WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

капітальний ремонт, реконструкцію та консервацію за рішенням платника податку або Кабінету Міністрів України.
Повнота відображення нарахованих сум зносу (амортизації) основних засобів перевіряється за регістрами бухгалтерського обліку в журналі-ордері № 10/1, Головній книзі та річній звітності. Правильність відображення у балансі (форма 1) залишкової вартості основних засобів (рядок 030), перевіряється шляхом визначення різниці між первісною вартістю (рядок 031) і нарахованим зносом (рядок 032).
4.4 Оформлення підсумків аудиторського дослідження.
Після здійснення аудиторської перевірки, аудитор оформляє її результати у вигляді аудиторського звіту, та аудиторського висновку, який викладено у висновках до даного розділу.
Перед оформленням результатів перевірки необхідно представити аудиторські докази, які було зібрано аудитором. до основних видів збору аудиторських доказів належать:
" Спостереження за виконанням господарських або бухгалтерських операцій;
" Усне опитування;
" Одержання письмових підтверджень;
" Перевірка документів, одержаних клієнтом від третіх осіб;
" Перевірка документів клієнта;
" Перевірка арифметичних розрахунків.
В товаристві СТОВ"Стоколос" за останні роки аудиторська перевірка не проводилася. Розрахунок відхилень виявлених під час аудиторської перевірки можна навести на слідую чому прикладі:
Підчас перевірки виявлено завищення оцінки основних засобів, що призвело до перевищення суми амортизаційних відрахувань в податковому обліку на 185 грн. 85 коп. Відповідно на цю суму було збільшено валові витрати та зменшено оподатковуваний прибуток. Виходячи з цього, не донарахування податку на прибуток склало 46 грн. 46 коп. Штрафна санкція у випадку самостійного виявлення помилки складає 5% від суми не донарахованого податку, що дорівнює 2 грн. 32 коп. Відповідно сплаті до бюджету підлягає сума 48 грн. 78 коп.
Висновок до даного розділу можна оформити у вигляді аудиторського висновку:
В СТОВ "Стоколос" було проведено аудит наявності та руху основних засобів за 2004 рік. Дані в бухгалтерській звітності підготовлені і надані бухгалтерією господарства, виходячи з положень Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та положень (стандартів) бухгалтерського обліку України
Відповідальність за створення та діяльність системи бухгалтерського обліку на підприємстві несе керівник підприємства, який відповідним наказом створює бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, яка і проводить підготовку даних бухгалтерської звітності взагалі і звітності з наявності та руху основних засобів зокрема. Обов'язок аудитора полягав в тому, щоб висловити думку про вірогідність у всіх істотних аспектах даної звітності в частині оплати праці на основі проведеного аудита.
Аудиторська перевірка проводилась у відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність". Аудит планувався і проводився таким чином, щоб одержати достатню впевненість у тім, що бухгалтерська звітність в частині наявності та руху основних засобів не містить істотних перекручень. Аудит містив в собі перевірку на вибірковій основі підтверджень числових даних і пояснень, що містяться в бухгалтерській звітності по наявності та руху основних засобів. Проведений аудит дає досить підстав для того, щоб висловити думку про вірогідність бухгалтерської звітності в частині наявності та руху основних засобів.
В результаті аудиторської перевірки були виявлені невеликі погрішності при проведенні оцінки та індексації вартості основних засобів та кілька випадків погрішностей при амортизаційних відрахувань.
Таким чином, якщо залишити осторонь певні виправлення, що могли б бути визнаними необхідними і є завіреними, можна сказати, що перевірена бухгалтерська звітність в частині наявності та руху основних засобів достовірна, тобто підготовлена таким чином, щоб забезпечити у всіх істотних аспектах відображення наявності та руху основних засобів в СТОВ "Стоколос" станом на 1 січня 2005 року.
РОЗДІЛ 5.
ОХОРОНА ПРАЦІ.
Сучасний розвиток аграрного виробництва змінює характер і склад праці, потребує рішучих дій для поліпшення її умов, профілактики професійних захворювань трудівників села. Агропромисловий комплекс сьогодні - одна з найрозгалудженіших і травмонебезпечних галузей виробництва. Тому охорона праці - це важливий соціально - організаційний мотив поліпшення умов праці.
Охорона праці - це система законодавчих актів, соціально - економічних, організаційних, технічних і лікувально гігієнічних і лікувально - профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і
працездатності людини в процесі праці. Основними складовими частинами охорони праці є законодавство про працю, виробнича санітарія, техніка безпеки, пожежна безпека, які тісно пов'язані між собою.
Керівник товариства, спеціалісти, інші службові особи сільськогосподарських підприємств повинні бути глибоко переконані в тому, що завдяки створенню здорових і безперечних умов праці та відповідних санітарно-побутових умов для всіх працівників, можна значно підвищити загальну культуру виробництва та його ефективність.
В СТОВ "Стоколос" за стан охорони праці в першу чергу відповідає
керівник товариства та інженер з охорони праці, в галузі рослинництва до також несе відповідальність головний агроном, а в галузі тваринництва-головний зоотехнік і ветлікар. Вони забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджують інструкції про обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених функцій.
Як відомо, основним завданням організації охорони праці є створення здорових і безпечних умов праці. Це стає можливим завдяки проведенню навчання усіх працівників в товаристві, перевірки їх знань;обладнанню кабінету з охорони праці; розробці і виконанню заходів з охорони праці; аналізу показників і причин виробничих травм і захворювань. На підприємстві повинні бути усунені причини, які б призводили до нещасних випадків, професійних захворювань, і виконанні профілактичних заходів.
Для забезпечення охорони праці в товаристві розробляються і затверджуються положення, інструкції, що діють в межах товариства, здійснюється постійний контроль за додержанням працівниками
технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами іншими засобами виробництва.
Проведення цих заходів необхідно здійснювати на основі найновіших досягнень науки, передового досвіду та включати комп'ютерну техніку, спеціальні засоби сигналізації.
Спеціалісти з охорони праці мають право видавати приписи щодо усунення недоліків, одержувати від керівників структурнихпідрозділів необхідні відомості і пояснення з питань охорони праці, вимагати відстрочення від роботи осіб, які не пройшли медичний огляд, інструктажі, навчання і не мають допуску до робіт; зупинити роботу виробництва у разі порушень, які створюють небезпеку для життя та здоров'я людей.
Із загальних обов'язків з охорони

 
 

Цікаве

Загрузка...