WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

за класифікаційними групами та кореспондуючими рахунками, суму амортизації за об'єктами, що надійшли й вибули. Так, щодо тварин, які надійшли, амортизацію донараховують, а які вибули - вираховують.
На підставі вищезгаданих Розрахунку та Відомості складають Відомість нарахування амортизації основних засобів та Інших нематеріальних активів за місяць (форма № 10.2.7 с.-г). У ній відображають розподіл амортизації за окремими об'єктами обліку, нараховану суму амортизації за минулий місяць, зміни суми амортизації за об'єктами, що надійшли й вибули, та суму амортизації, нараховану в поточному місяці.
Нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством за класифікаційними групами, здійснюють у Відомості нарахування амортизації основних засобів (форма № 10.2.8 с.-г.), яка відкривається на рік. У ній за класифікаційними групами основних засобів та їх видами щомісяця нараховують суму амортизації та зазначають розподіл зносу за об'єктами обліку (субрахунками і аналітичними рахунками).
Дані вищезазначені бланки відомостей затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 7. 03. 2001 р. №49.
Так у Відомості № 10.2.8 с.-г. нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством зазначаються такі дані як: класифікаційна група, вид та назва основних засобів, балансова вартість грн., норма амортизації, сума амортизації грн., розподіл зносу (амортизації) за об'єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків), кореспондуючий рахунок дебет. Відомість підписується виконавцем та головним бухгалтером, який контролює правильність нарахування амортизації.
Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом (на початок року). Форма №10.2.5. с.-г. має таку інформацію про необоротні активи та амортизацію по них нараховану як: інвентарний номер, класифікаційна група, вид та назва об'єкта, дата оприбуткування, первісна вартість, ліквідаційна вартість, первісна вартість за мінусом ліквідаційної вартості, строк корисного використання років, сума зносу (амортизації),розподіл зносу (амортизації) за об'єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків), кореспондуючий рахунок.
Синтетичний облік за рахунком 13 "Знос необоротних активів " ведеться в Журналі - ордері № 10.2 с.-г. Записи за кредитом цього рахунка здійснюють на підставі відомості № 10.2.7.с-г, або № 10.2.8.с-г. Кредитовий оборот за рахунком 13 переносять в головну книгу. (див. додаток)
Для організації обліку і забезпечення контролю за збереженням основних засобів кожному об'єкту присвоюють інвентарний номер. Нумерацію інвентарних об'єктів рекомендується здійснювати за порядково-серійною системою.
На кожну класифікаційну групу основних засобів відводять певну кількість номерів із резервом, що дає змогу присвоїти номери цієї серії однотипним об'єктам, які надійдуть пізніше. Інвентарні номери чотири-, п'ятизначні. Вони в обов'язковому порядку наводяться в первинних документах та реєстрах з обліку основних засобів і є основою для обліку руху окремих об'єктів.
Номер, присвоєний об'єкту, зазначають на ньому прикріпленням металевого жетона, нанесенням фарбою чи іншим способом. Виняток становлять багаторічні насадження, капітальні витрати на поліпшення земель та інше нерухоме майно.
Інвентарний номер, присвоєний об'єкту основних засобів, зберігається за ним протягом усього періоду його перебування на цьому підприємстві. Інвентарні номери вибулих (переданих безоплатно, ліквідованих із різних причин) об'єктів не присвоюють іншим.
Як відомо, саме первинні документи є основою бухгалтерського обліку. І тільки та інформація, яка міститься у первинних документах, потім потрапляє до регістрів синтетичного та аналітичного обліку і систематизуються на рахунках бухгалтерського обліку. Більш того, саме первинними документами повинні бути підтверджені дані податкового обліку. Ось чому правильне і своєчасне складання цих документів - необхідна умова для впевненості бухгалтера у завтрашньому дні, у тому, що ніякі перевіряючи не зможуть пред'явити претензії до роботи (а отже - і притягти до відповідальності).
Оскільки одиницею обліку основних засобів залишається об'єкт, бухгалтерський облік об'єктів основних фондів як і раніше ведеться підприємствами із застосуванням типових форм первинного обліку, затверджених Наказом № 352. У СТОВ "Стоколос" використовують слідуючи форми первинних документів для обліку руху основних засобів:
- ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів". Указана форма застосовується для оформлення зарахування до складу основних фондів окремих об'єктів, введення їх в експлуатацію (крім тих випадків, коли введення оформляється особливим порядком), внутрішнього переміщення основних засобів (наприклад, із бригади в бригаду, з дільниці на дільницю тощо), а також передачі основних засобів за плату, без оплати і за договорами оренди іншим юридичним або фізичним особам. Складає комісія, призначена керівником господарства, на кожну машину, яка надходить у господарство, або на прийняття і здачу кожного об'єкта в експлуатацію. Акт затверджується керівником господарства, після чого разом із технічною документацією передається в бухгалтерію для відображення зафіксованих у них даних на рахунках синтетичного і аналітичного обліку;
- ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів", який застосовується при виконанні зазначених робіт як власними силами підприємства, так і сторонніми підприємствами;
- ОЗ-3 "Акт на списання основних засобів", складання якого обов'язкове при будь-якій ліквідації об'єктів (повній або частковій), крім автотранспортних засобів: унаслідок повного їх зносу, ветхості, аварійного стану, з причин розкрадання тощо;
- ОЗ-4 "Акт на списання автотранспортних засобів";
- ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів", що застосовується бухгалтерією підприємства для обліку як окремого об'єкта, так і групи об'єктів. Підставою для відображення операцій в інвентарній картці служать вищезгадані акти форм № ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4. Відкривається на кожний об'єкт основних засобів окремо (або на групу однотипних об'єктів, на які заведена одна форма № ОЗ-1 і які будуть експлуатуватися в одному підрозділі). Відкривається вона на підставі форми № ОЗ-1 та інших супровідних документів в одному примірнику. У формі № ОЗ-6 наводиться стисла індивідуальна характеристика об'єкта основних засобів, зазначаються його особливості. При ремонті, реконструкції, модернізації та інших видах поліпшення основних засобів дані про такі роботи заносяться до форми № ОЗ-6 на підставі форми № ОЗ-2 "Акт приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів". У разі великої кількості інформації про об'єкт картку типової форми№ ОЗ-6 замінюють новою, а стара зберігається на підставі як довідковий документ.
- ОЗ-7 "Опис

 
 

Цікаве

Загрузка...