WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Загальноприйняті принципи і системи обліку - Контрольна робота

Загальноприйняті принципи і системи обліку - Контрольна робота

законодавчої бази та іншихнормативних документів, що є основою організації обліку, а також їх відповідність міжнародній практиці та затвердженим національним стандартам.
Система регулювання бухгалтерського обліку в різних країнах склалася під дією різних факторів, багато з яких були зумовлені як історичним розвитком, так і взаємним впливом. Тому, порівнюючи ці системи, можна виявити спільні та відмінні риси.
Історичний розвиток законодавчих систем дуже вплинув на системи обліку. Країни зазвичай поділяються на дві великі групи: країни-законодавці і країни-незаконадавці. Перші відрізняються обов'язковістю дотримання законів за принципом: "дозволено те, що дозволено". В силу цього облікові правила жорстко регламентовані і визначаються законодавством. У більшості країн, які застосовують цей підхід, обліковим стандартам надається ранг державних законів. Процедури ведення обліку деталізуються. Головним завданням бухгалтерського обліку в цих країнах є обчислення державних податків та контроль за своєчасною і повною їх сплатою. До числа таких країн належать Аргентина, Венесуела, Мексика, Перу, Німеччина тощо.
Для країн-незаконодавців характерний дозволений підхід за принципом: "дозволено те, що не заборонено". Облікові стандарти в цих країнах не регулюються державою. Вони гнучкі та попадають під вплив різних новацій, відрізняються більшою варіантністю. Такий підхід використовується в США, Великобританії, Канаді і ряді інших країн. Незначний вплив держави на економіку за допомогою використання національних облікових систем притаманний також Колумбії, Нігерії та Заїру.
На формування національних систем обліку значно впливає не лише система регулювання обліку, яка склалася в кожній країні. Не останнє місце належить професійному самоврядуванню. В деяких країнах провідний спеціаліст з теорії бухгалтерського обліку та звітності може сильно впливати на загальну ситуацію. Так, наприклад в Нідерландах, Теодор Лімперг став основоположником підходу "економікс для бізнесу", на якому ґрунтується бухгалтерський облік цієї країни.
Ступінь впливу обох видів регулювання на формування обліку в кожній країні може мати дуже суттєві відмінності (таблиця 2).
Таблиця 2. Порівняння підходів різних країн щодо регулювання бухгалтерського обліку.
Країна Основне джерело Регулювання Загальна характеристика регулювання Роль професіоналів
Бельгія Законодавчий орган Тісний зв'язок бухгалтерських норм з податковим обліком. Значною мірою відповідає французькій моделі Значна
Бразилія Законодавчий орган - Мінімальна
Великобри-танія Законодавчий орган і професіонали Гнучке Значна
Греція Законодавчий орган Значний вплив податкових законів Обмежена
Данія Законодавчий орган, організація державних контролерів Гнучке Значна (лідери бухгалтерської справи мають можливість виступати в якості урядових радників і тим самим впливати на рішення)
Італія Законодавчий орган Консервативний характер і тісний зв'язок з податковим законодавством Обмежена
Корея Законодавчий орган Домінування податкового законодавства Дуже обмежена
Нідерланди Законодавчий орган Гнучке. Сильний вплив економіки Значна
Німеччина Законодавчий орган Надмірний консерватизм при домінуванні податкового законодавства Незначна
Португалія Законодавчий орган Значна підпорядкованість цілям оподаткування Помітна
США Законодавчий орган і професіонали Гнучке Суттєва, але піддається критиці
Філіппіни Законодавчий орган, професіонали, фондова біржа Гнучке Основна
Франція Законодавчий орган Домінування консервативного підходу і податкового законодавства Помітна
Японія Законодавчий орган Високий консерватизм при домінуванні податкового законодавства Діють під контролем міністерства фінансів
Облікова система на національному рівні характеризується ступенем розкриття фінансової інформації.
В країнах з високим рівнем розвитку економіки (США, Великобританія, Нідерланди, Німеччина тощо) підприємства відрізняються достатньо великими розмірами і складною організаційною структурою, значним рівнем розвитку. Це призводить до ускладнення облікової інформації, яка з одного боку, повинна адекватно відображати існуючу економічну реальність, а з іншого, адекватно сприйматись користувачами. В малорозвинених країнах облікові системи достатньо прості з причини невеликого розміру підприємств та невисокого рівня загальної освіти.
Існують окремі відмінності між економічною інформацією, яка надається для зовнішнього і внутрішнього користування. Внутрішній облік охоплює всі види облікової інформації, що обробляється і передається для внутрішнього користування керівництвом даного господарюючого суб'єкта. Його мета - забезпечити інформацією менеджерів, які відповідають за досягнення конкретних виробничих показників.
До бухгалтерської інформації, створеної і підготовленої для використання керівництвом господарюючого суб'єкта, використовуються інші правила, ніж до інформації, призначеної для зовнішніх користувачів.
Фінансова звітність готується в інтересах користувачів цієї інформації і залежно від того, яка група користувачів займає домінуючу позиції, впливає на її склад та обсяг. Крім того, значний вплив мають і національні традиції. Так, в Швейцарії, Німеччині, Японії фінансова політика визначається незначною кількістю дуже великих банків, що задовольняють помітну частину фінансових потреб бізнесу. Одночасно відбувається і концентрація в акціонуванні компаній. Уряди цих країн вимагають публікувати деяку інформацію про компанії, тому останні змушені готувати фінансову звітність, але в менш деталізованому вигляді, ніж американські.
Різниці спостерігаються навіть у формах подання бухгалтерських звітних документів та в обсягах поданої інформації.
Наприклад, у Великобританії активи відображають, починаючи з найменш ліквідних компонентів, і закінчують найбільш ліквідними, а в США - навпаки.
У Великобританії засіб, якщо він підпадає під категорію оборотного, повинен бути використаний протягом одного року, в Німеччині - до 4-х років.
Національні формати бухгалтерських звітів мають відображати також додаткові дані, відсутні у звичних для користувача формах. Наприклад, в Данії ряд компаній на обкладинці бухгалтерських документів наводять поділ своїх витрат на постійні та змінні. В Швеції великі компанії зазвичай використовують формат, в якому спочатку відображається прибуток, обчислений відповідно до кращих зразків міжнародної бухгалтерської практики, потім - розрахунок коригування, якому прийшлось піддати отримані відомості, щоб привести їх у відповідність до національних бухгалтерських правил, прив'язаних до податкових законів.
Рівень і сутність розкриття відомостей про компанії також дуже сильно змінюється від країни до країни і здебільшого залежить від типу, розміру компанії. З інших країн виділяється Великобританія, яка вимагає, щоб аудиторській перевірці підлягали бухгалтерські звітні документи компаній будь-яких

 
 

Цікаве

Загрузка...