WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

за 2004 рік складена у відповідності з П(С)БО згідно наказу МФ України № 87 від 31.03.1999 р., зареєстровано МЮ України 31.06.1999 року № 391/3684.
Згідно наказу № 151 від 3.12.2004 року проведена інвентаризація необоротних активів.
Облікова політика товариства визначена наказом № 1 від 27.01.2000 року, який діяв в 2004 році і який доповнений 15.01.2005 року положеннями щодо обліку транспортно-заготівельних витрат та розподілу загально-виробничих витрат.
Проведення аудиторської перевірки основних засобів СТОВ "Стоколос" показало:
1) Оприбуткування основних засобів проводиться на підставі первинних документів (Акту приймання-передачі). На підприємстві створено комісію з приймання об'єктів основних засобів.
2) Первісна вартість об'єкта основних засобів в актах приймання-передачі зазначена у відповідності вимог П(С)БО 7
3) За збереження об'єктів на підприємстві призначені матеріально-відповідальні особи, з якими укладені договори про матеріальну відповідальність.
4) Переоцінка основних засобів в 2004 році не проводилась.
5) Амортизація нараховується правильно, всі об'єкти прийняті для нарахування амортизації. Наказ "Про облікову політику СТОВ "Стоколос" передбачає нарахування амортизації на основні засоби здійснювати за методом зменшення залишку, встановивши при цьому норму амортизації за ставками, передбаченими ст. 8.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р. № 283/97-ВР зі змінами і доповненнями у розрізі груп, порядок формування яких установлено п.п. 8.2.2. Закону "Про прибуток підприємства".
За результатами перевірки аудитор вважає можливим видати позитивний висновок.
Групування основних засобів за функціональним призначенням, галузевою ознакою, використанням та належністю
Основні засоби
За призначенням Непромислові
За належністю власні Сільськогосподарські
Орендовані
Житлового господарства
За використанням діючі
Недіючі Торгівельно - збутові
Здані У запасі На Охорони здоров'я
В оренду (резерві) консервації
Культурно-побутового призначення
Комунального призначення
Промислово-виробничі
Будови цехів
Будови Будови складів, офісів
Естакада
Споруди Рампа
Градільня
Верстати
Обладнання Нагрівальні печі
виробниче Випарні апарати
Парогенератори
Обладнання Парові турбіни
силове Трансформатори
Передавальні пристрої Електромережі
Трубопроводи
Транспортні засоби Газопроводи
Вантажні та легкові автомобілі
Інструмент, інвентар
Та інші основні засоби
Додаток
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
№ п/п Показники 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2004 р.
у % до
2002 р.
Сума,
тис. грн. Питома
вага, % Сума,
тис. грн. Питома
вага, % Сума,
тис. грн. Питома
вага, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9=7/3*100
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 951,9 100 1613,3 100 1863 100 195,70
2. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 793,9 83,4 1346,5 83,5 1553,7 83,3 195,70
3. У % до доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (п2/п1*100) X 83,40 х 83,50 X 83,3 х
4. Операційні витрати у тому числі: 782,3 100 1210,2 100 1386,6 100 177,20
а) собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 714,7 91,4 1074,1 88,8 1192,1 86 166,80
б) адміністративні витрати 27,8 3,5 36,4 3 42,1 3,1 151,40
в) витрати на збут 7,3 0,9 15,7 1,3 31,6 2,2 432,90
г) інші операційні витрати 32,5 4,2 84 6,9 120,8 8,7 371,70
5. Валовий прибуток (збиток) (п2-п4а) 79,2 х 272,4 х 361,6 X 18,50
6 У % до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (п5/п2*100) х 10,00 х 20,20 X 23,3 х
7. Прибуток (збиток) від операційної діяльності 11,6 х 194,6 х 264,9 X 2283,60
8. Фінансові та інвестиційні доходи 87,7 х 28,2 х 0 X 0,00
9. Фінансові та інвестиційні витрати 0 х 43,3 х 37 X 0,00
10. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (п7+п8-п9) 99,3 х 179,5 х 227,9 X 128,60
11. Податок на прибуток від звичайної діяльності 29,79 х 53,85 х 68,37 X 38,58
12. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності (п10-п11) 69,51 х 125,65 х 159,53 90,02
13. У % до прибутку від звичайної діяльності до оподаткування (п12/п10*100) х 100 х 100 X 100 х
14. Надзвичайні доходи 0 х 0 х 0 X 0
15. Надзвичайні витрати і податки з надзвичайного прибутку 0 х 0 х 0 X 0
16. Чистий прибуток (збиток) (п12+п14-п15) 69,51 х 125,65 х 159,53 X 90,02
17. У % до прибутку (збитку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (п16/п1*100) х 10,40 х 11,10 X 12,2 X
18. У % до валового прибутку (збитку) (п16/п5*100) х 125,40 х 65,90 X 63 х
Надходження основних засобів здійснюється за схемою,
Документування надходження основних засобів
Ліквідація основних засобів за власною ініціативою
Додаток
Типові проводки бухгалтерського обліку надходження основних засобів
№ п/п Зміст господарської операції Дебет рахунка Кредит рахунка
Облік придбаних основних засобів (за плату)
1 Сплачено постачальнику за договором постачання за придбаний об'єкт 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками 31 "рахунки в банках"
2 Відображена в обліку сплачена сума за договором поставки (без ПДВ) 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів " 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками
3 На суму ПДВ (податковий кредит) 644 "Податковий кредит" 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками
4 Витрати, пов'язані з придбанням основних засобів (транспортні послуги, посередницькі тощо) 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів " 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
5 Відображення сум ПДВ по операції 4 644 "Податковий кредит" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
6 При придбанні легкових автомобілів відрахування до Пенсійного фонду 949 "Інші витрати операційної діяльності" 651 "Розрахунки по Пенсійному страхуванню"
7 Зарахування придбаних об'єктів до складу основних засобів (відображення на балансі) 10 "Основні засоби" 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів "
Облік будівництва основних засобів господарським способом
Витрати на спорудження і виготовлення основних засобів 152 "Придбання (виготовлення)основних засобів " 205 "Будівельні матеріали", 23 "Виробництво", 66 "Розрахунки з оплати праці", 65 "Розрахунки за страхуванням"
Зарахування збудованого об'єкта на баланс 10 "Основні засоби" 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів "
Облік безоплатно одержаних основних засобів
1 Безоплатно одержані основні засоби 10 "Основні засоби" 424 "Неоплачений капітал"
2 Витрати на транспортування і монтаж безоплатно одержаних основних засобів 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів " 685 "Розрахунки з іншими

 
 

Цікаве

Загрузка...