WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів - Курсова робота

Облік основних засобів - Курсова робота

прийняття рішення про зміну методу нарахування амортизації.
Нарахування амортизації робиться щомісяця. Підприємство з сезонним характером виробництва річну суму амортизації нараховує протягом періоду роботи підприємства у звітному році.
Місячна сума амортизації при використанні методів зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, прямолінійного та кумулятивного визначається діленням річної суми амортизації на 12.
Нарахування амортизації починається з місяця, що йде за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.
Нарахування амортизації зупиняється, починаючи з місяця, що йде за місяцем вибуття об'єкту основних засобів.
Для мети бухгалтерського обліку сума нарахованої амортизації по усім основним засобам - виробничого та невиробничого призначення - відноситься на збільшення суми витрат підприємства.
Для мети податкового обліку на збільшення суми валових витрат підприємства відноситься сума нарахованої амортизації лише по основним фондам, зайнятим у процесі виробництва.
У бухгалтерському обліку відповідно до Плану рахунків, ствердженого приказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 року №291, амортизація основних засобів відображається на рахунку 131 "знос необоротних матеріальних активів" субрахунок 131 "Знос основних засобів".
На наданому рахунку відображається інформація про нараховану амортизації у пооб'єктному розрізі.
Рахунок 13 ( субрахунок 131) відноситься до пасивних рахунків. Нарахування зносу робиться по кредиту рахунку у кореспонденції з рахунками обліку витрат на господарську діяльність.
По Дт 131 відображається знос по вибившим основним засобам у кореспонденції з відповідними рахунками.
№ Зміст господарської операції Бухгалтерський облік з застосуванням класу 9 Бухгалтерський облік з застосуванням класу 9,8
Дт Кт Дт Кт
1 Нарахована амортизація основних засобів, що експлуатуються у капітальному будівництві, яке робиться господарським способом. 151 131 831
151 131
831
2 Нарахована амортизація обладнання, що безпосередньо використовується у процесі виробництва продукції (технологічне обладнання) 23 131 831
23 131
831
3 Нараховується амортизація вартості основних засобів, що використовуються у роботах, що пов'язані з освоєнням нових виробництв, а також підготовкою робіт сезонного характеру 39 131 831
39 131
831
4 Збільшується сума зносу об'єкту основних засобів у зв'язку з його до оцінкою (збільшення первісної вартості об'єкту основних засобів у частині його зносу). 423 131 831
423 131
831
5 Нарахована амортизація основних засобів загально виробничого характеру 91 131 831
91 131
831
6 Нарахована амортизація основних засобів загальногосподарського характеру 92 131 831
92 131
831
7 Нарахована амортизація основних засобів, що використовуються при реалізації продукції 93 131 831
93 131
831
8 Нарахована амортизація основних засобів, що використовуються у дослідженнях та розробках 941 131 831
941 131
831
9 Нараховується амортизація вартості основних засобів, що експлуатуються у сфері обслуговування виробництва та житлово-комунальній сфері. 949 131 831
949 131
831
10 Нараховується амортизація вартості основних засобів, що використовуються для усунення результатів надзвичайних результатів. 99 131 831
99 131
831
11 Списується сума зносу об'єктів основних засобів у зв'язку з його вибуттям. Зменшується сума зносу об'єкту основних засобів у зв'язку з його уцінкою при умові, що раніше наданий об'єкт не до оцінувався 131 10 131
831 831
10
12 Зменшення суми зносу раніше до оцінених об'єктів основних засобів. 131 423 131
831 831
423
Таблиця 4.4 Відображення амортизації у бухгалтерському обліку.
Для розрахунку сум амортизаційних відрахувань використовується типова форма № ОЗ - 14 "Розрахунок амортизації основних засобів". Вона складається з 4 розділів:
- По основним засобам у запасі (резерві);
- По основним засобам в експлуатації;
- Контрольні дані;
- Розрахунок амортизації (зносу)основних засобів.
Показники типової форми № ОЗ - 14 служать основою для відображення на відповідних рахунках сум нарахованої амортизації за звітний місяць та суми зносу основних засобів.
Отже, основним питанням амортизаційної політики - який метод амортизаційних відрахувань обрати. Щоб відповісти на це питання треба детально розгляну усі існуючи методи та визначити фактори, що пов'язані з експлуатацією об'єктів основних засобів, бо чітких рекомендацій по цьому приводу у світі не існує. Обраний метод нарахування амортизації закріплюється приказом та відображається у обліковій політиці підприємства.
Щомісяця амортизаційні нарахування за обраним методом відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, для чого призначений пасивний рахунок 13.Для розрахунку амортизації використовують типову форму ОЗ - !4.
Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.
В умовах формування ринкових відносин переміщення інвестиційної діяльності із центральних джерел до децентралізованих призвело до зменшення інвестиційних коштів суб'єктів підприємницької діяльності. Тепер головним джерелом здійснення реальних інвестицій стають власні кошти підприємств, серед яких левова частка припадає на амортизаційні відрахування.
За допомогою амортизації реалізується швидкість звороту основних засобів, інтенсифікується процес їх відтворення, реалізується технічна та виробнича політика на підприємстві.
Основними факторами, що зумовлюють розмір амортизаційних відрахувань на підприємстві є:
- обсяги основних фондів та нематеріальних активів, що амортизуються;
- напрями та обсяги руху основних фондів та нематеріальних активів;
- механізм державного регулювання амортизації;
- структура основних фондів та нематеріальних активів;
- метод нарахування амортизації, що використовується підприємством;
- вік основних фондів та нематеріальних активів та ступінь їх амортизації.
На сьогодні в Україні механізм нарахування амортизації регламентується податковим законодавством для обчислення сум амортизаційних відрахувань при визначені оподатковуваного прибутку (Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05. 97р.) та національними стандартами бухгалтерського обліку для розрахунку справжніх витрат підприємств на компенсацію авансового капіталу (П(С)БО №7 "Основні засоби"). Виходячи з цього, з'ясуємо, яким чином зміна суми амортизаційних відрахувань внаслідок запровадження новоїконцепції амортизації може вплинути на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.
Перш за все у рамках фінансово-економічного аналізу визначимо, яку частку амортизаційні відрахування займають у собівартості продукції. Для прикладу візьмемо данні фінансової звітності за 1997-2000 роки дочірніх

 
 

Цікаве

Загрузка...