WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

кредиторами"
3 Зарахування витрат на транспортування і монтаж на збільшення первісної вартості безоплатно одержаних основних засобів 10 "Основні засоби" 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів "
4 Одночасно з нарахуванням амортизації відображаємо визнання доходу 424 "Неоплачений капітал" 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"
5 Відображення сум ПДВ по операції 2 644 "Податковий кредит" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
6 Списання в порядку закриття рахунка 74 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" 79 "Фінансові результати"
Облік основних засобів, внесених до Статутного капіталу
1 Відображення вартості Статутного капіталу, зареєстрованої в засновницьких документах 46 "Неоплачений капітал" 40 "Статутний капітал"
2 Засновником внесений об'єкт основних засобів в погашення заборгованості до Статутного капіталу 10 "Основні засоби" 46 "Неоплачений капітал"
3 Витрати на транспортування, монтаж об'єкта основних засобів, внесеного в погашення заборгованості 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів " 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
4 Відображення суми податкового кредиту в ПДВ 644 "Податковий кредит" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
5 Зарахування витрат на транспортування та монтаж на вартість основних засобів 10 "Основні засоби" 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів "
Реалізація основних засобів
1 Оплачені основні засоби 31 "Рахунки в банках" 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
2 Відображено реалізацію об'єкта основних засобів 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
742 "Дохід від реалізації необоротних активів"
3 Відображена сума податкового зобов'язання з ПДВ 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 64 "Розрахунки за податками й платежами"
4 Списана нарахована сума зносу 131 "Знос необоротних активів" 10 "Основні засоби"
5 Відображена собівартість реалізованого об'єкта основних засобів - залишкова вартість 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" 10 "Основні засоби"
6 Списано на витрати собівартість реалізованих об'єктів основних засобів 79 "Фінансові результати" 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"
7 Суму доходу списано на фінансовий результат 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 79 "Фінансові результати"
Ліквідація основних засобів
1 Відображено списання суми нарахованого зносу 131 "Знос основних засобів" 10 "Основні засоби"
2 Списано залишкову вартість об'єкта, що ліквідується 977 "Інші витрати звичайної діяльності" 10 "Основні засоби"
3 Сума витрат, пов'язаних з ліквідацією об'єкта основних засобів списана на фінансовий результат 79 "Фінансові результати" 977 "Інші витрати звичайної діяльності"
Додаток
Аналіз структури і динаміки витрат і відрахувань товариства
№ Види витрат і відрахувань 2003 р 2004 р Відхилення
сума т.грн питома вага сума т.грн питома вага абсолют т.грн відносне т.грн
1 ПДВ 158 16,8 266,8 17,6 +108,8 +68,9
2 Акцизний збір
3 Інші відрахування
4 Собівартість реалізованої продукції 714,7 76 1074,1 70,7 +359,4 +50,3
5 Адміністративні витрати 27,8 3 36,4 2,4 +8,6 +31
6 Витрати на збут 7,3 0,7 15,7 1 +8,4 +115,1
7 Інші операційні витрати 32,5 3,5 84 5,5 +51,5 +158,5
8 Фінансові витрати 43,3 2,8 +43,3
