WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

основних засобів визначається як різниця між доходом від операції вибуття і сумою залишкової вартості об'єктів, непрямих податків і витрат, пов'язаних з операцією вибуття.
Ліквідація об'єкта може бути як повною, так і частковою.
У разі часткової ліквідації (п. 35 П(С)БО 7 ) первісна вартість об'єкта зменшується на суму первісної вартості ліквідованої частини, а знос об'єкта зменшується відповідно на величину зносу ліквідованої частини.
Дохід, що отримується від продажу об'єктів основних засобів, показується у статті "Інші доходи" (ряд.130) форми № 2 "Звіт про фінансові результати". Тут же показується і дохід, який може виникнути при оприбуткуванні матеріальних цінностей, отриманих у результаті ліквідації об'єктів основних засобів.
У статті "Інші затрати" (ряд.160) форми № 2 відображаються такі витрати:
- собівартість реалізації (продажу) необоротних активів;
- залишкова вартість та інші затрати на об'єкти основних засобів, що безплатно передаються або ліквідуються.
В бухгалтерському обліку вибуття об'єктів основних засобів відображується в наступному порядку:
1). Підприємство продало об'єкти основних засобів, що йому належали:
- окремо розташовану будівлю механічного цеху (на умовах передоплати);
- вантажний автомобіль;
- верстат.
№ п/п Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн.
1 2 3 4 5
Будівля цеху
1 Отримана передоплата за будівлю цеху від покупця 311 377 72 000
2 Відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ 643 641 12 000
3 Списана залишкова вартість будівлі цеху 972 103 5 070
4 Списана суму зносу 131 103 45 630
5 Відображена договірна вартість будівлі цеху, що продається 377 742 72 000
6 Відображені розрахунки за податковими зобов'язаннями з ПДВ 742 643 12 000
7 Списана на фінансові результати залишкова вартість будівлі цеху 793 972 5 070
8 Списаний на фінансові результати дохід від продажу будівлі цеху 742 793 60 000
9 Відображений прибуток від продажу будівлі цеху 793 44 54 930
Вантажний автомобіль
1 Відображений дохід від продажу вантажного автомобіля 377 742 7 800
2 Відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ 742 641 1 300
3 Списаний знос вантажного автомобіля 131 105 1 200
4 Списана залишкова вартість вантажного автомобіля 972 105 4 800
5 Списані інші затрати, пов'язані з продажем автомобіля 972 685 200
6 Списаний на фінансові результати дохід від продажу вантажного автомобіля 742 793 6 500
7 Списані на фінансові результати витрати, пов'язані з продажем автомобіля 793 972 5 000
8 Отримана виручка від покупця за проданий вантажний автомобіль 311 377 7 800
9 Відображений прибуток від продажу вантажного автомобіля 793 44 1 500
Верстат
1 Відображений дохід від продажу верстата 311 742 600
2 Відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ 742 641 100
3 Списаний знос верстата 131 104 80
4 Списана залишкова вартість верстата 972 104 720
5 Списаний на фінансові результати дохід від продажу верстату 742 793 500
6 Списана на фінансові результати залишкова вартість верстата 793 972 720
7 Відображений збиток від продажу верстата 44 793 220
2). На підприємстві було ліквідовано будівлю складу у зв"язку з ветхістю і повним зносом, у результаті чого цей об'єкт не було сенсу ремонтувати:
№ п/п Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн.
1 2 3 4 5
1 Списаний знос ліквідованої будівлі складу 131 103 2 400
2 Відображені затрати, пов'язані з ліквідацією будівлі складу 976 66,65 950
3 Оприбутковані будматеріали, отримані від розбирання будівлі складу 209 746 370
4 Списаний на фінансовий результат дохід, отриманий від ліквідації будівлі складу 746 793 370
5 Списані на фінансові результати витрати, пов'язані з ліквідацією будівлі складу 793 976 950
6 Відображений збиток від ліквідації будівлі складу 44 793 580
3). Підприємство ліквідувало частину устаткування цеху з причини повного зносу:
№ п/п Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн.
1 Списаний знос ліквідованого устаткування 131 104 7 700
2 Відображені затрати на ліквідацію устаткування 976 661,65 250
3 ООприбутковані на склад матеріальні цінності, отримані від ліквідованого устаткування: запчастини, брухт 207
207 746
746 1 050
1 050
4 Списаний на фінансові результати дохід, отриманий від ліквідації устаткування 746 793 1 200
5 Списані витрати, пов'язані з ліквідацією устаткування 793 976 250
6 Відображений прибуток від ліквідації устаткування 793 44 950
4). Підприємство безплатно передало ТОВ "Колос" естакаду:
№ п/п Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн.
1 2 3 4 5
1 Списаний знос переданої естакади 131 103 2 000
2 Списана залишкова вартість переданої естакади 976 103 3 000
3 Відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ виходячи із звичайної ціни (звичайна ціна дорівнює залишковій вартості) 976 641 600
4 Списані на фінансові результати витрати, пов'язані з безплатною передачею естакади 793 976 3 600
5 Відображений збиток від безплатної передачі естакади 44 793 3 600
3.3. Технологічна картка виконавця облікового процесу з обліку амортизації основних засобів.
Процес поповнення підприємством своїх основних засобів з метою збільшення виробничих потужностей заміни зношених об'єктів новими називається надходженням об'єктів основних засобів.
Порядок оформлення первинної документації при надходженні основних засобів наведено нижче.
Мал. 3.1 Документальне оформлення надходження основних засобів.
Усі первинні документи, якими оформлюються операції з руху основних засобів складаються і підписуються членами комісії, призначеної розпорядженням керівника підприємства. До складу такої комісії повинно входити не менше трьох осіб:
- усі перші особи підприємства: головний бухгалтер; головний інженер, головний механік, головний технолог, головний енергетик;
- посадові особи тих підрозділів, які знаходяться, або куди передаються об'єкт основних засобів: керівник або заступник, механік. технолог, бухгалтер.
При прийманні об'єкту основних засобів до комісії включаються також і посадові особи підприємства постачальника. Після того як об'єкт основних засобів надійшов до підприємства бухгалтер вивчає всі отримані документи і оприбутковує на баланс підприємства. Для цього вищезазначена комісія заповнює акт приймання-передачі (внутрішнього приміщення) основних засобів (форма ОЗ№1). Він повинен бути підписаний усіма особами які приймали участь у його прийманні. Особа, яка не погоджується зі змістом акту зобов'язує підписати його з обмовленням наявності незгоди і висловити свою думку.
Приприйманні основних засобів необхідно також щоб відповідний документ підписали матеріально відповідальні особи, які здають і приймають основний засіб.
Для полегшення роботи виконавця облікового процесу складається технологічна картка
Опис технологічної картки:
(1) Акт приймання-передачі основних засобів після

 
 

Цікаве

Загрузка...