WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

праці в товаристві чітко визначені обов'язки всіх головних спеціалістів залежно від їх фаху та посади.
Обов'язками головного зоотехніка є брати участь в розробці спеціальних заходів з охорони праці в тваринництві, в проведенні навчання працівників в своїй галузі з охорони праці, стежить за санітарним станом ферми.
Обов'язками ветлікаря є здійснення постійного контролю за ветеринарно - санітарним станом на фермах, стежить за дотриманням норм, правил, інструкцій з охорони паці, особливо при обробленні тваринних приміщень хімічними речовинами та при застосуванні лікувальних препаратів, приладів.
Разом з головним зоотехніком організовує пропускний режим та дизбар'єр на фермах, медичні огляди працівників тваринництва і контролює їх проведення, впроваджує профілактичні заходи по запобіганню захворювання працівників ферм.
Згідно чинного законодавства про працю жоден працівник не може бути допущенний до роботи, якщо відповідно не підготовлений з охорони праці. Працівники допускаються до роботи тільки після проходження перевірки знань, проведенні інструктажів.
Типове положення про навчання з питань охорони праці №15 від 26.01.2005р.(15) спрямоване на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці, яке проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності.
В товаристві на основі цього Типового положення, розробляється і затверджується наказом керівника відповідне положення товариства про навчання з питань охорони праці, формується план - графік проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з яким повинні бути ознайомлені працівники.
Працівники товариства при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи повинні проходить навчання і перевірку знань згідно з вимогами цього Типового положення.
Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за тими нормативними актами про охорону праці, додержання яких входить до їх службових обов'язків.
Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці згідно з вимогами типового положення покладається на керівника товариства, а в структурних підрозділах - на керівників цих підрозділів, контроль - на інженера з охорони праці.
Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників при підготовці, здійснює інженер з охорони праці, якому доручена організація цієї роботи.
В товаристві для перевірки знань працівників з питань охорони праці наказом керівника створюється постійно діючі комісії. Головою комісії призначається заступник керівника товариства, в службові обов'язки якого
входить організація роботи з охорони праці. До складу комісії входять спеціаліст служби охорони праці, юридичної і технічної служб, представники
органів державного нагляду за охороною праці та профспілки.
Посадові особи і спеціалісти від ДНАЄП 0. 00-8. 01-93 "Перелік посад посадових осіб", які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, до початку виконання своїх обов'язків, а також періодично, один раз на три роки, проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Типові тематичний план і програма навчання з питань охорони праці цієї категорії працівників проводиться згідно додатку 3 Типового положення. Зміст тематичного плану і програми уточнюються з урахуванням вимог охорони праці.
Інші особи проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов'язків, до початку роботи і періодично раз на три роки безпосередньо на товаристві.
Позачергове навчання та перевірка знань посадових осіб, спеціалістів, працівників з питань охорони праці проводяться:
- при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці;
- при введенні в експлуатацію нового устаткування;
- при переведенні працівника на іншу роботу, що потребує додаткових знань з питань охорони праці.
Програми попереднього спеціального навчання розробляються відповідними службами товариства з урахуванням конкретних виробничих умов і відповідних їм чинних нормативних актів про охорону праці та затверджуються наказом керівника.
Для проведення навчання з охорони праці в СТОВ" Стоколос" існує спеціально обладнаний кабінет з охорони праці. Робота цього кабінету організовується інженером з охорони праці, відповідно до планів, затверджених керівником товариства. Кабінет забезпечений довідково-інформаційною картотекою, нормативною документацією та літературою.
В СТОВ "Стоколос" проводять вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктаж.
Вступний інструктаж проводять з усіма без винятку, який вперше беруть на роботу. Його проводить інженер з охорони праці в кабінеті з охорони праці і реєструють в журналі.
Первинний інструктаж проводять з усіма особами без винятку, яких вперше беруть на роботу, переведеними з інших робіт, відрядженими, учнями та студентами, що прибули на практику. Його проводять безпосередній керівник підрозділу індивідуально з кожним або групою працівників, які виконуватимуть одну і ту ж роботу, звертаючи їх увагу на небезпечні виробничі фактори.
Через 6 місяців після проведення первинного інструктажу на робочому місці незалежно від кваліфікації, освіти проводять повторний інструктаж.
Цей інструктаж проводять по програмі інструктажу на робочому місці з реєстрацією його у відповідному журналі.
Позаплановий інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників однієї професії за програмою первинного інструктажу на робочому місці, якщо виникли зміни з охорони праці, в технологічних процесах, при порушенні вимог безпеки.
Цільовий інструктаж проводять з працівниками перед початком робіт, для яких потрібен наряд - допуск, його проведення реєструють в наряді - допуску на виконання робіт.
Всі заходи, які стосуються досягнення норм безпеки, гігієни праці в
СТОВ" Стоколос" обумовлені в колективному договорі.
В товаристві для фінансування цих заходів використовуються кошти фонду охорони праці.
Система оперативного контролю за станом охорони праці має метою посилення уваги до питань охорони праці і виробничої санітарії з боку керівників підрозділів, а також особистої відповідальності керівників за створення здорових і безпечних умов праці у довірених підрозділах.
Система оперативного контролю за станом охорони праці має 3 ступеня контролю і полягає у такому:
1 ступінь: щодня майстер із уповноваженим з охорони праці ділянки обходять робочі місця і визнають порушення Правил охорони праці, записують їх у "Журналоперативного контролю" за станом охорони праці і вживають заходів до усунення виявлених недоліків. У разі відсутності порушень у "Журналі" роблять запис "Порушень Правил охорони правил немає".
Усі записи у журналі робляться за підписами майстра і уповноваженого з охорони праці.
Наприкінці зміни підсумки перевірки доповідаються

 
 

Цікаве

Загрузка...