WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

підсумку сума, тис. грн. у % до підсумку
А 1 2 3 4 5=3-1 6=4-2 7=5/1*100
Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки, споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар
Робоча і продуктивна худоба
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Всього
Додаток
Методи амортизації основних засобів
Додаток
Документування, пов'язаних з амортизацією основних засобів
Додаток
Графік документообігу для типового документу "Акт приймання-передачі (внутрішнього приміщення) основних засобів"
Назва господарської операції Зміст роботи з документами (вихідні данні) Строк виконання Виконавець Одержувач
1 2 3 4 5
Акт приймання - передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
Приймання об'єкту 1.1. Підготовка технічної документації за три робочі дні до дати приймання передачі Цех (відділ), який передає об'єкт приймальна комісія
1.2. Складання (заповнення) та підписання документу в день приймання приймальна комісія бухгалтерія
1.3. Перевірка та підписання документу протягом одного робочого дня після приймання бухгалтерія директор
1.4. Затвердження документа після трьох робочих днів після приймання, але не пізніше закінчення поточного місяця директор бухгалтерія
1.5. Відображення даних у регістрах бухгалтерського обліку протягом одного робочого дня після находження документації, але не пізніше другого робочого дня місяця, наступного за звітним бухгалтерія
Внутрішнє переміщення 2.1. Складання та підписання документу
перший примірник в день приймання-передачі Цех (відділ), який передає об'єкт бухгалтерія
другий примірник в день приймання-передачі Цех (відділ), який передає об'єкт цех (відділ) - одержувач
2.2. Перевірка та відображення даних у регістрах бухгалтерського обліку протягом першого робочого дня після находження, але не пізніше другого робочого дня місяця, наступного за звітним бухгалтерія
Безоплатна передача 3.1. Складання документу в двох примірниках затри робочі дні до дати приймання передачі Цех (відділ), який передає об'єкт бухгалтерія
3.2. Перевірка та підписи документів протягом одного робочого дня після надходження документу бухгалтерія директор
3.3. Затвердження документу протягом двох робочих днів директор Цех (відділ), який передає об'єкт
3.4. Підписання документу одержувачем в день приймання-передачі Цех (відділ), який передає об'єкт бухгалтерія (перший примірник),одержувач (другий примірник)
3.5. Відображення даних в регістрах бухгалтерського обліку протягом першого робочого дня після находження, але не пізніше другого робочого дня місяця, наступного за звітним бухгалтерія
Продаж 4.1. Складання документу в трьох примірниках за три робочі дні до дати приймання передачі Цех (відділ), який передає об'єкт бухгалтерія
4.2. Перевірка та підписання документу протягом першого робочого дня після находження документу бухгалтерія директор
4.3. Затвердження документу протягом двох робочих днів директор бухгалтерія (перший примірник),одержувач (другий примірник)
4,4, підписання документу в день приймання-передачі Цех (відділ), який передає об'єкт бухгалтерія (перший, другий примірник),одержувач (третій примірник),
4.5. Відображення даних в регістрах бухгалтерського обліку протягом першого робочого дня після находження, але не пізніше другого робочого дня місяця, наступного за звітним бухгалтерія
Додаток
Посадова інструкція бухгалтера по основним засобам.
СТОВ "Стоколос"
Лубенського району Полтавської області
"Погоджено" Затверджую"
Голова профкому Директор _________ (В.В.Сухомлин) _____________(Л.В.Новохацька)
"____"_________200__р. "____"__________200__р.
Посадова інструкція
бухгалтера з обліку основних засобів
1. Загальні положення
1.1 Бухгалтер з обліку основних засобів підлеглий головному бухгалтерові підприємства, має середню спеціальну освіту (ОКР "Молодший спеціаліст") чи вищу освіту (ОКР " Спеціаліст" або " Магістр") з бухгалтерського обліку.
1.2 Приймається і звільняється директором підприємства по рекомендації головного бухгалтера.
1.3 В своїй роботі бухгалтер з обліку основних засобів керується діючим законодавством України, наказами, розпорядженнями керівництва підприємства.
1.4 Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
1.5 Бухгалтер з обліку основних засобів підписує зобов'язання про нерозголошення відомостей, що складають комерційну таємницю підприємства.
1.6 Бухгалтер слідкує за змінами у нормативно-правової бази з обліку основних засобів і використовує їх у своїй роботі.
2. Обов'язки
2.1 Приймати активну участь в складенні місячних, квартальних і річних бухгалтерських звітах, балансах.
2.2 Контроль за здійсненням первинного обліку на підприємстві, розробка спеціалізованих форм документів з обліку основних засобів, інформування та навчання матеріально-відповідальних осіб з їх заповнення та подання до бухгалтерії підприємства.
2.3 Приймати звіти МВО разом з прикладеними до них первинними документами, звіряє балансові залишки матеріальних цінностей по книгах надходження і витрачання МВО.
2.4 Здійснює відображення в обліку надходження, зберігання та вибуття основних засобів, правильне визначення їх вартості, в тому числі ліквідаційної вартості, строку корисного використання.
2.5 Організовувати синтетичний і аналітичний облік господарських операцій з основними засобами.
2.6 Здійснює бухгалтерський контроль за збереженням основних засобів, як власних так і орендованих, в місцях зберігання і МВО, оформлює результати інвентаризації. Обов'язково присутній у складі інвентаризаційної комісії.
2.7 Правильно нараховує і відображає в обліку амортизацію (знос) основних засобів
2.8 Контроль за витратами на ремонт основних засобів, дотримання затверджених кошторисів.
2.9 Правильне відображення в системі бухгалтерських рахунків результатів реалізації основних засобів або їх іншого вибуття.
2.10 Відображає в обліку оренду (лізинг) основнихзасобів, контролює зберігання та ефективне використання цих основних засобів згідно укладеного договору оренди.
2.11 Складає будь-яку звітність, що стосується основних засобів.
3.Права
3.1 Не приймати до виконання і оформлення документів по операціях, які порушують діюче законодавство і встановлений порядок.
3.2 Повернути для вияснення і виправлення неправильно оформлені документи.
3.3 Давати розпорядження МВО щодо оформлення документів з обліку основних засобів.
3.4 Вносити пропозиції щодо покращення стану організації бухгалтерського обліку основних засобів, орендних (лізингових) операцій з основними

 
 

Цікаве

Загрузка...