WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

якого село Висачки Лубенського району, в наслідок скрутного економічного становища коштів на закупівлю добрив не вистачає, тому протягом останніх трьох років вносилась лише невелика кількість органічних добрив.
Основним шляхом забруднення навколишнього середовища добривами є недосконалість організаційних форм, а також технології транспортування, зберігання і внесення добрив; порушення агрономічної технології їх внесення; недосконалість самих добрив, їх хімічних, фізичних і механічних властивостей.
Негативний вплив сільськогосподарської діяльності на природне середовище відбувається внаслідок зрошення та осушення земель, збільшення використання важких машин і сільськогосподарської техніки. А погіршення природних властивостей землі згубно впливає на екологічні системи і умови життя людини.
В СТОВ "Стоколос" заходи по охороні навколишнього середовища майже не проводяться. Звичайно ,якби товариство було повністю забезпечено у фінансовому плані, то заходи щодо покращення природного середовища проводилися б у повному обсязі, адже підвищення родючості ґрунтів - це одне з головних завдань кожного сільськогосподарського товариства, оскільки від цього залежить, покращення їх економічного становища і економіки країни в цілому.
Отже, для покращення якості й екологічної чистоти сільськогосподарської продукції та збереження агро ресурсів треба впроваджувати агроекологічні підходи до ведення сільського господарства. Ці підходи не потребують великих інвестицій, не знижують вихід продукції, яка стане більш рентабельною.
Потрібно застосовувати агротехнічні прийоми ,які підвищують родючість зруйнованих ґрунтів - підвищення норми органічних і мінеральних добрив, залуження ділянок.
Таким чином, правильне і раціональне використання всіх земель, охорона їх і постійне підвищення родючості є основою підвищення благополуччя людини. Тому всі, хто користується землею, повинні залишити її прийдешнім поколінням в доброму стані.
ВИСНОВКИ
В даній дипломній роботі було розглянуто питання організації обліку та аудиту амортизації (зносу)основних засобів в сільськогосподарських підприємствах на прикладі СТОВ "Стоколос" .
На сьогоднішній день актуальним є питання пошуку резервів підвищення ефективності діяльності підприємств. Для того, щоб відбувався процес виробництва, необхідні певні засоби виробництва. Основні засоби є саме тією необхідною основою діяльності підприємства.
Головною метою СТОВ "Стоколос" є отримання прибутку шляхом вирощування технічних культур: цукрового буряку , зернових культур, соняшнику та виробництво м'яса.
Вищим органом управління діяльності СТОВ "Стоколос" є збори учасників.
Загальна вартість майна на 1 січня 2005року становить 1927,60тис.грн.
Урожайність окремих культур за останні 3 роки змінюється з незначними відхиленнями, і була на такому рівні :зернові та зернобобові-550,2 ц;цукрові буряки -185,4 ц; соняшник-9,9 ц. Продуктивність тварин знаходиться майже на одному рівні, середньодобовий приріст живої маси свиней 126 г. і 120г.
Таким чином економічні показники за останні 3 роки мають більш менш стабільний характер для товариства.
Господарсько-фінансова діяльність підприємства здійснюється в відповідності з діючим законодавством, прийнята система бухгалтерського обліку задовольняє законодавчим вимогам. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться по журнально-ордерній формі рахівництва із застосування нового Плану рахунків. Фінансова звітність складається у відповідності з П(С)БО згідно наказу МФ України № 87 від 31.03.1999 року, зареєстровано МЮ України 31.06.1999 р. № 391/3684.
СТОВ "Стоколос" використовує норми амортизаційних відрахувань, які передбачені податковим законодавством, тобто річні норми амортизаційних відрахувань встановлюються в процентах до балансової вартості кожної групи основних засобів на початок звітного періоду у таких розмірах:
Група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої - 5%;
Група 2 - автомобілі та інші транспортні засоби, меблі, побутові електронні, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини, конторське, офісне обладнання та інвентар - 25 %;
Група 3 - інші основні засоби, що не увійшли до груп 1 і 2, включаючи сільськогосподарські машини та знаряддя, робочу худобу - 15%.
Досліджуючи організацію обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в СТОВ "Стоколос" було виявлено такі недоліки:
- несвоєчасно проводиться оформлення первинних документів, що затримує в встановлені строки відобразити їх в бухгалтерському обліку;
- порушується графік документообігу по обліку наявності та використання основних засобів;
- окремі первинні документи складаються довільної форми, що може призвести до різних зловживань;
- часто порушуються вимоги до заповнення первинних документів (не завжди заповнюються необумовлені виправлення тощо).
Наведені недоліки недопустимі в умовах ведення обліку за Національними Положеннями(стандартами) бухгалтерського обліку.
З метою покращення стану організації обліку амортизації необоротних активів та підвищення економічної ефективності виробництва продукції у СТОВ "Стоколос" пропонуються такі заходи:
- проводити постійний контроль за витратами господарської діяльності, зокрема за процесами організації нарахування амортизації необоротних активів
- періодично проводити перегляд реальної вартості необоротних активів ;
- впроваджувати у виробничо-господарську діяльність сучасні прогресивні технології виробництва продукції, що будуть спрямовані на покращення фінансового стану підприємства, завдяки придбанню нової техніки, сучасного обладнання та устаткування ;
- вибрати найдоцільніший метод нарахування амортизації по необоротних активах .
- автоматизувати облік нарахування амортизації по необоротних активах у СТОВ "Стоколос" за рахунок придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення .
- суворо дотримуватись правил техніки безпеки та якомога більше виділяти коштів на охорону праці, зокрема на засоби індивідуального захисту;
- для подолання екологічної кризи і створення таких умов, коли аграрне виробництво розвиватиметься на інтенсивній, конкурентоспроможній і водночас екологічно безпечній основі, врахувати всі екологічні чинники, вимоги екологічної безпеки будь якого виробничого процесу підприємства, раціонального використання і охорони природних ресурсів.
Всі вище перелічені заходи та пропозиції дозволяють значно покращити стан організації обліку та всю виробничо-фінансову діяльність СТОВ"Стоколос".
Для удосконалення управління підприємством, ведення бухгалтерського обліку і проведення аналізу його фінансового стану необхідно використовувати сучасні технічні засоби побудови різноманітних інформаційних систем, а також проводити докорінну реконструкцію технічної та інформаційної бази підприємства на основі впровадження автоматизованої системи обліку, до складу якої входили б автоматизовані робочі

 
 

Цікаве

Загрузка...