WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

"Стоколос" стан охорони праці знаходиться на задовільному рівні. Відсутні нещасні випадки, число захворювань зменшується, кошти на фінансування заходів з охорони праці виділяються за призначенням.
Для поліпшення умов праці та усунення недоліків, з метою попередження травматизму та недопущення їх повторної появи необхідно:
1. Доручити інженеру по охороні праці, до початку весняно-польових робіт, провести заміну і оновлення необхідних засобів безпеки (вогнегасників, аптечок, спецодягу).
2. Завідувачу кадрами доручити переглянути посадові інструкції, по всіх працюючих, на наявність вимог по виконанню норм охорони праці ;
3. Покращити матеріально-технічну базу служби охорони праці (поновити плакати по охороні праці на місцях).
4. Своєчасно проводити інструктажі з охорони праці, особливо цільовий і повторний ;
5. Керівнику товариства разом із головою профспілкового комітету
призначити уповноважених від трудових колективів для проведення першого і другого ступеня адміністративно - громадського контролю.
Створити комісію з питань охорони праці і не рідше одного разу в квартал проводити перевірку стану охорони праці в товаристві із залучення до неї відповідних осіб.
РОЗДІЛ 6.
ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Екологічна експертиза - це вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважений державний орган ,еколого-експертних формувань та об'єднань громадян. Ґрунтується екологічна експертиза на міжгалузевому дослідженні, аналізі та оцінці перед проектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей.
Спрямована екологічна експертиза на підготовку висновків про відповідність запланованої діяльності нормам та вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.
Завдання екологічної експертизи полягають у регулюванні суспільних відносин в галузі експертизи для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, захисту екологічних прав та інтересів громадян держави.
Мета екологічної експертизи - запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на природне середовище та здоров'я людей ,а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях та суб'єктах.
Основними принципами екологічної експертизи є:
- гарантування безпечного для життя і здоров'я людей навколишнього
середовища;
- збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і соціальних інтересів;
- наукова обґрунтованість, об'єктивність і незалежність;
- комплексність, превентивність і оприлюднення результатів;
- державне регулювання і законність.
Об'єктами екологічної експертизи можуть бути:
1. Проекти законодавчих та інших нормативно - правових актів.
2. Перед проектні, проектні матеріали.
3. Документація із впровадження нової технології, техніки, матеріалів.
4. Екологічні ситуації, що склалися в окремих пунктах та регіонах.
5. Діючі об'єкти та комплекси.
6. Військові, оборонні та інші об'єкти.
Вимоги до проведення екологічної експертизи такі:
1. Дотримання пріоритету права суспільства на сприятливе екологічне середовище.
2. Гармонійне поєднання екологічних та економічних інтересів;
3. Екологічна сумісність об'єктів з вимогами охорони довкілля.
4. Комплексна еколого-економічна оцінка існуючого впливу на навколишнє середовище.
5. Альтернативні варіанти зменшення негативних впливів об'єктів експертизи на оточує середовище.
6. Суворе дотримання законодавства та державних норм природокористування;
Суб'єкти екологічної експертизи :
1. Міністерство охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки.
2. Органи та установи Міністерства охорони здоров'я.
3. Місцеві ради народних депутатів і органи виконавчої влади.
4. Громадські організації екологічного спрямування.
5. Інші установи та організації ,які залучають до проведення екологічної
експертизи.
6.Окремі громадяни.
Форми екологічної експертизи в Україні: державна, громадська та інші.
Висновки державної екологічної експертизи обов'язкові для виконання, а громадські та інших видів екологічної експертизи мають рекомендаційний характер, вони враховуються при проведенні державної експертизи.
Порядок проведення екологічної експертизи:
1. Перевірку наявності та повноти матеріалів та реквізитів на об'єкти екологічної експертизи.
2. Аналогічне опрацювання матеріалів екологічної експертизи.
3. Узагальнення окремих експертних досліджень та наслідків діяльності
об'єктів експертизи.
4. Підготовку висновків.
Проведення екологічної експертизи передбачено Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991р.(7), та "Про екологічну експертизу" від 09.02.1995р.(19)
Проведення екологічної експертизи діяльності сільськогосподарських комплексів базується на основі вимог "Водного"(3) та "Земельного"(4) кодексів України від 06.06.1995р. та 13.03.1992р. відповідно, "Основ земельного законодавства", Закону "Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.1992р.,(8) Законів України "Про власність" від 07.02.1991р.(6), "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14.02.1992р(9)., "Про інвестиційну діяльність від 18.09.1991р., "Про споживчу кооперацію" від 10.04.1992р., "Про плату на землю" від 03.07.1992р., "Про селянське (фермерське) господарство" від 22.06.1993р.(9), " Про енергозабезпечення" від 01.07.1994р.(11)
Основним законодавчим актом, який регулює питання охорони навколишнього природного середовища є Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991р.(7) Цей закон передбачає систему гарантій екологічної безпеки людини, вносить певну впорядкованість в систему управління в галузі природокористування.
Україна через високий рівень концентрації промислового виробництва та сільського господарства ,внаслідок неправильного використання природних ресурсів протягом десятиріч перетворилась в одну з найнебезпечніших в економічному відношенні країн.
Сільське господарство як центральна ланка агропромислового комплексу найближче з навколишнім середовищем і здійснює на ґрунти та інші природні ресурси. Саме тому проблема раціонального природокористування і покращення навколишнього середовища в системі АПК має надзвичайноважливе значення.
Безпосередній зв'язок з природними ресурсами має галузь рослинництва, так як вирощування сільськогосподарських культур пов'язане з ґрунтами. У процесі використання земельних ресурсів будь-яка діяльність призводить до виснаження ґрунту, тому слід дотримуватись систем сівозмін, а також року проводить підживлення ґрунту, через внесення добрив.
Але, на жаль, в СТОВ "Стоколос" місце знаходження

 
 

Цікаве

Загрузка...