9 Витрати від участі в капіталі
10 Інші витрати
11 Податок на прибуток
12 Надзвичайні витрати
13 Всього витрат і відрахувань 940,3 100 1520,3 100 +580 +61,68
Додаток
Аналіз розміру ТОВ "Стоколос"
№ 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2004 р. у % до 2002 р.
1 Валова продукція тис. грн. 843,8 1894,9 1798,3 213,1
2 Товарна продукція тис. грн. 793,9 1542 1342,48 169,1
3 Земельна площа всього, га 1087 1120 1090 100,3
У тому числі: сільськогосподарські угіддя 1087 1120 1090 100,3
З них: рілля 1068 1090 1075 100,7
4 Сердньооблікова чисельність працівників, осіб 118 130 120 101,7
5 Середньорічна чисельність працівників, зайнятих в сільському господарстві, осіб 111 83 62 -55,8
6 Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн. 134,1 564,9 939,3 700,4
7 Середньорічна вартість оборотних засобів, тис.грн. 444,7 64,3 131,7 -29,6
Додаток
Склад і структура товарної продукції сільського господарства в ТОВ "Стоколос"
Галузь і вид продукції Обсяг реалізації продукції, ц.
2002р. 2003р. 2004р. В середньому за 2002-2004рр. Вартість товарної
Продукції Тис. грн. (2004 р.) Структура тов. продукції
% № виду продукції за пит. вагою
Рослинництво - всього у тому числі: x x x x 1048,1 98 х
зерно 10143 10010 9660 9938 720,3 67 1
цукрові буряки 7482 6095 5932 6503 81,6 7 3
соняшник 2540 1400 1215 1718 89,4 8 2
Інша продукція х х х х 174,8 16 х
Тваринництво - всього у тому числі: х х х х 21,4 2 х
свинарство- продано (в живій масі) 73 68 52 64 18,7 1,7 4
Інша продукція х х х х 2,7 0,3 х
Разом по сільськогосподарському виробництву. х х х х 1069,5 100 х
Додаток
Аналіз майнового стану СТОВ " Стоколос" (станом на кінець року)
№ Вид майна 2003 р 2004 р Зміни (+,-)
Сума тис. грн.. У % до під-ку Сума тис. грн.. У % до під-ку Сума тис. грн.. У % до під-ку У % до величини
А Б 1 2 3 4 5=3-1 6=4-2 7=5/1* 100
Майно всього 1664,7 100,0 1927,6 100,0 269,9 0 15,79
1 Необ-ні активи з них: 568,4 34,1 940,6 48,8 372,2 14,7 65,48
1.1 Основні засоби 564,9 33,9 939,3 48,7 374,4 14,8 66,28
2 Оборотні активи 1096,3 65,9 987,0 51,2 -109,3 -14,7 -9,97
2.1 Матеріальні оборотні засоби 180,0 10,8 229,9 11,9 49,9 1,1 27,72
2.2 Фонди обігу (обігові кошти) з них: 916,3 55,1 757,1 39,3 -159,2 -15,8 -17,37
2.2.1 Готова пр-ція і товари 351,2 21,1 571,4 299,7 220,2 8,6 62,7
2.2.2 Дебіторська заборгов. 558,5 33,6 85,5 4,4 -473,0 -29,2 -84,69
2.2.3 Грошові кошти і поточні фін-ві інвестиції 6,6 0,4 100,2 5,2 93,6 4,8 1418
3 Витрати майб. періодів х х х х х х х
Додаток
Наявність та рух основних засобів у 2004 році
Показники Наявність на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Наявність на кінець року
Тис. грн. % Тис. грн. % тис. грн. % Тис. грн. %
Всього основних засобів, в тому числі:
Активна частина 1401,3 100,0 347,5 100,0 0 0 1748,8 100,0
З них промислово-виробничіосновні засоби, у тому числі:
1)Будинки, споруди та передавальні пристрої 757,9 54,1 0 0 0 0 757,9 43,3
2)Машини та обладнання 615,5 43,9 341,1 98,2 0 0 956,6 54,7
3)Транспортні засоби 6,5 0,4 0 0 0 0 6,5 0,4
4)Інструменти, прилади, інвентар 21,4 1,3 6,4 1,8 0 0 27,8 1,6
Невиробничі основні засоби 0 0 0 0 0 0 0 0
Додаток
Аналіз динаміки та структури формування основних засобів СТОВ" Стоколос"
Групи основних засобів Надійшло 2004р. Зміни (+,-)
минулий рік звітний рік сума, тис. грн. питомої ваги, пунктів у % до минулого року
сума, тис. грн. у % до

 
 

Цікаве

Загрузка...