WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Загальноприйняті принципи і системи обліку - Контрольна робота

Загальноприйняті принципи і системи обліку - Контрольна робота

назву бюджетної іпредставляла інформацію, яка характеризувала баланс, прибутки і збитки, діяльність центрів відповідальності самофінансування, постачання, виробництво та реалізацію.
Бухгалтерія на даному етапі інтегрувала функції обліку і планування, в її недрах народилася нова спеціальність "управлінський контроль".
Оптимізаційний етап розвитку системи обліку характеризується тим, що бухгалтерія поряд з вирішенням тактичних завдань почала вирішувати стратегічні задачі управління за допомогою використання в обліку ЕОМ, і чіткого розподілу витрат на змінні, пропорційній обсягу виробництва, і постійні, або структурні, незалежні від обсягу виробництва, що є основою використання в обліку методу "директ-костингу".
Основою "директ-костинга", відомого в Європі як маржинальна бухгалтерія, є відображенням обліку декількох категорій марж і півмарж, і віднесенням постійних витрат на фінансовий результат, тобто компенсація їх за рахунок маржі чи внеску, визначеного різницею випуску (реалізації) і змінних витрат. Звідси широке використання в обліку і аналізі поняття мертвої точки (критичний обсяг виробництва), тобто обсяг реалізації, який компенсує постіійні витрати і дає нульовий фінансовий результат.
Прийоми "директ-костингу" нині стали класикою обліку. Їхні принципи органічно увійшли в допущення, прийняті при моделюванні обліку витрат. Це витікає з восьми умов:
· Зміни витрат та прибутку прямолінійно залежать від обсягів реалізації товару;
· Усі витрати обігу мають бути розподілені на постійні та змінні;
· Вартість чинників господарської діяльності на одиницю товару вважається незмінною;
· Коливання економічної ефективності до уваги не беруться;
· Структура асортименту постійна;
· Запаси товару та виробничі запаси теж постійні;
· Ціни на реалізовані товари вважаються незмінними;
· Доходи та витрати обігу розраховуються на підставі загальних обсягів господарської діяльності.
"Директ-костинг" повинен забезпечувати адміністрацію об'єктивною інформацією для вирішення важкого питання - складання виробничої програми. Цей метод дає змогу групувати виробничі витрати відповідно до функцій, що їх зумовлюють, та виявити їхній вплив на рівень витрат обігу.
На оптимізаційному етапі міжурядові та професіональні бухгалтерські організації провели аналіз національних і регіональних облікових систем і почали створення міжнародної системи бухгалтерського обліку.
На стратегічному етапі завершилося в цілому створення міжнародної системи бухгалтерського обліку і з'явилося поняття стратегічної бухгалтерії, яка забезпечує прийняття стратегічних рішень, а також аналіз за даними стратегічного планування та обліку.
Основами організації міжнародної системи обліку є використання в обліку ряду основоположних принципів, які є характерними для регульованої ринкової економіки і які створили можливість отримання облікової інформації, на основі якої приймаються тактичні та стратегічні рішення.
1.2. Особливості обліку в зарубіжних країнах і фактори, що на них впливають.
Система бухгалтерського обліку - це акумуляція та трансформація множини даних про факти господарського життя, які формують всебічну інформацію про господарсько-фінансову діяльність господарюючих суб'єктів, необхідних для прийняття ефективних економічних рішень певним колом користувачів.
Загальне поняття національної системи бухгалтерського обліку випливає з визначення облікової системи, наведеного вище і конкретизується рядом принципів:
1. Історичне місце облікової системи.
2. Історично сформована система регламентації обліку.
3. Наявність та використання розвинутої системи національних бухгалтерських стандартів, розроблених на основі міжнародних стандартів, з врахуванням національних особливостей розвитку економіки.
4. Національний план рахунків, побудований за певною моделлю.
5. Зовнішні форми контролю за діяльністю фірм.
Національна система бухгалтерського обліку дозволяє вирішувати тактичні і стратегічні завдання розвитку економіки країни шляхом створення відповідних законодавчих актів, які регулюють національну облікову систему.
В цілому, національна система обліку характеризується наступними основними показниками:
1) методами обліку і оцінки виробничих запасів, що використовуються в різних країнах;
2) системою організації бухгалтерського обліку в масштабах підприємства;
3) методологією визначення кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства;
4) системою фінансової звітності з вказанням типових форм і приміток, які можна застосувати до міжнародних стандартів.
Щоб зрозуміти як в кожній конкретній країні розвивається своя система бухгалтерського обліку, необхідно визначити ті фактори, які впливають на особливості створення і функціонування національних систем. До таких факторів відносять: загальну економічну ситуацію в країні; професійне самоврядування; ступінь розкриття фінансової інформації; систему оподаткування; юридичне середовище; мову; національні особливості; джерела фінансування; економічні наслідки від прийнятої системи.
Розглянемо детальніше вищеперелічені фактори.
Одним з основних факторів впливу є загальна економічна ситуація, яка склалася в кожній країні. Деякі особливості, що впливають на економіку країни, можуть вплинути і на систему бухгалтерського обліку та звітності. Найяскравіший приклад - високий рівень інфляції.
Країни можна поділити на ті, які мають високий рівень інфляції, і країни, що мають низький рівень інфляції. До перших належать, передусім, країни Південної Америки, Африки. Для того, щоб інформація, яка є в фінансовій звітності, була корисною для користувачів, вона повинна бути скоригована на індекси інфляції.
Для країн з низьким рівнем інфляції така проблема не є актуальною. Облік в багатьох країнах, включаючи США, базується частково на принципі "незмінності первісної оцінки", в основі якого лежить припущення про стабільність грошової одиниці, яка використовується в обліку, тобто передбачається, що інфляція або відсутня взагалі, або її темпи є незначними. Суть принципу "незмінності первісної оцінки" полягає у відображенні в обліку обсягу реалізації, понесених витрат та інших фінансових угод за цінами, які склалися на момент укладання таких угод. Цей принцип має суттєве значення для відображення в обліку, насамперед, активів довгострокового використання.
Очевидно, що прийнятність та обґрунтованість дотримання цього принципу обернено пропорційна до темпів інфляції. Там, де інфляція впливає на економіку протягом багатьох років, в обліку використовуються спеціальні методики, і навпаки, в багатьох країнах, яким значна інфляція не притаманна, принцип використовується повсюди. Німеччина та Японія, одні з найбільш послідовних та стійких прихильників цього принципу, останнім часом практично не відчували тиску інфляції.
Не менш важливе значення при визначенні національної системи обліку та звітності має наявність

 
 

Цікаве

Загрузка...