WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні основи податкового менеджменту - Реферат

Теоретичні основи податкового менеджменту - Реферат

діяльність через представництва.
Цей поділ платників податків впливає на розміри оподаткування. Так, у більшості країн Західної Європи резиденти сплачують податки на всі доходи, у тому числі й на отримані за межами держави. Нерезиденти сплачують податки тільки на доходи, отримані на території держави, де вонипрацюють через представництва.
У деяких країнах на особливості оподаткування впливає такий чинник, як правові форми організації підприємництва. Це стосується акціонерних товариств, підприємств з обмеженою відповідальністю, коли вони звільняються від сплати певних податків.
Об'єкт оподаткування - другий важливий елемент податкового менеджменту. Об'єктом оподаткування виступає переважно або майно, або дохід, або приріст вартості виробу, або вид діяльності.
Так, при сплаті податків на землю, майно, спадщину як об'єкт оподаткування виступає земля, майно підприємства, дохід від спадщини фізичної особи, вартість подарунка, вартість фондів юридичної особи або їх приріст. При сплаті податку на прибуток (дохід), стягненні прибуткового податку з громадян об'єктом виступає сума отриманого доходу, балансового прибутку, доходи громадян, які вони отримують з різних джерел. При сплаті податку на додану вартість об'єктом оподаткування виступає знов утворена вартість товару в процесі його виробництва та просування на ринок. Існують також податки на окремі види діяльності - при виробництві продукції або наданні послуг, виконанні робіт (патенти, ліцензії, інші дозволи з боку органів влади).
Об'єкт оподаткування має відповідати певним вимогам: бути стабільним, безпосередньо стосуватись платника податку й піддаватися чіткому обліку. Від останнього залежить розмір податку. Загалом об'єкт оподаткування є базою для визначення загальних податкових платежів і прибуткової частини бюджету.
В об'єкті оподаткування найбільше проявляються суперечності між функціями податків. З одного боку, виконання фіскальної функції передбачає отримання державою податкових платежів у повному обсязі й стабільно, з дотриманням порядку та строків сплати платежів. З другого - платник податку не зацікавлений у збільшенні податкових платежів, тому що це об'єктивно зменшує його прибуток. Тому він зацікавлений у зменшенні об'єкта оподаткування (в тому числі й усупереч чинному законодавству). У такому разі постає проблема зі згладжуванням цих суперечностей, визначенням об'єктів оподаткування згідно з чинним законодавством, з урахуванням оп-тимізації податкових платежів і з отриманням стабільного прибутку.
Податковий менеджмент реалізує свою головну мету та виконує завдання, які перед ним стоять, за допомогою таких функцій (рис. 4):
1. Розробка податкової стратегії підприємства. Стратегія підприємства повинна базуватись на економічній і фінансовій стратегії підприємства в цілому та на їх складових. При розробці податкової стратегії підприємства визначають приблизні коридорні межі податкових платежів як у майбутньому, так і в попередньому періоді. Для цього визначаються конкретні завдання на кожний відрізок часу, розробляються відповідні заходи, пріоритети та параметри діяльності. У деяких випадках щодо окремих податків податкова стратегія може мати незалежний від інших стратегій характер. Наприклад, податкові платежі на землю, майно не залежать від обсягів діяльності та ефективності використання ресурсів і майнового потенціалу.
2. Утворення інформаційної системи. Виконання цієї функції поля-гає у формуванні інформаційної бази, яка б повністю задовольняла усі потреби податкового менеджменту. Для цього визначаються усі зовнішні, а також внутрішні джерела отримання нормативної, правової інформації. Насамперед це пов'язано з системою обліку на підприємстві, повнотою та достовірністю отриманої інформації.
3. Аналіз податкової політики підприємства. У процесі виконання цієї функції проводиться аналіз не тільки динаміки, структури податкових платежів, а й організації податкової служби на підприємстві взагалі. У процесі аналізу визначаються не лише зміни в податкових платежах, а й недоліки в організації планування та в сплаті податків.
4. Планування податкової діяльності. Планування податкової діяльності здійснюється на підставі податкової стратегії підприємства. Виконання цієї функції передбачає розробку на майбутнє як стратегічних планів, так і поточних, податкового календаря підприємства.
5. Контроль за виконанням податкової політики підприємства. Ця функція передбачає здійснення не тільки контролю за дотриманням порядку та строків сплати податкових платежів, а й коригування
податкової політики залежно від зміни економічної та політичної ситуації. Ця функція передбачає також утворення досить дійового внутрішнього контролю за податковою системою підприємства й покладання обов'язків за виконання цієї функції на відповідальних осіб. Здійснюється цей контроль переважно за допомогою системи особистих показників і в контрольні періоди.
Податковий менеджмент є складовою фінансового менеджменту й тісно пов'язаний з ним. Цей взаємозв'язок можна визначити за допомогою методу аналізу за "5 с", тобто для визначення ефективності прийнятого рішення аналіз проводиться за п'ятьма компонентами.
Перший компонент - компанія (company). Наслідки податкового планування при цьому визначаються організаційно-правовою формою підприємства. Від неї залежать розмір ставки оподаткування, надання пільг, податків. Наприклад, у більшості країн окремим товариствам (акціонерним компаніям чи товариствам з обмеженою відповідальністю) надаються податкові кредити. Це ж стосується і підприємств-резидентів.
Другий компонент - собівартість (costs). Головним елементом ціни в більшості випадків є собівартість виробленої продукції. Тому важливе значення має віднесення до її складу різних витрат, правильність та обґрунтованість цього віднесення, бо від цього залежить база оподаткування доходу (прибутку) підприємства.
Третій компонент - конкуренти (competitors). Усі підприємства в умовах ринкової економіки утворюють конкурентне середовище, в якому визначаються ціни на продукцію підприємств залежно від якості виробу, наявності на ринку попиту та пропозиції тощо. Від стану та рівня конкуренції залежить стратегія підприємства в напрямі додаткових інвестицій у виробництво, розвиток науково-дослідної бази або, навпаки, розширення фондів споживання, проведення різних фінансових операцій та ін.
Четвертий компонент - споживачі (consumers). Найбільший зв'язок між фінансовим та податковим менеджментом виявляється через систему ціноутворення. Суттєво, хто та в якому розмірі сплачує податки: підприємство чи споживач. Тільки в ціні товарів відображається структура податків і з'являється реальна можливість визначити співвідношення податків, які сплачує підприємство, та податків, які сплачують громадяни. Крім того, аналізуються

 
 

Цікаве

Загрузка...