WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Загальноприйняті принципи і системи обліку - Контрольна робота

Загальноприйняті принципи і системи обліку - Контрольна робота

кількості транснаціональних корпорацій та утворень
Континен-тальнаАвстрія, Бельгія, Греція, Єгипет, Італія, Норвегія, Португалія, Франція, Німеччина, Швейцарія, Швеція, Японія тощо Характерна висока залежність від банківської системи та держави:
??тісні виробничі зв'язки з банками;
??детальний юридичний регламент обліку та звітності;
??орієнтація обліку і звітності на інтереси державного управління оподаткуванням;
??макроекономічне планування (сильний вплив ЄС);
??облік носить консервативний характер
Південно-американ-ська Аргентина, Бразилія, Перу, Чилі, Еквадор, Парагвай та інші країни з нестабільною економікою ??корегування облікових даних на темпи інфляції;
??жорсткі вимоги держави до обліку і контролю доходів фірм та населення;
??уніфікація принципів обліку (немає свободи вибору системи і порядку обліку, тобто облікова політика жорстко визначена)
Окремо виділяють також такі національні бухгалтерські системи, як:
??країн Східної Європи - єдина бухгалтерія, витратна база плану рахунків, мета облікової системи - зниження собівартості;
??країн Європейського Співтовариства - дві бухгалтерії (загальна та аналітична), прибуткова база плану рахунків, мета облікової системи - збільшення прибутку;
??французька - дві бухгалтерії, виробнича база плану рахунків, мета бухгалтерії - збільшення доходу;
??Організації Об'єднаних Націй - дві бухгалтерії, виробнича база плану рахунків, мета облікової системи - збільшення доходу.
В останній час в літературі також зустрічається виділення таких двох систем обліку, які розвиваються:
??Ісламська модель, яка набула широкого розповсюдження в країнах Близького Сходу. Основні ідеї даної моделі формуються під впливом релігії, вона має ряд особливостей, а саме:
- забороняє отримання фінансових дивідендів як прибутку;
- при оцінці активів та зобов'язань компанії перевага надається ринковим цінам.
??Інтернаціональна модель, яка витікає з необхідності забезпечити потребу в міжнародній узгодженості обліку, передовсім в інтересах транснаціональних корпорацій та іноземних учасників валютних ринків. Тільки невелика кількість крупних корпорацій можуть зараз стверджувати, що їх річна фінансова звітність відповідає міжнародним фінансовим стандартам. .
Порівняльну характеристику національних систем наведено в таблиці 5.
Таблиця 5. Порівняльний аналіз національних та міжнародних бухгалтерських систем.
Найменування бухгалтерських систем Рік засну-вання Кількість країн Види використову-ваних бухгалтерій База плану рахунків Мета облікової системи Кількість рівнознач-них способів визначення прибутку
Країни Східної Європи 1930-1932 15 Єдина бухгалтерія Витратна Зниження собівар-тості 1
Європейського економічного Співтовариства 1968 12 Спільна бухгалтерія Аналітична Прибуткова Збільше-ння прибутку 3
Англо-американська 1947 14 Фінансова Промислова Прибуткова Збільше-ння прибутку 3
Французька 1942 18 Загальна бухгалтерія Аналітична Продук-тивна (виробнича) Збільше-ння прибутку 4
Африканської бухгалтерської ради 1968 23 Загальна бухгалтерія Аналітична Продук-тивна Здільше-ння доходу 2-3
ООН 1977 Міжна-ціональні підпри-ємства Загальна Аналітична Продуктова Збільше-ння доходу 3
Міжнародного комітету стандартизації обліку 1973 23 Фінансова Промислова Маржова Максима-лізація маржі 3
Хатфілд, аналізуючи у 1966 році системи обліку, що існували в США та декількох європейських країнах в 1911 році, класифікував їх на основі того, хто був ініціатором розвитку обліку. За цим критерієм він виділив три моделі обліку: Континентальна Європа, де розвиток обліку був ініційований законодавчими актами; Великобританія з обліковою професією (дипломованими бухгалтерами); США з інженерами і громадськими бухгалтерами.
Виходячи з трактування обліку та вивчаючи багатоманітність національних систем обліку і звітності, виділяють чотири основні варіанти трактування обліку, які можуть пояснити існуючі системи обліку та звітності: макроекномічний, мікроекономічний, незалежний, одноманітний. Не дивлячись на те, що жодна з існуючих систем не розвивається відповідно до якогось одного варіанту обліку, макроекономічне трактування особливо чітко проявляється в Швеції; мікроекономічне знаходить себе в декількох багатонаціональних корпораціях в Нідерландах; американська і британська моделі відображають незалежний підхід до трактування обліку; французька та німецька системи обліку є прикладом єдиного підходу.
Виходячи із загальної економічної ситуації в країні, виділяють десять різновидів національних моделей. Прикладами держав із зазначеними типами є:
1) США, Канада, Нідерланди;
2) країни Британської Співдружності, за винятком Канади;
3) Німеччина, Японія;
4) країни Континентальної Європи, за винятком Німеччини, Нідерландів і країн Скандинавії;
5) країни Скандинавії;
6) Ізраїль і Мексика;
7) країни Південної Америки;
8) країни, що розвиваються: Близького і Далекого Сходу;
9) країни Африки, за винятком Південної Африки;
10) країни посткомуністичного блоку.
Відповідно до "сфер впливу" на систему обліку "країн-матерів" виділяють три "сфери впливу":
1. Британську модель, яка впливає на розвиток обліку в Австралії та Індії.
2. Американську модель, розповсюджену в Мексиці та цілому ряді латиноамериканських країн, Ізраїлі та Японії.
3. Французьку модель, яка існує в Південній Європі, районах Середземномор'я.
На практиці кожна країна при створенні системи бухгалтерського обліку і звітності так чи інакше спирається на законодавчі акти. .
Всі країни в залежності від ступеня впливу законодавства на організацію бухгалтерського обліку можна поділити на дві групи: країни, які мають розгалужений кодекс законів; країни, в яких законодавство має загальноправовий характер.
В країнах першої групи облікові стандарти мають статус державних законів. Процедури ведення обліку деталізуються і жорстко регламентуються. До таких країн можна віднести Німеччину та Францію.
В країнах другої групи закони "вказують на межі", в рамках яких фізичні та юридичні особи можуть приймати відповідні рішення. Облікові стандарти регулюються різними професіональними організаціями бухгалтерів. До країн другої групи відносяться Великобританія, США.
При розгляді питань організації бугалтерського обліку в зарубіжних країнах виділяють дві домінуючі моделі обліку:
1) англо-американську модель, що практикується більшістю американських, англійських, японських, канадських та голландських підприємств і є, безумовно, домінуючою у світі;
2) французьку модель (вчені називають її франко-німецькою), що широко розповсюджена в Європі.
Деякі іноземні експерти виділяють "змішану" модель, яка з'єднує в собі дві домінуючі моделі.
Різноманітність класифікації систем бухгалтерського обліку породжує актуальне на сьогодні питання - проблему гармонізації обліку.

 
 

Цікаве

Загрузка...