WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

затвердження передається до бухгалтерії, де зберігається протягом терміну експлуатації і одного місяця після списання з балансу за умови, якщо за цей термін діяльності проведена документальна ревізія.
(2) Один примірник акту ОЗ-1 передають до бухгалтерії, де на його підставі здійснюється запис в інвентарній картці та інвентарному списку.
(3) Заповнені інвентарні картки реєструються в описі ОЗ-7.
(4) За даними інвентарних карток, а також за даними форм розрахунку амортизації в кінці місяця заповнюються картки обліку основних засобів.
(5) Інвентарні картки, а також картки обліку руху основних засобів сумарно звіряються з даними синтетичного обліку.
(6) В кінці звітного року за даними карток обліку руху основних засобів та за даними синтетичного обліку заповнюються дані звітності по основних засобах.
(7) Після ліквідації основних засобів і складання актів на списання основних засобів перший примірник передається до бухгалтерії, де на його підставі робиться запис до інвентарного списку основних засобів, також вилучають відповідну інвентарну картку, що відображається в описі інвентарних карток з обліку основних засобів. Другий примірник акту залишається у МВО. Вилучена картка зберігається в бухгалтерії протягом встановленого періоду.
(8) Акт форми ОЗ-2, підписаний МВО, яка приймає основні засоби, та представником відділу чи підприємства, де здійснювався ремонт, передається до бухгалтерії. В бухгалтерії на підставі акту здійснюється запис до форми ОЗ-6 та вносяться зміни до форми ОЗ-14 (ОЗ-15, ОЗ-16) щодо збільшення балансової вартості основних засобів на суму витрат, пов'язаних із завершенням модернізації, реконструкції тощо.
Для наглядного прикладу опишемо один з первинних документів по обліку амортизації (зносу) основних засобів, візьмемо "Акт приймання-передачі (внутрішнього приміщення) основних засобів (форма ОЗ№1).
Акт приймання-передачі оформлюють на кожний окремий інвентарний об'єкт. Складання загального акту для декількох об'єктів допустимо тільки в тому випадку, якщо вони однотипні, мають однакову вартість і надійшли на підприємство одночасно на відповідальне зберігання однієї і тієї ж особи.
Акт приймання-передачі основних засобів після затвердження передається до бухгалтерії, де зберігається протягом терміну експлуатації і одного місяця після списання з балансу за умови, якщо на цей термін діяльності проведена документальна ревізія. Він заповнюється в одному примірнику, проте, при передачі основних засобів іншому підприємству акт складається у двох примірниках.
Наведемо графік документообігу для типового документу "Акт приймання-передачі (внутрішнього приміщення) основних засобів (форма ОЗ№1) у таблиці 3.
Акт приймання-передачі основних засобів (форма № ОЗ-1) разом з технічною документацією передають до бухгалтерії підприємства, яка на їх підставі відкриває інвентарну картку (форма ОЗ-6).
3.4. Впровадження комп'ютерних технологій в організацію обліку амортизації основних засобів.
Застосування комп'ютерної техніки вносить певні зміни до організації бухгалтерського обліку, причому обчислювальна техніка з допоміжного засобу перетворюється на визначний фактор організації обліку, змінюючи не тільки форму обліку, але й зміст. Ці зміни зумовлені тим, що змінюються способи обробки інформації, за яких забезпечується різна швидкість надання звітної інформації. Вона забезпечується раціональною організацією облікових даних, одноразовим їх отриманням та передачею по всіх напрямках.
Виділяють дві послідовні стадії автоматизації обліку: механізацію облікових робіт на окремих ділянках обліку за допомогою обчислювальних пристроїв (так звану "малу механізацію") та комплексну автоматизацію бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої системи управління підприємством (АСУП).
Способи обробки облікової інформації поділяють на три види: паперовий, механізований і комп'ютеризований (автоматизований) залежно від виду обчислювальної техніки, що застосовується.
Можна виділити декілька підходів та напрямів до комп'ютеризації бухгалтерського обліку:
" системний підхід до автоматизації бухгалтерського обліку;
" розробка форм обліку, орієнтованих на використання комп'ютерів;
" трансформація методу бухгалтерського обліку.
В умовах КСБО методологія обліку змінюється в різних напрямах: змінюється система бухгалтерського обліку, перебудовується методологія обліку, змінюється обліковий процес, підвищується рівень управління, відбувається якісна та кількісна зміна облікового апарату та його функцій.
На СТОВ "Стоколос" до цього часу не впроваджена автоматизована система бухгалтерського обліку, проте, виходячи, з доцільності та економічної ефективності такого кроку, впровадження автоматизації є необхідним та навіть обов'язковим в умовах, що склалися.
Спеціалізовані бухгалтерські програми дозволяють:
1) складати оборотну відомість і баланс в будь-який момент часу при будь-якій кількості введених господарських операцій. Це надає можливість в процесі обліку складати кілька проміжних оборотних відомостей для визначення собівартості продукції з врахуванням незавершеного виробництва, обороту по реалізації, прибутку, окремих податків тощо;
2) в будь-який момент часу коригувати введені операції:
- змінювати суму, дату, зміст і коментарі;
3) доповнювати журнал операцій новими операціями в будь-якому місці і порядку;
4) цілком та безслідно знищувати будь-які операції;
5) будувати різноманітні звіти на підставі журналу операцій.
Розглянувши розміри та організаційну структуру СТОВ "Стоколос", для проведення автоматизації на ньому можна запропонувати бухгалтерський програмний комплекс 1С Підприємство 7.7. Вказана програма дозволяє проводити злагоджений, систематизований, та деталізований облік на малих та середніх підприємствах, до яких відноситься базове господарство.
Облік амортизаційних відрахувань в програмі відбувається на основі обліку основних засобів. При цьому облікова робота зводиться до наступних процесів:
" створення та ведення довідників;
" первинний облік;
" синтетичний облік;
" підготовка звітності.
Довідники - спеціальні засоби, що забезпечують ведення списків однотипних облікових об'єктів та зберігання параметрів, що характеризують ці об'єкти. Всі об'єкти (елементи) довідника мають свій унікальний код, який дозволяє програмі їх ідентифікувати незалежно від значень інших параметрів, у тому числі й назви.
Для автоматизації обліку амортизації основних засобів використовують довідник "Необігові активи".
У довіднику "Необігові активи" зберігається список об'єктів основних засобів,нематеріальних активів Цей довідник використовують під час введення та редагування низки документів, а також для аналітичного обліку на рахунках 10, 11, 12, 13, 18, 01.
Трирівнева структура довідника дає можливість об'єднувати його елементи в різноманітні групи і підгрупи.
Для нарахування амортизації, в додаткових відомостей

 
 

Цікаве

Загрузка...