WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

інвентарних карток з обліку основних засобів" призначена для реєстрації всіх інвентарних карток основних засобів, відкритих на підприємстві. Ця форма складається в одному примірнику і використовується для контролю за наявністю карток форми № ОЗ-6.
- ОЗ-8 "Картка обліку основних засобів" відкривається на кожну класифікаційну групу основних засобів і заповнюється щомісяця. У цій картці накопичується інформація про надходження основних засобів на підприємство (на підставі форми № ОЗ-1), про суми нарахованої амортизації, про вибуття основних засобів. Як правило, картка форми № ОЗ-8 ведеться тими підприємствами, у яких немає машинної обробки інформації за основними засобами.
- ОЗ-9 "Інвентарний список основних засобів" призначена для обліку основних засобів конкретної класифікаційної групи за місцем їх знаходження та експлуатації, а отже, за конкретними матеріально відповідальними особами. До картки вносяться відомості про кожний об'єкт основних засобів. Форма № ОЗ-9 виконує функції ті самі, що й форма № ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів", і дані в цих формах повинні збігатися;
- 54 "Акт приймання багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію". Цей акт складається двічі: перший раз - по закінчені садивних робіт, а другий - при досягненні молодими насадженнями експлуатаційного віку;
- 97 "Акт на переведення тварин із групи в групу на підставі якого оприбутковують вирощену у господарстві і переведену до основного стада худобу. Його складає зоотехнік, завідувач ферми або бригадир і після затвердження керівником господарства передає в бухгалтерію підприємства.
Об'єкти виробничого та невиробничого призначення у вигляді закінчених будівель і споруд, встановленого обладнання, робіт із добудови чи дообладнання, що збільшують первісну вартість об'єктів, приймають в експлуатацію державні приймальні комісії, призначені відповідними органами залежно від вартості будівництва та унікальності проекту тощо. За необхідності можна створювати робочі приймальні комісії, які здійснюють пробний запуск об'єкта і перевірку роботи встановленого обладнання. Ця комісія складає відповідний акт, який передають державній приймальній комісії для остаточного рішення про прийняття об'єкта в експлуатацію.
З 1 січня 2000 року для ведення обліку господарських операцій згідно з П(С)БО в Україні введений новий План рахунків та Інструкція № 291 з його застосування. Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів у СТОВ "Стоколос" ведеться виходячи з норм (положень) указаних документів і відповідно до П(С)БО 7.
Згідно з Інструкцією № 291 основні засоби відображаються на однойменному синтетичному рахунку 10 "Основні засоби", що належить до класу 1 "Необоротні активи".
Рахунок 10 "Основні засоби" призначений для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів та орендованих цілісних майнових комплексів, віднесених до складу основних засобів.
По дебету рахунка 10 "Основні засоби" відображаються:
- надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, що облічуються за первісною вартістю;
- сума витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудування, дообладнання, реконструкція та інше), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод (за винятком витрат на ремонт, які згідно з П(С)БО 16 "Витрати" відносяться на рахунки 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "витрати на збут";
- сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів.
По кредиту рахунка 10 "Основні засоби" відображаються:
- вибуття основних засобів унаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності їх критеріям визнання активом;
- часткова ліквідація об'єкта основних засобів;
- сума зниження ціни об'єктів основних засобів.
Рахунок 10 "Основні засоби" має дев'ять субрахунків:
- 101 "Земельні ділянки";
- 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель";
- 103 "Будівлі і споруди";
- 104 "Машини й обладнання" ;
- 105 "Транспортні засоби";
- 106 "Інструменти, пристрої та інвентар";
- 107 "Робоча і продуктивна худоба";
- 108 "Багаторічні насадження";
- 109 "Інші основні засоби".
Основні засоби на сільськогосподарських підприємствах збільшуються внаслідок надходження їх в господарство в результаті:
- придбання у постачальників;
- виконання будівельно-монтажних робіт;
- виготовлення основних засобів на власному підприємстві;
- безоплатної передачі (надходження) від юридичних фізичних осіб;
- виявлення надлишків основних засобів в процесі інвентаризації;
- переводу молодняку тварин в основне стадо;
- закладання і вирощування багаторічних насаджень;
- затрат на капітальні інвестиції в земельні ресурси господарства.
Балансова вартість груп основних фондів може збільшуватися також у разі індексації балансової вартості основних фондів.
Збільшення надходження основних засобів обов'язково повинно бути відображено в тому, чи іншому первинному документі.
Згідно з нормами П(С)БО 7 основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.
Зарахування на баланс підприємства об'єктів основних засобів оформлюється такими бухгалтерськими записами:
1). Підприємством за договорами купівлі-продажу придбані устаткування та автомобіль
№ пп Зміст операції Дебет Кредит Сума грн.
1 2 3 4 5
1 Оплачений рахунок заводу - виробнику за автомобіль 631 311 39 000
2 Відображена сума податкового кредиту з ПДВ 641 644 6 500
3 Отримане устаткування від постачальника 152 631 10 000
4 Відображена сума податкового кредиту з ПДВ 641 631 2 000
5 Оприбуткований автомобіль 152 631 32 500
6 Відображені розрахунки по податковому кредиту з ПДВ 644 631 6 500
7 Сплачена до Пенсійного фонду сума збору з операції з придбання автомобіля 152 651 100
8 Оплачені послуги з реєстрації автомобіля 371 311 20
9 Послуги з реєстрації списані на капіталізацію 152 371 20
10 Зарахований автомобіль до складу основних засобів 105 152 32 620
11 Установлене устаткування на місці експлуатації і виконане налагодження 152 631 1 250
12 Відображена сума податкового кредиту з ПДВ 641 631 250
13 Оплачена вартість устаткування постачальникові 631 311 12 000
14 Оплачена вартість монтажу
і налагодження підрядникові 631 311 1 500
15 Устаткування введене в експлуатацію 104 152 11 250
2). Підприємство підрядним способом здійснило будівництво магазину:
№ пп Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн.
1 2 3 4 5
1 Оплачена вартість:
- проектних робіт
- робіт з відведення ділянки
371
371
311
311
3 000
1 000
2 Відображена сума податкового кредиту з ПДВ 641 644 667
3 Відображені затрати на виконання:
- проектних робіт
- робіт з відведення

 
 

Цікаве

Загрузка...