WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

засобами тощо.
3.5 Проходити курси з підвищення кваліфікації у визначені терміни.
4.Відповідальність
4.1 За своєчасність і правильність відображення в обліку господарських операцій пов'язаних з основними засобами
4.2 Своєчасне виконання наказів і розпорядження директора підприємства, головного бухгалтера.
4.3 Дотримання трудової дисципліни.
4.4 Виконання обов'язків і використання прав, передбачених цією інструкцією.
4.5 Дотримання вимог інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії на підприємстві.
4.6 Про нерозголошення відомостей, що складають комерційну таємницю підприємства.
Інструкцію склав:
головний бухгалтер СТОВ "Стоколос" _______________
Н.П.Халява
З посадовою інструкцією ознайомився
і один екземпляр до виконання одержав: __________________
Додаток
Схема формування собівартості
Дослідження: Незважаючи на законодавчо встановлений перелік методів нарахування амортизації, на переважній більшості підприємств застосовується лише один чи кілька методів. Зокрема це нарахування амортизації згідно податкового законодавства, що дозволяє уникати подвійного обліку амортизації, але взагалі не відображає реального знецінення (зносу) основних засобів, та прямолінійний метод, найбільш простий та традиційний, але недоцільний по відношенню до багатьох об'єктів. В той же час активи, що використовуються підприємствами є різноманітними, мають свою специфіку у використанні та зношуванні. Такі реалії вимагають комплексного підходу до їх вирішення, що відображається у застосуванні до окремих груп основних засобів різних методів нарахування амортизації та різних підходів у визначенні терміну їх корисного використання. Розглянемо окремо кожен з регламентованих методів.
Прямолінійний метод амортизації забезпечує рівномірну амортизацію об'єкта протягом усього терміну його користування. При застосуванні прямолінійного методу амортизаційна вартість об'єкта рівномірно списується (розподіляється) протягом терміну його корисного використання. Переваги даного методу - простота розрахунку і рівномірність розподілу суми амортизації між обліковими періодами, що забезпечує порівнянність собівартості продукції з прибутком від його реалізації. Його недоліком є те, що він не враховує моральний знос, розходження у використанні виробничої потужності основних засобів у різні роки їхньої експлуатації і необхідність збільшення витрат на ремонт в останні роки служби.
Прямолінійний метод найбільше прийнятний для амортизації будинків, споруд та загальновиробничого устаткування. При визначенні строку корисного використання об'єкта береться до уваги термін його фізичного зносу та термін доцільного використання об'єкта
Виробничий метод нарахування амортизації передбачає нарахування місячної суми амортизації множенням фактичного місячного обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) на виробничу ставку амортизації.
Перевага цього методу є в тому, що він забезпечує максимально рівномірний (справедливий) розподіл амортизаційної вартості на виготовлену продукцію. Проте використання цього методу обмежено. Він застосовується насамперед для амортизації основного технологічного устаткування (машин, сільськогосподарської техніки), по яких може бути визначений вихід продукції (обсяг робіт, послуг). Основним недоліком цього методу є те, що в ряді випадків важко визначити сумарний виробіток об'єкта. Застосування цього методу можливо для всіх основних засобів конкретних підрозділів (бригад, ферм, ланок) з нерівномірними обсягами виробництва. Даний метод найбільш доцільно використовувати для розрахунку амортизаційних відрахувань основних засобів, що використовуються сезонно, таких як комбайни, сівалки, та інша сільськогосподарська техніка. При визначенні строку корисного використання об'єкта береться до уваги менший з термінів його фізичного та технологічного зносу та термін доцільного використання об'єкта.
Метод зменшення залишкової вартості (або метод зниження залишку) передбачає визначення річної суми амортизації множенням залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або початкової вартості на дату початку нарахування амортизації і річної норми амортизації. Забезпечує швидку (прискорену) амортизацію об'єкта протягом перших років його експлуатації. При застосуванні цього методу економічно обґрунтоване нарахування більшої суми амортизації в першому році використання об'єкта і поступове її зменшення надалі.
Даний метод доцільно застосовувати для амортизації об'єктів, схильних швидкому моральному старінню, у силу чого термін їхнього корисного використання може бути визначений за моральним зносом та терміном доцільного використання об'єкта. До таких об'єктів відносяться використовувані в адміністративних цілях транспортні засоби, прилади, засоби зв'язку, меблі, комп'ютери.
Метод прискореного зменшення залишкової вартості є різновидом попереднього. По цьому методі річна сума амортизації визначається як множення залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або початкової вартості на дату початку нарахування амортизації і подвоєної річної норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання об'єкта, що визначається за меншим зі строків морального та технологічного зносу та терміну доцільного використання об'єкта. Метод забезпечує ще більш швидку амортизацію, чим попередній. Доцільно застосовувати даний метод в умовах активного проходження інфляційних процесів, та для розрахунку амортизації по таких специфічних об'єктах як комп'ютерна техніка та програмне забезпечення.
Кумулятивний метод, або метод суми цифр років, ґрунтується на розрахунку так званого "кумулятивного коефіцієнта", що є по суті, нормою амортизації. Ефект від використання цього методу такий же, як і від використання методу зменшення залишкової вартості, - у перші роки експлуатації списується основна частина початкової вартості, але досягається це не за рахунок того, що в наступні роки зменшується база для нарахування амортизації, а за рахунок зменшення норми амортизації. Проте зменшення залишкової вартості відбувається повільніше. По закінченні останнього строку корисної експлуатації об'єкта його залишкова вартість дорівнює ліквідаційній. Доцільно застосовувати даний метод стосовно основних засобів з інтенсивнимфізичним та технологічним зношуванням. Термін корисної експлуатації визначається за терміном доцільного використання об'єкта.
Д О Д А Т К И
Додаток
ТОВ "Стоколос"
Від 15 січня 2005 р.
НАКАЗ №1
Про облікову політику на підприємстві в 2005р.
Згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року №996-XIV, в якому визначено правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності і у відповідності з положенням (стандартами) бухгалтерського обліку, регулюючи право самостійно визначати облікову політику товариства, наказую:
1. Починаючи

 
 

Цікаве

Загрузка...