WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

довідникової картки вказують:
" Рахунок затрат, на який нараховується амортизація.
" Вид затрат.
" Метод нарахування.
" Ліквідаційну вартість.
" Строк корисного використання у місяцях.
" Якщо потрібно нараховувати знос у податковому обліку, то треба відмітити, до якої групи відноситься даний елемент.
Облік амортизації є складовою обліку необоротних активів, що поділяється на декілька етапів, які мають самостійне значення, нормативне регулювання та документальне оформлення. Такими етапами є:
" надходження необоротних активів;
" зарахування на баланс підприємства (введення в експлуатацію);
" нарахування амортизації на необоротні активи;
" вибуття необоротних активів.
Для нарахування зносу в програмі "1С: Бухгалтерія 7.7" використовується документ "Нарахування зносу". Оскільки цей документ використовує для розрахунків реквізити довідника Необоротні активи, то перед його введенням довідник повинен бути заповнений, щоб забезпечити правильність розрахунків.
За допомогою цього документа можна щомісячно нараховувати амортизацію для всіх матеріальних і нематеріальних активів у бухгалтерському обліку, а також щоквартально - у податковому обліку. Варіант нарахування амортизації (у бухгалтерському або податковому обліку) визначають шляхом вибору відповідної можливості в діалоговій формі документа.
Розглянемо особливості нарахування амортизації за бухгалтерським і податковим обліком.
Функція нарахування зносу в програмі реалізована за такими методами:
" "прямолінійне списання" (прямолінійний метод);
" "зменшення залишку" (кумулятивний метод);
" "сума одиниць" (виробничий метод);
" "нарахування амортизаційних відрахувань в податковому обліку" (податковий метод).
Метод нарахування амортизації у бухгалтерському обліку для кожного об'єкта задають у реквізиті Метод розрахунку зносу довідника Необоротні активи. На підставі даних з довідника амортизацію у бухгалтерському обліку нараховують одночасно щодо всіх матеріальних і нематеріальних активів. У разі вибору методу прямолінійного списання для розрахунку сум зносу потрібні такі дані, як:
" ліквідаційна вартість (сума, яку очікують отримати за актив після закінчення терміну його використання);
" очікувана тривалість використання активу.
Метод зменшення залишку передбачає використання для розрахунку сум амортизації щомісячну норму амортизації. Тоді сума амортизаційних відрахувань визначена як добуток залишкової вартості об'єкта на його норму амортизації.
Метод суми одиниць для розрахунку суми зносу потребує таких параметрів, як:
" ліквідаційна вартість об'єкта;
" розрахунковий обсяг виробництва;
" обсяг виробництва поточного місяця.
Нагадаємо ще раз: усі параметри, потрібні для розрахунку зносу кожного з об'єктів тим чи іншим методом, повинні бути задані в довіднику Нематеріальні активи. У цьому ж довіднику визначають рахунок і аналітику затрат, куди буде зачислена сума нарахованого зносу в кореспонденції з субрахунком рахунка 13 Знос необоротних активів.
Щодо амортизації в податковому обліку, то її нараховують лише за необоротними активами (матеріальними і нематеріальними), що належать виробничим фондам підприємства. Для таких необоротних активів у довіднику Нематеріальні активи обов'язково повинна бути увімкнена можливість Виробниче (підлягає амортизації в податковому обліку) на закладці Додатково діалогової форми редагування реквізитів елемента довідника. Для таких матеріальних активів знос нараховують із застосуванням норм амортизації, визначених для кожної групи основних фондів.
Для кожного матеріального виробничого активу в групі реквізитів Податковий облік діалогової форми елемента довідника Необоротні активи повинна бути визначена група ОФ, до якої він належить. Норми амортизації і знижувальні коефіцієнти для кожної групи задають у довіднику Податки і відрахування. Амортизацію окремого об'єкта основних фондів групи 1 ведуть на позабалансовому рахунку ОЗ.1 до досягнення балансовою вартістю об'єкта значення 100 неоподатковуваних мінімумів, а амортизацію груп 2 і 3 - до досягнення балансовою вартістю нульового значення.
Амортизацію для необоротних матеріальних активів нараховують за кредитом субрахунків ОЗ.1.ОЗ.2.ОЗ.3, а для нематеріальних активів - за кредитом рахунка НА.2. Оскільки кредитний обіг цих субрахунків використовують для побудови регламентованих звітів, зокрема, декларації про прибуток, то у кредиті цих рахунків, окрім сум, амортизаційних відрахувань, не повинні бути відображені жодні інші суми. Тому списання балансової вартості виробничого матеріального активу у випадку його ліквідації потрібно виконувати методом червоного сторно.
Провести документ Нарахування зносу, не закриваючи його діалогової форми, дає змогу кнопка Провести. Після проведення стає активною кнопка Друкувати, за допомогою якої можна отримати друковану форму відомості нарахування амортизації у бухгалтерському або податковому обліку.
Для отримання детальнішої інформації про наявність і рух засобів підприємства ведеться аналітичний облік. Сама можливість ведення аналітичного обліку і кількість його можливих розрізів по одному рахунку визначається в процесі конфігурування програми.
В програмі "1С: Бухгалтерия 7.7" аналітичний облік організується за допомогою спеціального механізму "субконто". На етапі конфігурування визначається перелік можливих видів субконто. Під видом субконто розуміють сукупність однотипних об'єктів аналітичного обліку. Так, всі основні засоби утворюють субконто "Основные средства".
Ведення аналітичного обліку по конкретному рахунку визначається налагодженням субконто, що задається в Плані рахунків. Якщо для рахунку ведення аналітичного обліку задано за допомогою набору видів субконто, то такий аналітичний облік називається багаторівневим. З іншого боку, аналітичний облік може бути багаторівневим, якщо одним із субконто рахунку є багаторівневий довідник.
По даній темі облік ведеться по субконто "необоротні активи".
В субконто зазначається конкретний основний засіб, по якому нараховується амортизація.
У програмі "1С: Бухгалтерия 7.7" реалізовано можливість роботи як з регламентованими, так і зі стандартними звітами.
В типову конфігурацію включено набір стандартних звітів. Стандартні звіти - це цілісна система, яка дозволяє формувати одні звіти на підставі інших, деталізуючи дані звіту. Вони призначені для отримання даних за підсумками по бухгалтерських проводках в різних розрізах. Такі звіти можуть бути складені при використанні Плану рахунків бухгалтерського обліку, що використовується в програмі,незалежно від змісту та призначення конкретних рахунків. Стандартні звіти можуть застосовуватись для отримання як узагальненої, так і детальної інформації по будь - яких ділянках обліку.
Для роботи зі звітами використовується пункт меню "Отчетность", причому на екран видається діалогова форма налагодження параметру звіту. В ній потрібно ввести

 
 

Цікаве

Загрузка...