WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

зносу об'єкта основних засобів визначається множенням відповідно первісній вартості і суми зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки.
Аудитор має перевірити, чи проводилась переоцінка об'єктів на дату балансу. Результати переоцінки мають знайти відображення у відповідних підтверджуючих документах (акті переоцінки, довідці або розрахунку з бухгалтерії, експертному висновку), а також інвентарній картці обліку основних засобів.
Перевірка проведення переоцінки здійснюється для всіх видів діючих основних засобів, а також тих, що знаходяться на консервації, в резерві, за Правильність відображення в обліку операцій по внутрішньому переміщенню основних засобів перевіряється на основі інвентарних описів і накладних (форма № ОЗ-2). Під час дослідження операцій по переміщенню основних засобів необхідно з'ясувати доцільність переміщень предметів, правильність оформлення цих операцій, повноту і своєчасність оприбуткування предметів, з огляду на при цьому, що переміщення основних засобів вимагають значних витрат там, де ці засоби вибувають з експлуатації.
Своєчасність оприбуткування основних засобів визначається порівнянням дат оприбуткування у журналі-ордері № 13 з датами, зазначеними в актах прийому-передачі основних засобів. Перевіряється наявність випадків заміни нових основних засобів на подібні з великим строком зносу або списаними раніше, а також оприбуткування на підставі актів приймання-передачі розкомплектованих машин і обладнання. При необхідності проводиться зустрічна перевірка на підприємстві, що передало або продало основні засоби.
пасі чи незавершеному будівництві, основних засобів, що підготовлені до списання в установленому порядку актами на списання.
Операції по надходженню, переміщенню, вибуттю і ліквідації основних засобів досліджують по первинних документах і бухгалтерських записах. Звертається увага на правильність, своєчасність і повне оприбуткування основних засобів. По основних засобах, що надійшов безкоштовно, важливо провести зустрічну перевірку
Досліджуючи операції по вибуттю і ліквідації основних засобів, установлюють, чи не був завищений при цьому відсоток відпрацьовування, щоб продати їх по більш низьких чи високих цінах. Ліквідація основних засобів вивчається по складеним відповідним актам. Важливо установити: акти ліквідації складені правомочними фахівцями чи ні, за установленою формою, передбаченою типовими формами первинного обліку, розробленими Міністерством статистики України; чи дотриманий порядок списання ліквідованих основних засобів; чи обґрунтовані обставини і причини ліквідації основних засобів; оприбутковані матеріальні цінності чи ні.
Необхідно вивчити і правильно визначити результати ліквідації основних засобів; чи дотримані нормативні акти про порядок списання устаткування, що стало непридатним, господарського інвентарю й іншого майна, що мається в складі основних засобів. За даними аналітичного обліку з'ясовують, чи не знаходяться тривалий час основні засоби в запасі; які причини й обставини несвоєчасного введення їх у дію; установлюють, чи немає на підприємстві зайвих основних засобів, чи забезпечується збереження і які застосовуються запобіжні заходи для їхньої передачі по призначенню. Пильна увага приділяється ефективному використанню основних засобів.
Аудит операцій по руху основних засобів проводиться з метою встановлення законності, а також правильності і своєчасного оформлення операцій по них.
Законність надходжень основних засобів у результаті капітальних вкладень визначається шляхом зіставлення оприбуткованих об'єктів з переліком і з титульним списком.
По всіх незаконних надходженнях основних засобів, некорисним переміщенням, переміщенням по неправильно оформлених документах, а також по фактах несвоєчасного оприбуткування основних засобів аудитор з'ясовує причини порушень і встановлює конкретно винних у цьому обличчя. Міри приймаються підприємством для того, щоб у подальшій діяльності не допустити порушень.
Доцільно звертати увагу на такі випадки, як можливі зловживання, приховані за рахунок збільшення вартості окремих об'єктів основних засобів, правильність передачі їх під звіт матеріально відповідальним особам; установлюють, чи не зменшується кількість окремих предметів з одночасним збільшенням вартості інших предметів основних засобів, факти надмірності, розтрат і незаконного придбання основних засобів. При аудиті операцій вибуття основних засобів, зв'язаних з їх устарінням і зносом, необхідно установити обґрунтованість ліквідації, чи оприбутковані придатні для використання деталі і матеріали. При списанні основних засобів внаслідок фізичного зносу перевіряється дотримання амортизаційних строків служби. Передчасне їх списання є порушенням правил експлуатації машин та обладнання, безгосподарним ставленням до майна.
Незалежно від причини вибуття основних засобів операції відображаються на рахунку 712 "Реалізація інших оборотних активів". В процесі аудиту встановлюється правильність оформлення операцій по вибуттю основних засобів, повноті відображення на рахунку 712, правильність виявлення і списання одержаних доходів (втрат), дотримання вимог діючого законодавства.
При безоплатній передачі і продажу основних засобів за ціною, нижчою від ринкової, особливо перевіряється передача і реалізація фізичним особам, тобто правильність утримання і перерахування в бюджет прибуткового податку.
При безоплатній передачі основних засобів, їх продажу по ціні, нижчій від ринкової, обов'язковим є нарахування ПДВ, виходячи із ринкової вартості на момент передачі (реалізації). Аудитор повинен переконатися, судячи по кожному факту вибуття основних засобів, що підприємство нарахувало ПДВ (дебет рахунка 712, кредит рахунка 643) і сплатило податок в бюджет (дебет рахунка 643, кредит рахунка 311).
Особливість аудиту операцій щодо ліквідації основних засобів полягає в тому, що аудитор повинен встановити правильність списання виявленого фінансового результату від ліквідації недоамортизованої частини основних засобів.
При списанні об'єкта його відновна вартість і знос поділяється на дві частини : на момент переоцінки основних засобів ( перша частина) і ту, що утворилася в результаті проведених переоцінок (друга частина). Тому виявлені під час ліквідації таких об'єктів втрати на рахунку 712 повинні бути списані частково за рахунок додаткового капіталу.
Аудитор встановлює наявність наказу керівника товариства про створення постійно діючої комісії по списанню основних засобів її складу та доцільність списання.
Для виявлення доцільності списання основних засобів порівнюються дані актів ліквідаціїз даними інвентарних карток та інвентарними списками, а також перевіряються всі записи, проведені в обліку від надходження до вибуття об'єкта основних засобів.
Далі перевіряється правильність розрахунку збитків від ліквідації основних засобів. Збитки визначаються як сума недоамортизованої частини ліквідованих об'єктів і витрат з

 
 

Цікаве

Загрузка...