WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

начальникові цеху та старшому уповноваженому з охорони праці цеху.
2 ступінь: начальник цеху, уповноважений найманих працівників з охорони праці, механік та енергетик щотижня обходять виробничі ділянки,
перевіряють стан справ у цеху та виявлені порушення записують у "Журнал оперативного контролю за станом охорони праці". Після проведення перевірки, проводиться нарада з інженерно - технічними працівниками цеху і прийняття рішення щодо усунення порушень оформляються розпорядженнями по цеху.
3 ступінь: щомісячно керівник разом з головою профкому та головою комісії з охорони праці, та головні спеціалісти знайомляться з станом праці всього підприємства.
На нараді після звітів начальників цехів вирішуються питання, пов'язані з профілактикою травматизму та професійних захворювань. Прийняті рішення оформляються наказом або розпорядженням по товариству.
В СТОВ "Стоколос" фінансування охорони праці здійснюється самим товариством. Згідно ст. 19 Закону України "Про охорону праці"(22) - не менше 0,5% від суми реалізованої продукції.
Заходи, що стосуються забезпечення робітників спецодягом, спецвзуттям, забезпечення працюючих у шкідливих умовах лікувально - профілактичним харчуванням і молоком, навчання з питань охорони праці не включаються до номенклатурних заходів. Ці заходи фінансуються і здійснюються відповідно до законодавства Відповідно до номенклатури заходів з охорони праці, в товаристві розроблені планові заходи з охорони праці, які забезпечені проектно - кошторисною документацією, фінансами і матеріальними ресурсами. Кошти і матеріальні ресурси, виділені на виконання заходів з охорони праці, чітко використовувалися за призначенням.
Розглянемо затрати, понесені на заходи з охорони праці в таблиці в
розрізі 3-х років.
Таблиця 5.1.
Затрати на охорону праці в СТОВ "Стоколос"
Види затрат 2002р. 2003р. 2004р.
Всього затрат грн. 3850 5100 5200
в тому числі:
на номенклатурні міроприємства, передбачені кол.договором (Знв) 360 480 510
на засоби індивідуального захисту (Зе) 2600 3925 4150
на лікувально профілактичні заходи 895 695 540
Показник розподілу матеріальних затрат (Крв) 0,094 0,094 0,098
Як свідчать дані таблиці 5.1, в товаристві виділялися кошти на охорону праці. Найбільшу питому вагу в загальній сумі займають затрати на засоби індивідуального захисту. Показник розподілу матеріальних затрат за останні три роки майже не змінювався і становив 9%. Аналізуючи джерела фінансування заходів по охороні праці, слід зазначити, що кошти були використані за призначенням.
Щоб уникнути травм на виробництві, слід виконувати вимоги безпеки перед початком, під час роботи, по її закінченню, які викладені в Інструкції про охорону праці.
Завдяки дотриманню вимог праці в даному товаристві за останні три роки нещасних випадків не було, спостерігаються лиш захворювання.
Таблиця 5. 2.
Показники стану виробничого травматизму, та захворювань
в СТОВ" Стоколос"
Показники 2002р. 2003р. 2004р.
1. Середньорічне число працюючих (Р), чол. 140 130 120
2. Число нещасних випадків (Nн) в тому числі:
- з тимчасовою втратою працездатності
- з стійкою втратою працездатності
- з смертельним наслідком
2а. Число захворювань (Nз) 21 32 28
3. Коефіцієнт частоти нещасних випадків (захворювань):
(Кчн=N*1000/Р);(Кчз=N*100/Р) 15,00 24,60 23,33
4. Коефіцієнт тяжкості нещасних випадків (захворювань):
(Ктн=Ттр/Nн)
(Ктз=Тзах/Nз) 16,7 11,7 9,4
5. Коефіцієнт втрат робочого часу (Кв=Кч*Кт) 250,5 287,82 219,3
6. Втрати працездатності по травм., дн. (Ттр) - - -
7. Втрати працездатності по захвор. дн. (Тзах) 350 374 264
8. Сумарне число днів непрацездатності по виробничому травматизму за захворюванням за рік (Ттр+Тзах), дн. 350 374 264
Дані таблиці свідчать, про те, що останні три роки, не сталося не єдиного нещасного випадку. В зв'язку з тим, що зменшувалася кількість працюючих, знижувалося і число захворювань, відповідно зменшилися коефіцієнт захворювань, коефіцієнт тяжкості, коефіцієнт втрат робочого часу.
Під нещасним випадком розуміють травми, отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, ушкодження внаслідок аварії, пожеж, стихійного лиха тощо. Поняття "виробничий травматизм" охоплює нещасні випадки, які сталися в процесі виробничої діяльності, при яких організм людини зазнав миттєве пошкодження, викликане зовнішньою дією. Сукупність нещасних випадків, що сталися за певний період і в певних межах, називають виробничим травматизмом.
На зменшення професійних захворювань, перш за все, впливає впорядкованість робочого часу, пожежні санітарно - гігієнічні умови на робочих місцях.
У відповідності із Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності" кожне товариство відраховує страхові тарифи в Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Розмір тарифу для СТОВ "Стоколос" - 0,20%. Із цих сум
ФСС виплачує відшкодування матеріальної і моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей в разі настання страхового випадку.
Таблиця 5. 3.
Витрати від виробничого травматизму та захворювань в СТОВ" Стоколос"
Види затрат 2002р 2003р 2004р
А.Витрати ФСС з н/в
1.Виплачено по лікарняних листах ,грн.:
- по виробничому травматизму;
- по проф. захворюванням;
2.Виплати по інвалідності
3. Виплати по смерті потерпілого, грн. - - -
Б.Втрати ФСС з тимчасовою втратою працездатності
1. Виплачено по лікарняним листкам. грн.:
- по загальним захворюванням 2450 3168 1860
В.Втрати підприємства
(В під):
1а.Середньодена зарплата, грн. 10 12 15
1. Виплачено по лікарняним листам(5 днів), грн.: - - -
- по виробничому травматизму - - -
-по загальним захворюванням 1050 1920 2100
2.Витрати по штрафах, грн. - - -
3.Вартість зіпсованого обладнання та матеріалів, грн. - - -
4а.Загальна вартість продукції виробленої підприємством за рік 1154380 1220400 1230804
4.Витрати із-за не додер. продукції., грн. 15753 14048 16407
5.Витрати на розслідування нещасного випадку, грн. - - -
6.Страхові тарифи в ФСС від н/в 550 576 720
7.Страхові тарифи в ФСС з тимчасової втрати працездатності 2,9 % 7975 8352 10440
8.Сумарні економічні витрати, грн. 27778 28064 31527
9.Річний економічний ефект - 3286 7463
Отже, за даними таблиці 5.3. ми бачимо, що відбулося зростання сумарних витрат товариства в 2004 році в порівнянні з 2003 року на 3463,00 грн.,2003 рік з 2002 роком - на 286,00грн.
Це відбулося за рахунок зростання витрат по лікарняних листках і втрат від недоотримання продукції.
Мінусовий річний економічний ефект в 2004 році збільшився на 3463,00грн. в порівнянні з 2003 роком. Кошти, вкладені в охорону праці не дали позитивного результату.
Враховуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що у СТОВ

 
 

Цікаве

Загрузка...