WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів - Курсова робота

Облік основних засобів - Курсова робота

відповідно договірній вартості робіт) і дебету рахунків:
23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати" (на вартість ремонту об'єктів виробничого призначення);
92 "Адміністративні витрати" (на вартість ремонту об'єктів загальногосподарського призначення);
93 "Витрати на збут" (на вартість ремонту об'єктів основних засобів, які використовуються в підрозділах, зайнятих збутом продукції;
949 "Інші витрати операційної діяльності" (на вартості ремонту об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення) та ін.
Одночасно роблять запис по дебету рахунка 641 "Розрахунки за податками" у кореспонденції з кредитом рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"
При господарському способі виконання робіт затрати по ремонту основних засобів відображаються на дебеті рахунків обліку витрат виробництва або обігу в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків. Якщо ремонт основних засобів (машин, обладнання, транспортних засобів
та ін.) виконується ремонтним цехом підприємства, то облік таких затрат ведеться на дебеті рахунків:
23 "Виробництво" в кореспонденції з кредитом рахунків: 201 "Сировина і матеріали", 207 "Запасні частини" та ін. (на вартість використаних для ремонту матеріалів і запасних частин);
22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" (на вартість інструментів і пристосувань, використаних у виробництві);
66 "Розрахунки з оплати праці";
65 "Розрахунки за страхуванням" (на суму заробітної плати робітникам за виконані ремонтні роботи і нарахованої суми збору на соціальні заходи) та ін.
Визначена за даними рахунка 23 "Виробництво" собівартість ремонтних робіт списується з кредиту цього рахунка на затрати тих господарських підрозділів, де знаходяться в експлуатації відремонтовані об'єкти (рахунки 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 94 "Інші витрати операційної діяльності" та ін.).
Виконані роботи оформляють Актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (ф. № 03-2), на підставі якого роблять відповідні записи в інвентарних картках із зазначенням дати і вартості ремонту.
Облік переоцінки основних засобів
Підприємствам надано право на кінець року здійснювати переоцінку основних засобів за справедливою вартістю.
При цьому в разі переоцінки окремого об'єкта основних засобів переоцінці підлягають всі інші активи, які належать до даної групи.
Переоцінена первинна вартість і знос об'єкта основних засобів визначаються як добуток відповідно первинної вартості або зносу на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається шляхом ділення справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.
Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів відображається в складі додаткового капіталу (рахунок 42 "Додатковий капітал", субрахунок 423 "Дооцінка активів"), а сума уцінки - в складі витрат звітного періоду (рахунок 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій").
Уразі перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості об'єкта основних засобів при черговій дооцінці вартості об'єкта основних засобів сума такого перевищення включається до складу доходів звітного періоду (рахунок 746 "Інші доходи від звичайної діяльності") 3 відображенням різниці між сумою останньої дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів і зазначеним перевищенням у складі додаткового капіталу (рахунок 42 "Додатковий капітал", субрахунок 423 "Дооцінка активів").
Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об'єкта основних засобів спрямовується на зменшення додаткового капіталу (дебет рахунка 42 "Додатковий капітал", субрахунок 423 "Дооцінка активів") з включенням різниці між сумою чергової уцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів і
зазначеним перевищенням до витрат звітного періоду.
У разі вибуття об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості таких об'єктів включається до складу нерозподіленого прибутку (кредит рахунка 441 "Прибуток нерозподілений") з одночасним зменшенням додаткового капіталу.
Порядок відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, пов'язаних з переоцінкою об'єктів основних засобів, наведено в таблиці.
Облік операцій, пов'язаних з переоцінкою основних засобів
Зміст господарської операції Дебет рахунка Кредит рахунка
Відображення результатів дооцінки основних засобів 10 "Основні засоби" 423 "Дооцінка активів"
423 "Дооцінка активів" 131 "Знос основних засобів"
Відображення результатів уцінки основних засобів 131 "Знос основних засобів" 10 "Основні засоби"
975 "Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій" 10 "Основні засоби"
Відображення результатів уцінки
основних засобів раніше дооцінених
131 "Знос основних засобів" 10 "Основні засоби"
423 "Дооцінка активів" 10 "Основні засоби"
975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 10 "Основні засоби"
Відображення результатів дооцінних
засобів раніше уцінених 10 "Основні засоби" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
10 "Основні засоби" 423 "Дооцінка активів"
423 "Дооцінка активів" 131 "Знос основних засобів"
Відображення суми перевищення сум попередніх дооцінок
над сумою попередніх уцінок
об'єкта основних засобів
при його вибутті з підприємства 423 "Дооцінка активів" 441 "Прибуток нерозподілений"
Інвентаризація основних засобів і облік її результатів
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (далі - підприємство) незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових.
Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.
Проведення інвентаризації є обов'язковим:
а) при передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством;
б) перед складанням річноїбухгалтерської звітності, крім майна, цінностей, коштів і зобов'язань, інвентаризація яких проводилась не раніше 1 жовтня звітного року. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних фондів може проводитись один раз у три роки, а бібліотечних фондів - один раз у п'ять років;
в) при зміні матеріально відповідальних осіб (на день

 
 

Цікаве

Загрузка...