WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

значення параметрів, що визначають склад даних, які входять до звіту (період, за який видаватимуться дані бухгалтерського обліку) шляхом введення початкової та кінцевої дати, інші параметри (наприклад, тип валюти).
Програма також надає можливість збереження сукупності параметрів для звіту заданого виду для подальшого використання, та можливість деталізації (розшифровки) звітів при його перегляді. На найнижчому рівні деталізації здійснюється перехід до конкретної проводки операції.
Основні стандартні звіти, реалізовані в програмі, та їх характеристику подано нижче:
" "Оборотно - сальдовая ведомость" - містить для кожного рахунку інформацію про залишки на початок та кінець періоду, а також обороти по дебету та кредиту за встановлений період. Цей звіт в бухгалтерській практиці використовується найчастіше.
" "Оборотно - сальдовая ведомость по счету" - використовується для рахунків, по яких ведеться аналітичний облік, при цьому здійснюється відокремлення залишків від оборотів по конкретних об'єктах аналітичного обліку (субконто).
" "Карточка счета" - включаються всі проводки, в яких задіяний даний рахунок, крім того, наводиться залишок на початок та кінець періоду, обороти за період та залишки після кожної проводки.
В програмі також є набір регламентованих звітів - це передусім податкові та бухгалтерські звіти. Набір регламентованих звітів регулярно поповнюється.
Як висновок до даного розділу, можна сказати, що автоматизація обліку амортизації основних засобів є надзвичайно ефективним заходом вдосконалення облікової роботи, запорукою впровадження диференційованого підходу до обліку амортизації. Для ведення автоматизованого обліку амортизаційних відрахувань достатньо провести Як висновок до даного розділу, можна сказати, що автоматизація обліку амортизації основних засобів є надзвичайно ефективним заходом вдосконалення облікової роботи, запорукою впровадження диференційованого підходу до обліку амортизації.
РОЗДІЛ 4.
АУДИТ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.
4.1.Мета та завдання аудиту основних засобів.
Щоб аудиторська перевірка була якісною й ефективною, аудитору важливо планувати свою роботу. Планування роботи аудитора потрібно насамперед для одержання необхідної інформації про клієнта, його бізнес, систему обліку і внутрішнього контролю, оцінці ступеня ризику і, зокрема, ризику матеріальних помилок, що не може бути усунутий системою внутрішнього контролю клієнтів. Крім того, планувати роботу потрібно ще і тому, щоб визначити час і обсяг роботи, плани аудитора повинні удосконалюватися і переглядатися в разі потреби. План аудиторської перевірки основних засобів наведено у додатку
Завданням аудиту основних засобів є:
- оцінка організації синтетичного й аналітичного обліку основних засобів у бухгалтерії підприємства і по матеріально відповідальних особах у місцях їх експлуатації;
- визначення технічного стану та збереження основних засобів;
- своєчасність і правильність документального оформлення та відображення у бухгалтерських регістрах надходження, переміщення і вибуття основних засобів;
- перевірка правильності нарахування зносу, амортизації та відображення в обліку;
- своєчасність і правильність списання недоамортизованої частини основних засобів;
- перевірка дотримання підприємством податкового законодавства щодо основних засобів;
- оцінка правильності обліку підприємством витрат на ремонт;
- перевірка результатів проведеної переоцінки основних засобів та правильності віднесення її на рахунки бухгалтерського обліку.
Джерелами дослідження операцій з основними засобами є: "Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (форма № ОЗ-1); "Акт прийому-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів" (форма № ОЗ-2); "Акт на списання основних засобів" (форма № ОЗ-3) і "Акт на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗ-4); інвентарні картки обліку основних засобів (форма № ОЗ-6); опис інвентарних карток по обліку основних засобів (форма № ОЗ-7); інвентарні списки за місцем перебування й експлуатації основних засобів (форма № ОЗ-9); акт інвентаризації і рахункові зведення за результатами інвентаризації основних засобів. Також використовують кошториси і завдання чи плани капітального ремонту основних засобів, дефектні акти на проведення капітальних ремонтів основних засобів, розрахунок амортизації основних засобів (форми №№ ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16), що відповідають відомості і журнали-ордери, бланки і т.д.
Аудит основних засобів проводиться в такій послідовності:
- ознайомлення з обліковою політикою підприємства щодо обліку основних засобів;
- уточнення дати проведення останньої інвентаризації основних засобів, її результатів;
- ознайомлення з матеріалами переоцінки (індексації) основних засобів та їх відображення в обліку;
- перевірка документального оформлення (наявності наказів) створення на підприємстві постійно діючої комісії по списанню основних засобів, заключення договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з особами, відповідальними за їх збереження;
- ознайомлення з договорами про оренду основних засобів за місцями їх експлуатації у матеріально відповідальних осіб;
- отримання інформації (наказів, списку матеріально відповідальних осіб, що звільнилися);
- встановлення забезпеченості бухгалтерії підприємства діючими нормативними документами щодо ведення обліку основних засобів формами уніфікованої документації з обліку основних засобів.
Одним зі шляхів підвищення ефективності виробництва підприємств, фірм, об'єднань і ін. є вільне використання і збереження на всіх ділянках основних засобів. Важливо на початку аудита забезпечити повну інвентаризацію всіх засобів. Для цього призначається спеціальна комісія, що перевіряє основні засоби в натурі і відображає в інвентаризаційних описах (додатки) по вартості, указує повну їхню назву і призначення, інвентарні номери й інші технічні й експлуатаційні показники. Належна увага звертається на наявність недіючого, некомплектного і зайвого устаткування, усвідомлюються обставини і причини і даються відповідні пропозиції по усуненню недоліків. Інформацією, що характеризує використання основних засобів (фондів), є показники фондовіддачі і фондоємності, які варто правильно визначити, що важливо для аудиторів. Установлена при фактичній перевірці оцінка об'єктів, що не узяті на облік, виробляється у відповідності з вартістю відновлення і визначається по діючому технічному стані з оформленням відомостей про оцінку і знос відповідними документами. Якщо основні засоби були відновлені,реконструйовані, розширені чи переустатковані і внаслідок цього змінилися основні їхні призначення, то вони заносяться в опис під найменуванням, що відповідає новому призначенню. Коли буде встановлено, виконані роботи капітального характеру - добудування поверхів, прибудова нових чи приміщень часткова ліквідація будинків і споруджень - не відбиті в обліку

 
 

Цікаве

Загрузка...