WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Загальноприйняті принципи і системи обліку - Контрольна робота

Загальноприйняті принципи і системи обліку - Контрольна робота

розмірів.
Суттєво вплинути на бухгалтерськупрактику також може і система оподаткування. В багатьох країнах Європейського Співтовариства, включаючи Бельгію, Італію, Німеччину, Португалію, Францію в бухгалтерській звітності витрати відображають за тією сумою, за якою вони приймаються для податкових розрахунків. В інших країнах закон дозволяє вибирати між різними системами бухгалтерського обліку та звітності, при цьому отримання податкових пільг залежить від обраного методу обліку. Наприклад, в Норвегії дозволяється капіталізувати витрати на дослідження, але на практиці це відбувається рідко, так як податкові пільги надаються лише у разі, коли відповідні суми списані з рахунків.
В деяких країнах ситема бухгалтерського обліку реалізується, виходячи з пріоритету мікроекономічних цілей, зокрема, для досягнення заданих темпів зростання національної економіки. В цьому випадку на другий план можуть відходити питання користності конкретної інформації про податкові ставки та загальноекономічну політику для інвесторів та кредиторів.
Цікавим є юридичний підхід до бухгалтерського обліку в різних групах країн. Країни, які дотримуються традицій загальних правил, такі як, наприклад, Великобританія, частіше будують свої системи бухгалтерського обліку та звітності, виходячи з найзагальніших принципів, а не шляхом прив'язування їх до детально розроблених вимог. Ті ж держави, що дотримуються римського права, частіше мають кодифіковану систему такого обліку, в якій з самого початку детально описуються всі сторони і процедури. Практика бухгалтерської справи сильно залежить від того, наскільки прийняті закони суворо і послідовно застосовуються на практиці. В Італії нормативи бухгалтерського обліку та звітності використовуються гнучкіше, ніж це можна було очікувати від формального трактування.
Основними джерелами торговельного і бухгалтерського права виступають закони, адміністративні акти, судова практика, національні звичаї та міжнародні угоди. Різні джерела відіграють неоднакову роль в певних країнах - залежно від історичних умов і традицій, що склалися.у країнах романо-німецької системи велике значення мають закони, торгові та інші кодекси, а в країнах англо-американського права - судові рішення. Часто місце законів займають урядові та інші адміністративні акти виконавчих органів влади.
Іншим фактором, який впливає на формування національних систем є мова. Коли норми бухгалтерського обліку перекладаються на різні мови можуть виникнути певні ускладнення. Це відбувається тоді, коли бухгалтерські концепції, які обумовлюються культурними особливостями однієї держави, переводяться на мову іншої держави, культура якої різко відрізняється.
Не останнє місце при формуванні облікових систем посідають національні особливості. Кожна країна вважає, що її система найкраща і не хоче її змінювати. Можна навіть сказати , що власна національна облікова система для країни є ознакою суверенітету. Навіть за тих тісних зв'язків, які існують між США і Канадою, остання іноді заявляє про необхідність мати свій власний підхід до побудови системи бухгалтерського обліку та звітності.
Різні джерела фінансування також можуть вплинути на побудову системи бухгалтерського обліку. Якщо фінансування компанії здійснюється через фондові біржі, тобто через продаж акцій всім бажаючим, можна очікувати, що якість бухгалтерської інформації, що публікується, буде вищою, ніж у разі, коли фінансування надходить за приватними угодами, оскільки в останньому випадку особа, яка фінансує, може отримати бухгалтерську інформацію за допомогою самої угоди.
Не потрібно забувати і такий фактор як економічні наслідки від прийнятої чи іншої системи. Опублікована бухгалтерська інформація потім використовується. Такі дані стають основою для договірних операцій, наприклад, при взаємодії з податковими органами або при встановленні ліміту на позику коштів. Дехто використовує цю інформацію і для прийняття економічних рішень. Тому зміна нормативів бухгалтерської звітності може змінити договірні операції компанії, а також вплинути на прийняті рішення, тобто спричинити "економічні наслідки". Тому не дивно, що зацікавленні особи (керівництво компанії) здійснює тиск на законодавчі органи країни, щоб ті прийняли найбільш приємні для них стандарти.
1.3. Класифікація національних систем обліку та їх характеристика.
Цікаво відмітити, що певна схожість зовнішніх факторів в двох різних країнах, як правило, обумовлює і наявність багатьох спільних рис систем бухгалтерського обліку, які в них використовуються. Бухгалтерський облік, як і політика і ідеологія, не знає національних меж. Облікові технології експортуються та імпортуються, що доводить схожість існуючих систем обліку в різних країнах. Це дозволяє провести класифікацію національних систем обліку.
Як вже відмічалося, фактори, які визначають рівень розвитку бухгалтерського обліку, є взаємопов'язаними. Так, в більшості країн, що мають жорстке правове регулювання економічної діяльності, банки чи уряд історично розглядались в якості основних кредиторів, в той час як в країнах загальноправової орієнтації в задоволенні фінансових запитів бізнесу більше покладалися на розширення акціонерної власності та ринку цінних паперів. Таким чином, якщо вважати ідею впливу "навколишнього середовища" на систему бухгалтерського обліку правильною, можна очікувати, що в країнах зі схожими соціально-економічними умовами і системи обліку мають багато спільного.
Причини та необхідність класифікації систем бухгалтерського обліку полягають у наступному:
??Класифікація сприяє більш точному визначенню подібних та відмінних рис між країнами.
??Може допомогти у закріпленні в країні бухгалтерської справи і вибрати систему, яка є найпридатнішою для даної держави.
??Є добрим пізнавальним інструментом, який надає чудову можливість зосередитись на "ключових країнах", кожна з яких є прикладом підходу до формування систем бухгалтерського обліку і звітності певного типу.
??Для спеціалістів бухгалтерського обліку - стає орієнтиром, який дозволяє передбачати, виходячи з досвіду застосування типової системи, які проблеми можуть постати перед країною, в якій діє схожа система.
Збедільшого в економічній та обліковій літературі системи обліку класифікують за суб'єктивно-географічною ознакою (таблиця 4).
Таблиця 4. Суб'єктивно-географічна класифікація систем обліку.
Система Країни, що охоплюються Характерні риси
Англо-американ-ська Австралія, Велокобританія, Гонконг, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Індія, Канада, Кіпр, Мексика, Нідерланди, Центральна Америка, США та інші країни зі значним британо-американським впливом Характерні фінансові основи обліку, тобто сильний зв'язок з акціонерним капіталом та цінними паперами різного рівня:
??орієнтація обліку на потреби інвесторів та кредиторів;
??наявність розвинутого ринку цінних паперів;
??високий рівень професійної бухгалтерської підготовки;
??наявність великої

 
 

Цікаве

Загрузка...