WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Загальноприйняті принципи і системи обліку - Контрольна робота

Загальноприйняті принципи і системи обліку - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з бухобліку
Загальноприйняті принципи і системи обліку
Глобалізація економіки та всебічний розвиток міжнародних відносин потребують вивчення особливостей обліку в зарубіжних країнах. Це дасть можливість створити передумови для уніфікації бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних стандартів. На світовому рівні об'єктивними причинами інтернаціоналізації бухгалтерського обліку стали подальший розвиток продуктивних сил та поділ праці у світі. Досить істотно на наведені процеси протягом останніх десятиріч впливав і науково-технічний прогрес, а також активні процеси мігріції. Крім того, поглиблення міжнародного поділу праці посилило процеси інтернаціоналізації виробництва, розширення міжнародної торгівлі та активізацію міжнародних інвестицій.
Інтернаціоналізація обліку позначається насамперед на національних облікових системах, яких налічувалося на початку 60-х років понад 100 різновидів. Кожна національна система бухгалтерського обліку через трансформацію відповідних законодавчих актів дає змогу ефективно вирішувати тактичні й стратегічні завдання розвитку економіки відповідної країни.
Не дивлячись на спроби трансформації національних систем на світовому рівні, які застосовуються міждержавними інститутами, всеж таки залишаються великі різниці в системах бухгалтерського обліку навіть в країнах з розвиненою ринковою економікою. Бухгалтерська практика, яка застосовується в більшості зарубіжних країн, відрізняється використанням положень принципу обачності, принципу балансової вартості і фіскальних законів.
Бухгалтерський облік різних країн суттєво відрізняється в силу багатьох причин та обставин.
Кожній країні притаманні свої історія, культурні цінності, політична система, менталітет тощо. Те ж саме можна сказати і про бухгалтерський облік. Двох абсолютно однакових систем бухгалтерського обліку не існує. Навіть у країнах з однією мовою та єдиними правилами обліку термінологія і форми надання звітності суттєво відрізняються. Не існує української, американської, німецької або французької системи бухгалтерського обліку. Існує єдиний облік, який зародився ще у XV столітті, і лише національні особливості та традиції, що історично склалися в кожній країні, зумовлюють різні підходи щодо його побудови. Сучасний стан обліку в зарубіжних країнах характеризується як внутрішніми особливостями, що відрізняють одну облікову систему від іншої, так і загальними для всіх стандартами і принципами ведення обліку і складання звітності.
Будова системи бухгалтерського обліку - це не лише сукупність елементів, пов'язаних між собою, об'єднаних в єдине ціле і таких, що надають інформацію про стан та рух активів та пасивів підприємства, характер, а також результати господарювання в єдиному грошовому вимірнику. Її структура залежить і від впливу зовнішніх факторів, що є множиною тих елементів системи та їх суттєвих властивостей, які не виступають частинами системи обліку, але зміни будь-якого з яких можуть спричинити зміни в стані облікової системи. І, звичайно, сама система може вплинути на зовнішнє середовище, тобто на інші системи. Все це призводить до виникнення відмінностей однієї національної системи від іншої.
Метою даного заняття є визначення факторів, що впливають на формування облікових систем, а також характеристика бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах.
1.1. Становлення міжнародної системи бухгалтерського обліку.
Міжнародна система бухгалтерського обліку сформувалась на початку 80-х років в результаті впровадження в практику міжнародних норм і стандартів в області бухгалтерського обліку та переходу організації управлінського обліку на стратегічний етап.
Історичні етапи становлення міжнародної системи бухгалтерського обліку характеризуються даними таблиці 1.
Таблиця 1. Історичні етапи становлення міжнародної системи обліку.
Історичні етапи розвитку облікових систем Рік Основні інновації в галузі бухгалтерського обліку Характерис-тика облікових систем Проблеми, які вирішувались Методи вирішення
Торговий етап До 1800 року Подвійний запис. Створення національних облікових систем Національні торгові системи Управління комбінаціями товарів Контроль результатів
Підприєм-ницький етап До 1900 року Поява промислової бухгалтерії. Створення планів рахунків підприємств Національні промислові системи Дотримання дисципліни праці та процедур на заводі Контроль роботи
Організацій-ний етап До 1950 року Створення аналітичних та управлінських бухгалтерій. Використання в обліку норм та стандартів, нормативного методу, "стандарт-костингу". Організація обліку по центрам відповідальності Національні управлінські системи Аналіз детальних опе-рацій, робочих місць, вимірювання праці Розподіл на підсистеми (центри відповідаль-ності). Аналіз, спостерігання і вимірювання
Оптимізаці-йний етап 1950-1975 роки Використання ЕОМ в обліку.АРМ бухгалтера. Маржинальна бухгалтерія Міжнаціо-нальні системи Оптимізація проектів, регламентів, запасів. Лінійна рівновага. Статистичний контроль Побудова моделей. Математичне програмування Оптимізація підсистем. Теорія ймовірності
Стратегіч-ний етап З 1975 року Стратегічна бухгалтерія.
Облік по сегментам діяльності Міжнародні системи бухобліку Вертикальна і горизонтальна інтеграція. Локалізація. Спеціалізація. Змінна технологія, організація. Вплив невизначених факторів. Повна якість. Партнерські відносини Системний аналіз, стратегічний аналіз (ринки, процеси, соціальні групи населення). Аналіз "витрати-випуск-процеси". Соціально-економічний аналіз організацій
Торговий етап зайняв в історії розвитку майже 6 століть і характеризується появою подвійного запису в обліку, балансі, Головній книзі, методів контролю і привів до створення національних торгових систем.
Підприємницький етап характеризується появою промислової бухгалтерії, яка визначає собівартість окремих видів продукції, методів розподілу накладних витрат, десяткової системи класифікації рахунків. Найбільшим досягненням даного етапу є створення планів рахунків підприємств.
Організаційний етап розвитку і удосконалення бухгалтерського обліку в цілому характеризується державною стандартизацією бухгалтерського обліку, яка привела до появи і розвитку національних планів рахунків (Німеччина - 1937 р., Франція - 1947 р.). Основним внеском в розвиток обліку на цьому етапі є поділ бухгалтерії на дві: фінансову і аналітичну; і поява принципів управлінської бухгалтерії, яка вирішувала тактичні проблеми управління на основі визначення і аналізу результатів по центрам діяльності, широкого використання в фінансовій і управлінській бухгалтеріях планів показників: стандартів, норм, кошторисів.
В результаті цього в бухгалтеріях органічно використовувалась система національних показників, яка характеризує як загальні результати роботи підприємства, так і діяльність центрів відповідальності.
Бухгалтерія, яка акумулювала планові показники, отримала

 
 

Цікаве

Загрузка...