WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні та методичні основи системи оподаткування - Реферат

Теоретичні та методичні основи системи оподаткування - Реферат

доходу виробника або іншого платника та члена суспільства, а з другого - платники податків пов'язані з розподілом державних коштів, тобто витратами держави. Тому велике значення для системи оподаткування має аналіз складу державних витрат і встановлення їх залежно відсуспільно необхідних потреб. У різних державах їх склад має свої особливості й залежить від різних чинників. Оптимізація державних витрат складає реальні умови для створення оптимальної системи оподаткування відповідно до конкретного часу функціонування держави.
Податкові відносини багатогранні, вони тісно пов'язані з іншими відносинами, які існують у державі, й базуються на них. До таких відносин належать:
o громадсько-суспільні, які відображаються в існуючому устрої;
o виробничі, тобто співвідношення та характер існування виробничої сили держави;
o відносини розподілу, які складаються між різними чинниками виробництва або суб'єктами, які існують у державі;
o вартісні, які складаються при розподілі виробленого товару або продукту, ресурсів;
o грошово-фінансові, які характеризують розподіл державного бюджету як серед членів окремих соціальних груп, самих соціальних груп, так і між підрозділами та галузями держави. Основою всієї системи оподаткування є економічний базис держави та громадсько-політична надбудова. Вони встановлюють фінансово-господарські відносини, які й визначають відповідну систему оподаткування, яка має свій податковий механізм.
Система оподаткування значною мірою залежить від форм власності та їх співвідношень. Найефективніший податковий механізм існує в тих державах, де на паритетних умовах діє багато форм власності, перерозподіл державних коштів базується на зміні різних форм власності. Тобто складаються умови функціонування податкової системи в повному обсязі. І навпаки, коли в державі існує тільки одна форма власності - державна і вона має суттєві переваги, то система оподаткування перетворюється на систему вилучення частини доходів у директивному вигляді. Ефективність такої системи оподаткування невелика, оскільки будь-які адміністративні заходи не зможуть забезпечити всю повноту зборів податків до бюджету. Крім того, державна форма власності, як звичайно, не дає можливості розвиватися підприємництву, обмежує зацікавленість громадян, знижує економічне стимулювання громадян та інших суб'єктів держави.
Таким чином, виходячи з філософської та економічної суті податків, можна стверджувати, що вони є обов'язковими, примусовими платежами, які існують на економічному базисі та в економічних відносинах у державі. Податки охоплюють усі доходи як підприємств, так і громадян незалежно від виду діяльності, типу і галузі, регіонального розташування.
Механізм їх дії визначається системою оподаткування, яка базується на особливих умовах, до яких належать:
o співвідношення між рівнем загальних податкових платежів і вилученням з обсягу знов утвореної вартості;
o система оподаткування будується залежно від виконання фіскальної та регулюючої функцій податків;
o усі податки, які надходять до бюджету, використовуються на покриття суспільно необхідних потреб.
Податкова система є важливою частиною загальної політики оподаткування. Вона являє собою систему відрахувань, обов'язкових платежів, методологію їх розрахунку згідно з чинним податковим законодавством держави, конкретними методами розрахунку податкових платежів, а також податкових пільг. Уперше вимоги до системи оподаткування були визначені ще А. Смітом 1776 року у праці "Дослідження про природу та причини багатства народів":
1. Усі піддані держави повинні по можливості брати участь в утриманні уряду держави, причому за розміром ці сплати мають бути адекватними тим послугам, які вони отримують від держави.
2. Податок, який сплачує будь-яка особа, повинен бути точно визначений за розміром. Крім того, мають бути чітко встановлені строки сплати, способи платежу для всіх платників податків.
3. Особливо наголошується, що кожен податок повинен стягуватись у такий час і спосіб, які є найсприятливішими для платника.
4. Кожен податок має бути мінімізований, тобто задуманий та розроблений таким чином, щоб він забирав з кишені народу якомога менше ніж необхідно державній скарбниці.
Ці вимоги характерні для будь-якої системи. Але в Україні відбувається перехід від командно-адміністративної системи до ринкової, тому вони мають деякі особливості.
Система оподаткування в будь-якій державі базується на дії тих економічних засобів, які характерні для даного часу та даної економічної системи.
Будь-який закон визначає основні принципи функціонування економічних відносин, тобто він не пристосовується до поточних потреб держави та суспільства. Він залежить від тієї політичної ситуації, яка склалась, та політичних сил, які діють у суспільстві. Недотримання вимог дії економічних законів призводить до негативних наслідків для суспільства й гальмує його розвиток.
Головним економічним законом суспільства залишається закон власності, а інші закони відбивають тенденції розвитку суспільства на основі цього закону. Тому система оподаткування базується на знанні фундаментальних закономірностей відносин, які складаються між громадянами, громадянами та підприємствами, підприємствами та державою, громадянами та державою, і на тому, як ці взаємовідносини впливають на збагачення держави.
Крім закону власності, у суспільстві в перехідний до ринкових відносин період, який спостерігається нині в Україні, діє багато інших економічних законів, які потрібно враховувати при створенні системи оподаткування, а саме:
1. Закон збільшення потреб суспільства залежно від ступеня розвитку останнього. Сутність цього закону полягає в тому, що з підвищенням добробуту населення, з одного боку, зростають його потреби. З другого - збільшуються і податки, які населення сплачує державі, а тому зростають і вимоги до послуг, що їх надає держава. Тобто повинно змінюватись і ставлення держави як до своїх громадян, так і до виконання своїх функцій.
2. Закон зростання витрат. В умовах розвитку будь-якої економічної системи товари, які виробляються, послуги, які надаються, повинні відповідати вимогам споживачів щодо якості, а також має збільшуватися їх кількість. Підвищення якості потребує додаткових матеріальних, трудових ресурсів, упровадження досягнень науково-технічного прогресу, збільшує фінансові витрати, що збільшує і витрати виробництва (хоча впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу може призвести й до зменшення собівартості). Особливо це стосується перших періодів виробництва товару.
3. Закон попиту. Сутність його полягає в тому, що при зниженні ціни попит на продукцію підвищується, і

 
 

Цікаве

Загрузка...