WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

товарах та послугах, і отримання прибутку від підприємницької діяльності.
Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності товариства є його прибуток. Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.
Вищим органом управління Товариства є збори Учасників: Вони складають з Учасників Товариства або призначених ними представників.
Для характеристики виробництва валової продукції, товарної продукції, а також розміру товариства розглянемо таблицю 2.1 (див. додатки).
З даних таблиці бачимо, що валова продукція у 2004 році порівняно з 2002 роком збільшилася на 213,1%, земельна площа у 2004 році зменшилась порівняно з 2002 роком на 3 га, в т.ч. сільськогосподарські угіддя на 3 га, і площа ріллі теж збільшилася на 7 га, середньооблікова чисельність працівників зайнятих в сільському господарстві зменшилась з 111 до 62 осіб, або 55,8 %. Середньорічна вартість основних засобів збільшилась з 134,1 тис. грн. до 939,3 тис. грн., що склало 700,4 %, і середньорічна вартість оборотних засобів зменшилася з 444,7 тис. грн. до 131,7 тис. грн., що склало -29,6 %.
Ефективність виробничої діяльності залежить від рівня спеціалізації, тобто як зосереджена господарська діяльність матеріальних і трудових ресурсів товариства на виробництво певних видів продукції. Для того, щоб побачити на якій саме продукції спеціалізується СТОВ "Стоколос" можна побачити в таблиці 2.2. (див. додатки)
Аналізуючи структуру товарної продукції в таблиці 1.2, бачимо ,що обсяг реалізації продукції в 2004р. зменшився , порівняно з 2002 роком зерна на 483 ц, цукрових буряків на 1550 ц, соняшника на 1325 ц, маса свиней в живій вазі 21 ц, що є негативним явищем. Розглядаючи структуру товарної продукції, найбільшу питому вагу в структурі має зерно - 67% , потім соняшник 8 %, цукрові буряки -7 % , свинарство -1,7 %.
Тобто напрямок спеціалізації СТОВ "Стоколос" -зерновий .Для того , щоб розглянути майновий стан товариства СТОВ "Стоколос" використаємо дані таблиці 2.3. (див. додатки)
З таблиці видно, що майно в 2004 р. по товариству в порівнянні з 2003роком збільшилося на 262,9 тис. грн. з нього необоротні активи збільшилися на 372,2 тис. грн.. з них основні засоби збільшилися на 374,4 тис. грн., а оборотні активи зменшилися на 109,3 тис. грн., з них матеріальні оборотні засоби збільшилися на 49,9 тис. грн., а фонди обігу (обігові кошти)зменшилися на 159,2 тис. грн. за рахунок зменшення дебіторської заборгованості на 476,0 тис. грн.
Загалом структура майнового стану СТОВ "Стоколос" виглядає позитивно, таблиця 2.4 (див. додатки)
Аналізуючи таблицю ми бачимо , що структура втрат і відрахувань змінилася суттєво , це пов'язане з появою нових статей затрат та зростання існуючих витрат, взагалі витрати виросли на 580 тис. грн. відповідно базисного року , або на 64,68%. Зокрема зріс розмір ПДВ на 108,8 тис. грн., або 68,9% ,що пов'язано зі збільшенням обсягів реалізації продукції ,а собівартість реалізованої продукції на 359,4 тис. грн., або 50,3 %.Адміністративні витати зросли на 8,6 тис. грн., або 31%,з"явилися фінансові витрати на 43,3 тис. грн. Також виросли витрати на збут на 8,4 тис. грн., або 115,1%, інші операційні витрати на 51,5 тис. грн., або 158,8%.
Взагалі структура витрат погіршилась, тому керівництву товариства необхідно вжити заходів , щодо обмеження сум затрат по таким статтям як:
- адміністративні витрати ;
- витрати на збут ;
- фінансові витрати;
- інші операційні витрати.
Проаналізувавши фінансові результати діяльності господарства таблиця 2.5(див. додаток ) за минулі три роки, можна сказати, що дохід від реалізації зріс на 195,7%, але також зросли і оперативні витрати на 177,2%. На цей показник вплинули:
- перш за все постійні витрати підприємств, тобто: адміністративні витрати зросли на 14,3 тис. грн., що становить 151,4%, зросли також і витрати на збут - 24,3 тис. грн., що становить -432,9 %.
Отже, фінансовий стан можна вважати привабливим.
Господарство спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур.
На території СТОВ "Стоколос" розташоване токове господарство, гараж, в якому налічується 13 автомобілі, тракторна бригада, до складу якої належить тракторів Т-150 - 6 штук, МТЗ - 80 - 6 штук, Т-25 - 3 шт., один трактор ДТ 75, 5 - культиваторів, 6 плугів, 8 сівалок, борів-120 шт., та свиноферма.
Середня багаторічна температура повітря складає - 7,5 С , середні багаторічні опади - 627 мм. Ґрунтові води пролягають глибше 3-4 м і в живленні рослин участі не беруть. Ґрунтове покриття неоднорідне : чорноземи типові та викучувані, реградовані. За даними агрономічного обстеження с-г угідь господарства , яке проводилось в серпні місяці , встановлено, що вміст гумусу в ґрунті - 2, 83 %
Основними постачальниками є: насіннєобробний завод, який постачає насіння цукрового буряка; Акціонерне товариство "РАЙЗ" - засоби захисту рослин, міндобрива.
Основними покупцями в СТОВ є: брокерські контори, Оріхівський цукровий завод, насіннєобробний завод, ринок, підприємці.
Пункти здачі сільськогосподарської продукції:
зерна - Лубенський насіннєобробний завод;
м'яса - ВАТ "Лубенський м'ясокомбінат".
РОЗДІЛ 3.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.
3.1. Організація документування та розробка робочих
інструкцій первинних документів та обліку амортизації основних засобів.
Приступаючи до розробки плану організації документування господарських операцій, перш за все, в СТОВ "Стоколос " складають перелік операцій, які належить документувати на даному підприємстві, потім визначають, якими документами буде оформлюватися кожен вид операції, кількість примірників кожного документа та їх призначення, а також порядок складання кожного документа. Велике значення при цьому в СТОВ "Стоколос" відіграє правильно складений документообіг, який повинен містити всі етапи створення системи управління документообігом . Організація документообігу наведена в додатку.
Під документообігом розуміють організовану систему створення, перевірки та обробки первинних документів в бухгалтерському обліку від моменту їх створення до передачі в архів.(32)
Розробка механізму управління документообігом є необхідною складовою організації бухгалтерського обліку, що забезпечує:
- стабільність роботи бухгалтерської служби;
- чіткість руху та оперативність обробки документів;
- своєчасність прийняття управлінських рішень.
Основні вимоги до складання бухгалтерських документів викладені в ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".(16)
За принципом повного висвітлення первинними бухгалтерськими документами повинні оформлюватися усі без винятку операції, які підлягають обліку.
Первинні документи повинні бути складені в моментздійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо

 
 

Цікаве

Загрузка...