШІ ВИПАДКИ ЗАРАХУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА БАЛАНС
23 Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів 800 10 "Основні засоби" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
24 Переведення неправильно зарахованих малоцінних І швидкозношуваних предметів до складу основних засобів 600 10 "Основні засоби" 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"
25 Відображення зносу малоцінних І швидкозношуваних предметів (по операції 24) 200 132 "Знос Інших необоротних матеріальних активів" 131 "Знос основних засобів"
VI ЗАТРАТИ НА ПОЛІПШЕННЯ 1 УТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
26 Відображення затрат по реконструкції, модернізації, забудові, дообладнанню об'єктів основних засобів 700 15 "Капітальні інвестиціям" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
27 Сума ПДВ 140 641 "Розрахунки за податками" 63 "Розрахунки з поста чальниками та підрядниками"
28 Зарахування затрат після завершення реконструкції на збільшення первісної вартості основних засобів 700 1 0 "Основні засоби" 15 "Капітальні Інвестиції"
VII ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
29 Відображення результатів дооцінки основних засобів 1400
600 10 "Основні засоби" 423 "Дооцінка активів" 423 "Дооцінка активів" 131 "Знос основних засобів"
З0 Відображення сум дооцінки основних засобів при їхньому вибутті (на дату набуття чинності Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" сальдо субрахунку 423 "Дооцінка активів" має кредитове сальдо по конкретному об'єкту основних засобів на основі записів про зміну (Індексацію) балансової вартості основних засобів в картках Інвентарного обліку (Інших регістрах аналітичного обліку об'єктів основних засобів), якщо у підприємства сальдо на означеному субрахунку 423 1100 423 "Дооцінка активів" 441 "Прибуток нерозподілений"
31 Відображення результатів уцінки основних засобів 3000 131 "Знос основних засобів" 10 "Основні засоби"
9000 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій" 10 "Основні засоби"
32 Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше дооцінених (п 29) 1000
800
200 131 "Знос основних засобів"
423 "Дооцінка активів"
975 "Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій" 10 "Основні засоби"
10 "Основні засоби"
10 "Основні засоби"
33 Відображення результатів дооцінки основних засобів, раніше уцінених (п 31) 9000
3000
2000 10 "Основні засоби"
10 "Основні засоби"
423 "Дооцінка активів" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
423 "Дооцінка активів"
131 "Знос основних засобів"
34 Відображення втрат від зменшення корисності об'єктів основних засобів, оцінених по первісній вартості 300 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій" 131 "Знос основних засобів"
35 Відображення втрат від зменшення корисності об'єктів основних засобів, оцінка яких є переоціненою вартістю 300
60 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій"
131 "Знос основних засобів" 10 "Основні засоби"
10 "Основні засоби"
Відображення дооцінки вартості об'єктів основних засобів, що проведена після усунення причин попереднього зменшення корисності об'єкту основних засобів
36 По об'єктам, щодо зменшення корисності були оцінені по первісній вартості 300 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій" 131 "Знос основних засобів"
37 По об'єктам, щодо зменшення корисності були оцінені по переоціненій вартості 360
60 10 "Основні засоби"
746 "Інші доходи від звичайної
діяльності" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
131 "Знос основних засобів"
VIII. ІНШІ ОПЕРАЦІЇ 3 ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
38 Первісна вартість Інвентарного об'єкту основних засобів під назвою "Ремонт орендованих основних засобів" (за станом на 31 грудня 1999р.) 5200 109 "Інші основні засоби" (новий План рахунків) 01 субрахунок 4 "Інші основні виробничі фонди"
39 Одержання коштів від пайовика на пайову участь у будівництві об'єкта(вбудованого приміщення для магазину, квартир) 150000 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 48 "Цільове фінансування І цільові надходження"
40 Перерахування забудовнику коштів на пайову участь у будівництві (див.п.39) 150000 377 "Розрахунки з Іншими дебіторами" 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
41 Одержання (передача) оформлених документів про право власності

 
 

Цікаве

Загрузка...