WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні та методичні основи системи оподаткування - Реферат

Теоретичні та методичні основи системи оподаткування - Реферат

побудована таким чином, щоб не дати змоги організувати якісь репресивні дії щодо платників податків з боку податкових адміністрацій (у деяких випадках навіть щодо порушників податкового законодавства, але залежно від характеру порушення та відповідно до його наслідків).
8. Бюджетна спрямованість системи оподаткування. Кількість та сума зібраних податків повинна координуватись з витратною частиною бюджету держави. Це означає, що нові податки повинні з'являтись тоді, коли з'являються нові статті витрат. Але вони не повинні використовуватись для покриття та ліквідації бюджетного дефіциту.
9. Найменше втручання в справи платника податків. Система оподаткування не може бути інструментом втручання державних органів у право вибору платником податку напряму діяльності, обсягів виробництва, диверсифікаціїдіяльності тощо.
10. Ефективність системи оподаткування. Сутність цього принципу полягає в тому, що всі витрати на створення, функціонування розробленої системи оподаткування мають бути значно нижчими, ніж отримана сума податків. Згідно з чинним законодавством вона повинна бути спрямована на виконання фіскальної функції та функції стимулювання, на прищеплення платникам податку податкової культури, розуміння ними обов'язковості сплати податків. Принцип єдності та централізації передбачає, що система оподаткування складається як із загальнодержавної системи податків, які встановлюються на загальнодержавному рівні й стягуються в державний бюджет, так і з місцевої системи податків та зборів і обов'язкових платежів. Порядок їх стягнення, розрахунку та ставки оподаткування визначаються місцевими органами самоврядування. Ці податки збираються в місцевий бюджет і розподіляються місцевою владою.
У зв'язку з цим постає проблема розподілу функцій і повноважень між центральними (державними) та місцевими органами в питаннях збору та розподілу податків. У різних країнах світу ця проблема вирішується по-різному. У деяких державах, наприклад у Сполучених Штатах Америки, система місцевих бюджетів (а її складовою виступає система оподаткування) являє собою автономну (відокремлену, самостійну) систему оподаткування штатів. При цьому загальні доходи місцевих бюджетів регулюються централізовано. В Японії, приміром, система оподаткування найбільш централізована, тому необхідні додаткові кошти на розвиток муніци-
пальних та адміністративних одиниць останні отримують з центрального бюджету.
Принцип побудови системи оподаткування в Україні визначається чинним Законом України "Про систему оподаткування" та прийнятим у 1997 р. Законом України "Про доповнення та зміни до Закону України "Про систему оподаткування". У скороченому вигляді вона має такий вигляд:
o стимулювання підприємницької виробничої діяльності;
o обов'язковість;
o рівнозначність і пропорційність;
o рівність до платників податків, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації;
o соціальна справедливість;
o стабільність;
o економічна обґрунтованість;
o компетентність;
o єдиний підхід;
o доступність.
Загалом формування системи оподаткування відбувається на основі взаємодії ринкового та адміністративно-розподільчого механізмів. Це означає, що з урахуванням того, що податки, по суті, мають обов'язковий характер, будуватись система оподаткування може тільки на державному рівні. Але при формуванні системи оподаткування потрібно враховувати й ринкові чинники, а саме:
o рівень розвитку економіки держави в цілому;
o рівень розвитку окремих регіонів і галузей національної економіки;
o рівень добробуту населення та його доходів;
o витрати бюджету держави та їх обґрунтованість;
o рівень розвитку підприємництва тощо.
Система оподаткування передбачає формування особливого податкового механізму, який в будь-якій економічній системі повинен відповідати на три запитання:
1. Хто повинен сплачувати податки? Основним тут є розподіл податкового тягаря між платниками податку, тобто юридичними та фізичними особами.
2. Які показники повинні визначатися при сплаті податків? Тобто визначення об'єкта оподаткування.
3. Яким має бути розмір податку, що стягується з кожного об'єкта оподаткування? Тобто визначення ставки оподаткування.
Щоб відповісти на ці запитання, важливого значення набуває вибір податкової бази, який має особливі підходи. До них належить оподаткування:
o результатів кінцевої діяльності платника податку (результатів виробництва, кількість наданих послуг, виконаних робіт);
o бази оподаткування на основі різних видів ренти;
o обігу реалізації товарів і виробів;
o капіталу, нерухомості та майна;
o споживача.
Список використаної літератури
1. БіленчукП. Д., ЗадоянийМ. Т., Форостовець В. А. Місцеві податки і збори. Правове регулювання: Навч. посіб. - К.: АТІКА, 1999.
2. Болдырев Г. И. Подоходный налог на Западе и в России. - Л., 1924.
3. Боголепов Д. Краткий курс финансовой науки. - Харьков: Пролетарий, 1929.
4. Василии О. Д. Державні фінанси України. - К.: Вища шк., 1997.
5. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. -№ 7-9. С. 120-123.
6. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.
7. Дикань Л. В. Налогообложение. -Харьков: Консум, 1996.
8. Д'яконова І. І. Податки та податкова політика України. - К.: Наук, думка, 1997.
9. Караваева И. В. Налоговое регулирование рыночной экономики. - М.: ЮНИТИ, 2000.
10. Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1999.
11. Милль Дж. Основы политической экономии. - М.: Прогресс, 1981. -Т. 1.
12. Налоги /В. В.Буряковский, В. Я.Кармазин и др. - Днепропетровск: Пороги, 1998.
13. Налоги и налогообложение / Под ред. И. Г.Русаковой и др. - М.: Финансы; ЮНИТИ, 1998.
14. Налоговые системы зарубежних стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: Закон и право, 1997.
15. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
16. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996.
17. Сомове Р. Г. Общая теория налогов и налогообложения: Учеб. пособие. - М., 2000.
18. Сутырин С. Ф., Погорлецкий А. И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике: Учеб. пособие. - СПб.: Полиус, 1998.
19. Фінансове право: Підруч. / За ред. Л. К. Воронової. - Харків: Консум, 1998.
20. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учеб. - М.: ИНФРА-М, 1998.
21. Юткина Т. Ф. Налоговедение от реформы к реформе. - М.: ИНФРА-М, 1999.
22. ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. - М.: ЮНИТИ, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...